1943 – Kolding luftalarm nr. 29

Atter i aftes lød sirenerne over Kolding. Denne gang forårsagede luftalarmen adskillige bryderier i aftenlivet. Som omtalt blev Almenskolens smukke elevkoncert afbrudt – og ikke senere genoptaget; ligeledes forstyrredes Motor Flyve Klubbens eksamen, som måtte forlades af 5-6 mand, der havde pligter inden for det civile luftværn etc. Derimod fortsattes Zigeunder-koncerten i Industriforeningen, mens billedteatrene lige havde fået lukket deres publikum til 20-forestillingen ind. I Kolding Politikreds skete der ingen skader.

Kilde: Kolding Folkeblad, 11. marts 1943.

1943 – Almenskolens elever forbereder en større koncert

Dirigenten og komponisten adjunkt Haahr fortæller om forberedelserne – Et nyt skoleorkester på trapperne!

Der er ved at udfolde sig både musikglæde og musikliv i Kolding højere Almenskole under den unge, dygtige sang- og musiklærer, adjunkt Haahrs ledelse af undervisningen. Det var tydeligt allerede ved skolejubilæet i eftersommeren, da ikke mindre end tre af skolens lærerkræfter ved en fortrinlig indsats havde medvirket, nemlig lektor frk. Carstens, der havde skrevet teksten til kantaten, adjunkt Stilling, der havde skrevet en ny skolegang, og adjunkt Haahr, der skrev musikken både til kantaten og sangen. Vi mærkede dengang, at der var grøde og spirende kraft i skolens musikliv. Dette har siden udviklet sig yderligere, og det er let et mærke, at eleverne omfatter deres sang- og musikundervisning med en levende interesse, som må give resultater. Nogle af dem viser sig om et par uger i form af en skolekoncert, hvortil publikum får adgang – to aftener i rad, nemlig onsdag den 10. og torsdag den 11. marts – for en beskeden entré af 1 kr., 50 øre, hvori en inkluderet i koncertens program, der er et helt lille værk for sig med sangtekster og det hele. Koncerten afholdes i skolens festsal.

Det skal vi nu komme tilbage til en anden dag. Her vil vi blot på grundlag af en samtale med hr. adjunkt Haahr give et indtryk af, hvad koncerten byder på. “Skal vi ikke hellere først fortælle, hvad den holdes for”, siger adjunkt Haahr, “naturligvis for sangens og musikkens skyld, ja, men også for at skaffe midler til institutionen Kolding Almenskolens Venner, der jo har den smukke opgave at yde studiehjælp til trængende elever, der udgår til Almenskolen. ‘Om selve koncerten er der ellers at sige, at den er lagt an udelukkende på dansk musik, både ældre og nyere, ikke jazz, mere Carl Nielsen og lignende”. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 26. februar 1943.

1943 – Helt udsolgt til France Ellegaard

Også tilhørere på scenen?

Kolding Musikforenings koncertarrangement med France Ellegaard som solist er blevet en succes af de helt store og hidtil aldrig før sete for musikforeningen. Hver eneste plads i Industriforeningens store sal er for længst udsolgt, og en lang ekspektanceliste, der for øjeblikket tæller ca. et halvt hundrede, venter med spænding på, om brandvæsenet vil give tilladelse til, at også scenen må blive benyttet som tilhørerplads, så at de kan få adgang til at overvære koncerten. Ansøgningen vil blive behandlet i et brandkommissionsmøde i morgen. Hvis ansøgningen imødekommes, vil der kunne skaffes plads til ca. 40 tilhørere ekstra. Trods det udsolgt hus i en sal, der er dobbelt så stor, som den sædvanligt benyttede på Hotel Kolding, giver koncerten alligevel musikforeningen et underskud, et ganske betydeligt underskud endda. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 24. februar 1943.

1942 – Julekoncert i Vonsild Kirke

Den årlige julekoncert i Vonsild Kirke blev afholdt torsdag aften under medvirken af Kolding Mandskor, bibliotekar M. Iversen og lærer Bækgaard, Agtrup, og under ledelse af organist hj. E. Jacobsen, Kolding.

Koncerten indledes af organist Jacobsen med præludium i c-dur, og derefter sang mandskoret som første del fire sange: “Giv mig Gud”, “Et barn er født”, “Julen har bragt” og Davids samle 150.

M. Iversen sang til organist Jacobsens orgelspil tre sange: “Jeg ved en urt”, I falmede blade” og “Aftensuk”.

Lærer Bækgaard spillede på violin “La folia” af A. Corelli, og mandkoret sang atter: “Al himlen priser den evige ære” og “Herre, din godhed og troskab er hver en morgen ny”, to lovsange af Beethoven og endvidere “I østen stiger solen op” af Gade og “Der står et slot” af Weyse. Til sidst kom en fællessalme, og pastor Olsen holdt en kort andagt fulgt af endnu en fællessalme. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 11. december 1942.

1942 – Julevelgørenhedskoncerten

Den lille komité, der arbejder med det årlige julevelgørenheds-show, der vil blive afholdt i Industriforeningens store sal den 16. december om aftenen, har travlt med at tilrettelægge enkelthederne for det omfattende program.

Til at besørge musikken har man sikret sig Eddys fremragende 6-mands orkester. Efter en velkomst og nissernes festlige indtog, vil orkestret spille sit første koncertnummer. Det efterfølges af Strit & Rasmusco, der vil spille hot swing. Derefter vil købmd. Winkel Jensen recitere. Efter ham følger en lille yndig danserinde, der hedder Hanne. Fire andre smukke unge piger, Agnete, Else, Vibeke og Lisa vil danse en yndefuld tåspidsdans. Manse-kvartetten er det næste nummer på programmet. Det efterfølges af endnu en lille yndig dansepige, hun hedder Jytte – og er ligesom de andre små dansemus fra fru Ruth Bjerres institut, og Jytte vil vise et af sine allermest forrygende stepnumre, for desværre er hun på grund af indtrufne omstændigheder forhindret i at vise et tåspidsnummer.

‘En sømand går i land’, hedder det næste nummer på programmet – og festarrangørerne garanterer for, at det bliver en landgang, der vasker sig, da “Sjömannen” kommer fra det største “skiv” i havnen, og han vil både synge, spille og se godt ud, forsikres det. Rent ud sagt siger sjælen i foretagendet, Koldings mest humørfyldte lille sagfører, at han er en rigtig charmetrold. […]

Inden den egentlige afslutning har fru Stotz lovet at synge et par af julens smukke salmer. […]

Endelig ser det ud til, at der vil blive bal til musik af Eddys Band, som har så mange tilhængere i Kolding, at dansegulvet nok skal blive fyldt.

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 4. december 1942.

1942 – Statsradiofoniens drengekor synger i Kolding

Dansk Ungdomssamvirke for Kolding og Omegn holder tidligere meddelt en koncert i Slotsgården søndag den 5. juli. Statsradiofoniens drengekor vil da synge under ledelse af dirigenten, adjunkt Henning Elbirk. Drengekortet blev oprettet i 1929, og i den forløbne tid har i alt ca. 50 drenge været medlemmer. De gennemgår først en streng optagelsesprøve, kommer så på prøve et halvt år, inden de optages i koret, og derefter kan de være medlemmer tre-fire år, til stemmen går i overgang, og det er slut med den herlighed.

Programmet for koncerten er meget alsidigt. Først synges en afdeling sange til Danmark og Norden, deriblandt ‘Der rider en konge’. Så følger fire sange til årstiderne og derefter en broget afdeling med bl.a. ‘På rulleskøjter’ og ‘Grammofonen har ordet’ af Børge Roger Henrichsen. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 27. juni 1942.

1942 – Stort og vellykket sangstævne i Kolding

Kirkekoncerten i Sct. Nicolai Kirke i går.

Centralforeningen af kirkelige sangforeninger for blandet kor havde i går, søndag, indbudt til det årlige sangstævne i Kolding, og et antal af ikke færre end ca. 350 sangere var mødt frem. Ikke underligt derfor, at de rød-hvide sanghuer ligefrem satte præg på byen, et præg, der ligefrem virkede helt sommerligt i den “milde vinter.”

Formiddagen gik med de indledende prøver til kirkekoncerten om eftermiddagen, og Sct. Nicolai Kirke var fyldt, da stævnets overdirigent, realskolebestyrer Bjerrum, Skjern, besteg podiet. Det kræver en god portion tålmodighed, humør og energi for at få et opbud af 350 sangere til at underholde sig en delvis fremmed ledelse, når hvert enkelt kor har indstuderet sine ting under den hjemme dirigents personlige udformning og opfattelse. Det er vist nok kgl. kapelmester Georg Høeberg, der engang har sagt, at man ved sådanne stævner egentlig ikke kunne opnå andet “end at få sangerne til at starte og holde op på nogenlunde samme tid”. Nå, derfor kan der nu godt komme noget kønt og smukt ud af et stort sangstævne, således også dette. At det bliver de helt store kunstneriske værdier venter vel formodentlig ingen, heller ikke sangerne selv, endsige ledelsen: men det skal siges, at korkoncerten vidnede om sangernes glæde ved at komme sammen i fælles interesser, til styrkelsen af sammenholdet og til glæde også for de interesserede tilhørere. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 15. juni 1942.

1942 – Leo Mathisen og hans orkester hentede sig en jættesucces i Kolding

En fyldt sal måtte i næsten en time vente på Leo Mathisen og hans orkester i aftes. En uforudset trafikstandsning havde forsinket deres ankomst til Kolding fra København så meget, og endda skyldtes det kun en ekstrabil fra Middelfart til Kolding, at koncerten ikke blev yderligere forsinket.

Formanden for Idrætsringen, tandtekniker Ottesen, havde ellers stået i telefonisk eller telegrafisk forbindelse med orkestret så mange gange i dagens løb, at alene den tid, der havde været anvendt til dat lade toget holde for at Leo kunne telegrafere, havde været tilstrækkeligt til at udligne forsinkelsen. Leo Mathiesen var blevet kaldt til telefonen både i Nyborg og Korsør og – slet ikke til en overflødighed – i Odense, og alle steder fra blev der telegraferet, at nu var orkestret dampet af for at komme Kolding endnu en station nærmere. Også i Middelfart blev der modtaget og afsendt telegrammer, og så gennemført var telegramtjenesten, at 4 minutter efter at orkestret var ankommet og var smuttet op på scenen, kom der halsende et ungt telegrafbud op bag scenen med et telegram om, at Leo og hans orkester nu var vel ankommet til Kolding. […]

Så spillede de løs. Det ene nummer bedre og flottere end det andet. Det er jo ikke ubekendt, at Leo Mathiesen er en pianist af verdensformat – og at han i Amerika vil kunne hente honorarer, der er nogle gange højere end nogen anden dansk pianist. […]

Størst lykke gjorde næsten nogle show-numre, udført bedre, end den slags længe er set. Der var først et par cubanske melodier og i næste afdeling et par jazznumre, ragtimes fra 1912, vanvittig morsomt og humørfyldt udført. Det var også rene bifaldsorkaner, der drog gennem salen og efter disse numre, og det ungdommelige publikum jublede og gav sig på mange måder, betingelsesløst.

Den kom sent, denne koncert, men det blev den bedste jazzkoncert i år, hvor vi ellers har haft mange gode koncerter. Idrætsringen kan godt tage dette orkester en anden gang – når det kommer hjem fra Sverige – der skal nok blive fyldt hus.

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 19. maj 1942.