1942 – Frikorpset

Frikorps Danmarks hvervemøde i Jylland skaffer ikke korpset mange medlemmer. Én i Hjørring og én et andet sted! Ved næsten hvert eneste hvervemøde må tyske soldater ud på gaden i stålhjelm og med påsatte bajonetter for at forhindre frikorpsmedlemmerne i at få bank af den danske befolkning, og i Hjørring blev kommandanten så rasende over forløbet af et hvervemøde, og over at folk grinede af hans hjulede ben, og han er virkelig meget hjulbenet samme kommandant, at han beordrede det tyske militær i byen til med bajonetter og maskingeværer at gå løs på Hjørringenserne, der havde forsamlet sig uden for salen, hvor hvervemødet fandt sted! […]

Om Frikorpsets meriter på Østfronten foreligger kun sparsomme efterretninger. Men i det første slag, som Frikorpset med 700 mand deltog i, hentede det sig alvorlige tab. Af en afdeling på 200 mand, faldt 130. Korpset blev sammen med tyske afdelinger omringet. Det skal nu være lykkedes tyskerne at få i hvert fald en del af korpset tilbage, og bag frontlinjerne bliver det rekonstrueret. […]

Kilde: Uddrag af det illegale blad: ‘Frit Danmark’, 20. august 1942, nr. 5, årgang 1942

1940 – Tysk koncert på Hotel Kolding

Den tyske kommandant i Kolding, major Masius, havde i aftes indbudt en del af de personer her i byen, som værnemagten siden den 9. april er kommet i berøring med, til en koncert på Hotel Kolding.

I en tale bød overløjtnant Mahler på dansk velkommen og henviste til, at ånden i aftalerne mellem de to lande forlanger et venskabeligt samarbejde mellem den danske befolkning og værnemagten. På kommandantens vegne takkede han for den forståelse, der af byens øvrighed, forretningsfolk og håndværkere har lagt for dagen, og som havde muliggjort et godt samarbejde.

Den musikalske underholdning blev ydet af det Havemann’ske Ensemble, der i internationale musikalske kredse har et fint navn […]

Kilde. Uddrag, Kolding Folkeblad, 27. november 1940.