1944 – Tilfældene: fru Delbo og hr. Kronby!

To stikkere har fået deres fortjente straf, men der bliver ikke borgerfred i Danmark, før der er gjort fuldstændig op med Dagmarhus’ danske hjælpere.

Dagspressen har meddelt om to drab, et på fru Delbo i Sankelmarksgade, og et på en fhv. politibetjent Kronby på Bispebjerg, men selvfølgelig har de legale blade ikke fået lov til at skrive sandheden om disse to drab, nemlig, at det er to af Dagmarhus’ danske hjælpere, der er blevet straffet på livet for deres forræderiske gerninger. Både fru Delby og hr. Kronby hørte nemlig til dette usle kryb, stikkerne, der for penge sælger deres landsmænd til fjenden, og mange gode danske borgere sidder i dag i tysk fængsel, tugthus eller koncentrationslejr på grund af disse to stikkeres virksomhede. Derfor har frihedskæmpere idømt de to landsforrædere den eneste straf, der gælder for deres landsforræderiske gerninger, nemlig: døden, og Dagmarhus’ øvrige danske hjælpere kan være overbevist om, at skæbnen også nok skal vide at indhendte dem.

De kan, som fru Delbo, forsøge at skjule sig under opdigtede navne, men de skal lige så præcist som i tilfældet Deblo – blive fundet. […]

Kilde: Uddrag af det illegale blad ‘De Frie Danske, nr. 6, marts 1944, 3. årgang.

1943 – En yderst alvorlig situation

Kolding, 30/12:

I Kolding er situationen yderst alvorlig. Som bekendt er det lykkedes tyskerne at rive vældigt op i alt illegalt arbejde i byen og flere af de Koldingensere, der var arresteret i forbindelse med illegal virksomhed, er blandt de, der er ført til tysk koncentrationslejr. Befolkningens holdning er yderst skarp herefter, og der er af tyskerne udnævnt en speciel Gestapoleder i Kolding. 

[…]

Kilde: Uddrag af det illegale blad: Information, 30. december 1943.

1943 – Frovin Jørgensen

Kolding, 24/12:

Blandt de Koldingensere, der forleden blev ført til tysk koncentrationslejr, var kommunelærer Frovin Jørgensen. Tyskerne har oplyst, at man i hans have har fundet nedgravet en duplikator, hvorpå et lokalt illegalt blad var fremstillet. Frovin Jørgensen havde endvidere selv skrevet bladet og var fundet i besiddelse af våben.

[…]

Kilde: Uddrag af det illegale blad: Information, 24. december 1943.

1943 – 60 danskere til tysk koncentrationslejr

På grund af vedvarende rigsfjendtlig kommunistisk virksomhed. Af de 60 er frem kvinder. 17 er fra Randers, 16 fra Kolding og 23 fra Odense

Fra officiel tysk side meddeles:

På grund af vedvarende rigsfjendtlig kommunistisk virksomhed er den 19. december følgende danske overført til en koncentrationslejr i Tyskland:

[…]

De dømte fra Kolding

Christensen, Vagn Aage, født 10-4-1920 i Aalborg. Bopæl: Kolding, Blæsbjerggade 24.

Kaiser, Karl Henry, født 28-7-1923 i Skjern. Bopæl: Kolding, Toldbodgade 10.

Felsted, Karinus, Johannes, født 4-11-1891 i Tved. Bopæl: Kolding, Agtrupvej 1.

Jensen, Henry Kristoffer, født 26-10-1913 i Svendborg. Bopæl: Kolding, Blæsbjerggade 36.

Poulsen, Bruno, født 26-12-1903 i Hamborg. Bopæl: Kolding, Clemensgade 10.

Stokfeld, Eyvind, født 30-10-1897 i Aarhus. Bopæl: Kolding, Gl. Kongevej 13.

Dalsgaard, Ejner, født 22-2-1904 i Vamdrup. Bopæl: Kolding, Parkevej 2.

Jørgensen, Frovin, født 29-10-1902 i Vejlby. Bopæl: Kolding, Poul Møllers Vej 19.

Frederiksen, Niels Erik, født 28-11-1914 i Tølløse. Bopæl: Kolding, Østergade 4.

Bech, Halvor, født 8-3-1905 i Simsted. Bopæl: Kolding, Katrinegade 9.

Christensen, Bondo Edvard, født 6-11-1903 i København. Bopæl: Kolding, Konsul Graus Gade 5.

Overgaard, Harry Helmuth, født 4-9-1918 i Randbøl. Bopæl: Kolding, Kralundsgade 1.

Christensen, Axel, født 4-10-1888 i Aalborg. Bopæl: Kolding, Blæsbjerggade 24.

Laugesen, Karl, født 17-2-1921 i Kolding. Bopæl: Kolding, Gøhlmannsvej 25.

Holm, Aksel, født 25-4-1925 i Kongsted. Bopæl: Agtrup.

Jørgensen, Karl Frederik, født 23-12-1912 i Lunderskov. Bopæl: Lunderskov.

[…]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 20. december 1943.

1943 – 31 danskere i tysk koncentrationslejr

Deraf 4 kvinder – for kommunistisk og oprørsk virksomhed

Fra tysk side meddeles:

På grund af vedvarende illegal kommunistisk virksomhed er den 23. november 1943 følgende danske hjemmehørende i Odense, overført til en koncentrationslejr i Tyskland:

Petersen, Harry Oscar Engelbrecht, født 16. maj 1892 i Odense.

Sørensen, Edmund Winnzk, født 28. maj 1919 i Assens.

Nielsen, Niels Peder, født 28. september 1917 i Haarby.

Eskildsen, Hans Christian, født 14. april 1916 i Dalum.

Larsen, Anton, født 17. januar 1918 i Kullerup.

Lægteskov, Evald, Knud, født 6. oktober 1916 i Odense.

Sørensen, Lars Marius Willi, født 9. januar 1891 i Assens.

Hansen, Børge Stendal, født 11. november 1914 i Odense.

Olsen, Lars, født 12. juli 1912 i Svendborg.

Unnerup, Oluf, født 2. august 1920 i Fredericia.

Hansen, Thernes Christian, født 9. november 1901 i Brænderup.

Olsen, Johannes Thorvald, født 17. maj 1902 i Søndersø.

Holkbæk, Arne, født 2. februar 1905 i Nykøbing Mors.

Hansen, Peter Alfred, født den 2. september 1904 i Villestofte.

Henriksen, Jens Peter, født den 19. marts 1899 i Veflinge.

Hansen, født, Knudsen, Margrethe, født 11. september 1907 i Korup.

Storm, født Rasmussen, Karen Johanne, født den 28. februar 1904 i Nyborg.

Jespersen, født Kvarud, Thora, født den 22. april 1887 i Oslo.

Sørensen, født Jacobsen, Klara, født 1. marts 1915 i Vester Sottrup.

[…]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 25. november 1943.

1943 – Deportation til koncentrationslejr

Fra tysk side meddeles det:

På grund af vedvarende illegal kommunistisk virksomhed er den 23. november 1943 følgende danske, hjemmehørende i Odense, overført til en koncentrationslejr i Tyskland:

 • Petersen, Harry Oscar Engelbrecht, født 15.5.92 i Odense.
 • Sørensen, Edmund Winnzk, født 28.5.10 i Assens.
 • Eskildsen, Hans Christian, født 14.4.16 i Dalum.
 • Larsen, Anton, født 17.1.18 i Kullerup.
 • Lægteskov, Evald Knud, født 6.10.16 i Odense.
 • Sørensen, Lars Marius Willi, født 9.1.01 i Assens.
 • Hansen, Børge Stendahl, født 11.11.14 i Odense.
 • Olsen, Lars, født 12.7.12 i Svendborg.
 • Unnerup, Oluf, født 2.8.20 i Fredericia.
 • Hansen, Thenes Christian, født 9.11.01 i Brenderup.
 • Olsen, Johannes Thorvald, født 17.5.02 i Søndersø.
 • Holbæk, Arne, født 3.2.05 i Nykøbing Mors.
 • Hansen, Peter Alfred, født 7.9.04 i Villestofte.
 • Henriksen, Jens Peter, født 19.3.99 i Vevlinge.
 • Hansen, født Knudsen, Margrethe, født 11.9. i Korup.
 • Storm, født Rasmussen, Karen Johanne, født 28.2.04 i Nyborg.
 • Jespersen, født Kvarud, Thora, født 22.4.87 i Oslo.
 • Sørensen, født Jacobsen, Klara, født 2.3.15 i Vester Sottrup.

Som følge af oprørsk virksomhed er følgende danske ligeledes overført til koncentrationslejr:

 • Rasmussen, Jørgen Bent, født 20.7.25 i Gamby.
 • Møller, Alf Marius, født 18.7.25 i Odense.
 • Adriansen, Ivan, født 12.2.24 i Odense.
 • Schjønning, Frede Helmer Vagn, født 1.4.25 i Gentofte.
 • Zhierer, Kaj Otto, født 20.7.25 i Bellinge.
 • Nielsen, Hans Christian Poul, født 19.4.25 i Odense.
 • Jensen, Banke Jung, født 12.12.22 i Assens.
 • Biernat, Anton Stanislav, født 9.10.20 i Slagelse.
 • Nielsen, Evyn, født 28.8.13 i Odense.
 • Jensen, Tage Eyner, født 16.12.22 i København.
 • Hansen, Jørgen Franz Grabow, født 10.4.21 i Silkeborg.

Kilde: Liste over deporterede fra Fyn 1943. Gengivet i Andreas Skov’s ‘Fyn i Krig’ (s. 83-84).

1942 – Kolding-sømand hjem fra koncentrationslejr i Sahara!

Ude for en række oplevelser i Vestafrika efter den 9. april 1940, da franskmændene overtog det danske skib BIRGIT, der kom fra Kolding.

En Kolding-sømand, som har været ude for lidt mere end det almindelige, er vendt hjem fra en rejse, der kom til at forme sig helt anderledes, end han havde tænkt sig. Det er sømand Carl Højer, Låsbytoft 4, som den 20. marts 1940 tog hyre på damperen BIRGIT, som da lå i Kolding havn og skulle til Sydafrika. Den 9. april 1940 ændrede helt alle beregninger, og de danske søfolk kom ud for en række oplevelser, som ikke alle var af lige behagelig art. Carl Høyer fortæller, at BIRGIT den 10. april om morgenen lå ud for Dakar i fransk Vestafrika, hvor der kom lods ombord og spurgte , hvad vi var for nogle. Ja, vi var da danske. HAR været! replicerede lodsen.

Fængslet i Casablanca

Så fik vi at vide, hvad der var sket dagen i forvejen; at tyskerne havde besat Danmark. Det ville vi til at begynde med ikke tro; men da vi kom i land og alle steder fik den samme besked, måtte vi jo indstille os på kendsgerningen, hvor svært det end var. Vi fik i ballast til en plads i Sydafrika, Libreville, for at hente Mahognitræ. Vi fik valget mellem at blive interneret eller sejle for de allierede. Vi valgte det sidste, men nægtede at sejle for den lave franske hyre. Vi blev så alle jaget om bagbord, og styrbord stillede nogle franske officerer sig om til indskrivning. Vi fik at vide, at vi nu alle skulle gå forbi og svare, hvad vi ville. Den første mand gik forbi og mælede ikke et muk, og alle vi andre gjorde ligeså. Så blev vi meget energisk jaget i land – fik slet ikke lov at gå ned og tage noget med os – og smidt i et fængsel med nogle små, beskidte celler, tre mand i hver. Der var vi i 5 dage og var i den tid ikke uden for cellen. Der gaves ikke tilladelse til at gå udenfor for at “træde af på naturens vegne”. Det måtte vi så besørge i et hjørne af cellen. Det var ikke hyggeligt efterhånden. […]

I koncentrationslejr i ørkenen

Da franskmændene overtog skibet, blev vi sat i land og ført til en koncentrationslejr i Azamur, der ligge i udkanten af Saharaørkenen. Der var 300 fanger af 14 nationaliteter, deriblandt 18 danske og over 100 nordmænd. Desuden belgiere, hollændere og en masse jøder, både kvinder og børn. […] Der blev søgt og søgt om hjemtilladelse; men det blev stadig ikke til noget – før den 10. november, da slog frihedens time for os sømænd, og hjemrejsen kunne begynde i bus til Casablanca, derfra med tog til Algier, hvortil vi kom den 18. november og blev bragt ombord i en fransk damper. Den kom ikke derfra før den 3. januar i år, så vi måtte holde jul i Algier. […]

Endelig den 3. januar kom vil Marseille, hvor vi blev godt beværtet. Derfra gik turen i 2. klasses vogn til Berlin. […] Derfra fik så turen til København og for mit vedkommende videre til Kolding, slutter Carl Højer sin beretning.

Højer har kone og to børn. Det første halve år anede de overhovedet intet om, hvor Højer var henne, og han fik det første brev hjemmefra nytårsaften 1941.

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 3. februar 1942.