1942 – Kongen udskrevet fra Diakonissestiftelsen

Det kvæstede knæ hindrer endnu Kongens bevægelighed noget

Hofmarskallatet meddelte søndag formiddag: Hans Majestæt Kongen er søndag formiddag udskrevet fra Diakonissestiftelsen for at tilbringe rekonvalescensen på Amalienborg. Bevægeligheden i det læderede knæ er endnu indskrænket, hvilket begrænser Hans Majestæts bevægelighed endnu i nogen tid, men i øvrigt er Hans Majestæts befindende fuldt ud tilfredsstillende.

Kongen forlod Diakonissestiftelsen søndag formiddag kl. 11, mens flagene på alle Diakonissestiftelsens flagstænger gik til tops. Afskeden med hospitalet overværedes kun af ganske få personer, deriblandt dronningen. Kongen takkede varmt de to sygeplejersker, der nu for anden gang har plejet ham. Af hensyn til det læderede knæ blev Kongen, der var fuldt påklædt, båret ned i bilen i en bærestol. […]

Kongens tak

For den rørende deltagelse, der fra hele landet er vist mig under min sygdom, bringer jeg hermed min dybtfølte tak.

Amalienborg, den. 22. november 1942

Christian R.

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 23. november 1942

1942 – Dansk regeringsskifte

Udenrigsminister Scavenius vil snarest søge at danne den nye regering

København (RB):

Der har i den forløbne uge fundet en række betydningsfulde forhandlinger sted inden for regeringen og mellem denne og Samarbejdsudvalget såvel som inden for de politiske partier på Rigsdagen. Det er herunder konstateret, at forholdene har udviklet sig således, at et regeringsskifte må anses for nødvendigt, og efter at formændene for de partier, der er repræsenteret i den nuværende regering, lørdag aften havde været tilkaldt til en konference hos Hs. kgl. Højhed Kronprinsen, ved hvilken konference statsminister Buhl var nærværende, afsluttedes forhandlingerne sent lørdag aften med, at statsminister Buhl med tilslutning fra de partier, der støtter den nuværende regering, tilrådede kongemagten at opfordre udenrigsminister Scavenius til at denne en ny regering.

Udenrigsminister Scavenius er herefter søndag eftermiddag på Diakonissestiftelsens i overværelse af kronprinsen blevet modtaget af Hs. Majestæt Kongen, der i de sidste dage er blevet holdt underrettet om forhandlingernes gang, og udenrigsministeren modtog her opfordringen til at søge dannet en ny regering. Forhandlingerne herom kan ventes bragt til afslutning meget hurtigt. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 9. november 1942.

1942 – Dansk-tysk krise

[…]

En konge af Danmark må vide

Krisens indhold vil vist være nogenlunde kendt. Som svar på et lykønskningstelegram fra Hitler til Kongens fødselsdag svarede denne, idet han fulgte en 30-årig praksis: “Min bedste tak, Christian R.”.

Tirsdag den 29. september indfandt den tyske gesandt, hr. Renthe-Fink, sig nu i Udenrigsministeriet og protesterede mod – som han sagde – “den uoprettelige fornærmelse”, som kongens telegram var. Hr. Renthe-Fink medbragte en tysk note, hvori udtaltes: “En konge af Danmark må vide, at et telegram fra den tyske fører er en meget stor ære, og et telegram som Hans Majestæt Kongens er en fornærmelse ikke alene mod den tyske Fører, men også mod det stortyske riges folk. Den stortyske Fører vil vide at finde midler og veje til definitivt at hindre en gentagelse.” Noten sluttede med meddelelse om, at hr. Renthe-Fink var hjemkaldt, og at den danske gesandt, hr. Mohr, måtte forlade Berlin. Endnu samme aften forlod Renthe-Fink Danmark, skønt hr. Scavenius anmodede ham om at vent en dag. […]

Kilde: Uddrag af det illegale blad: De Frie Danske, 8. november 1942, nr. 1, 2. årgang.

1942 – Kongen praktisk talt feberfri i dag

Nattesøvnen og appetitten god, og Kongen er nu uden for fare

Kongen var i dag for første gang siden indlæggelsen på Diakonissestiftelsen praktisk talt feberfri. Temperaturen var til morgen 37,2 og bedringen har således holdt sig. Kongen har dog ikke sovet uafbrudt i nat idet en smule hoste med lidt stakåndenhed har forstyrret ham, men afbrydelserne i søvnen var kun kortvarige. Kongens tilstand kan nu betegnes som værende uden for fare, og der vil da heller ikke blive udsendt nogen officiel bulletin i dag, men først i morgen, søndag.

Kongens appetit er fremdeles god, og i aftes fik Kongen et par æggeblommer, østers og en sneppe, og til morgen som sædvanlig en portion øllebrød. En morgencigaret og et par morgenaviser gik Kongen heller ikke af vejen for.

Ved faldet forslog Kongen som bekendt sit venstre knæ en del, men også denne læsion er nu i god bedring, og Kongen vil ikke få nogen blivende gene af beskadigelsen på knæskallen. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 31. oktober 1942.

1942 – Lungebetændelsen ved at være overstået

Konge kan ikke lide havresuppe – men så kom man med lidt champagne! Hjerte- og lungespecialisterne er nu overflødige

Til formiddag oplyses på Diakonissestiftelsen, at bedringen i Kongens tilstand vedvarer. Ganske vist har Kongen ikke sovet uafbrudt hele natten, og var derfor til morgen lidt træt, men hans almenbefindende var dog godt. Temperaturen var 38,2, pulsen 68. Kongen vågnede ved 7.45-tiden i morges, og lægeren konstaterede, at Kongen ikke var nær så kortåndet som dagen i forvejen. Det ser såedes ud til, at lungebetændelsen er ved at være helt overstået. Alle kongefamiliens medlemmer er glade over den store bedring i Kongens tilstand, og Prins Knud udtalte således til morgen, at han fandt, at der var sket en næsten mirakuløs forandring med Kongen. Kongen kunne nu igen tale munteret og synes ret ubesværet.

Endvidere kunne Kongen på ny spise noget – ja, Kongen havde endda bedt om mere mad. Kongen har flere gange om dagen fået en portion havresuppe med champagne i, og endvidere har Kongens kost bestået øllebrød, havregrød og røræg. Forleden spiste Kongen et helt dusin østers. Majestæten bryder sig ikke særlig meget om almindelig havresuppe, og derfor har overkirurg Mogens Fenger fundet på at tilsætte havresuppen lidt champagne. Der har været dage, hvor Kongens appetitten har været meget dårlig, og overkirurgen har ligefrem måttet tvinge Kongen til at spise. Ved en sådan lejlighed, hvor Kongen omsider havde spist, sagde han smilende til lægen: “Mange tak, Deres Majestæt. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 29. oktober 1942.

1942 – Væsentlig bedring i Kongens tilstand

God nattesøvn efter to blodoverførsler i går. Kronprinsen overdraget regeringens førelse.

Konge fik i går to gange blodoverførsler, første gang hen under middag, anden gang i aftes, og begge gange med gunstig virkning. Det var en und mand, hvis navn ikke opgives, der blev benyttet som blodgiver. Kongens blodtype var lægerne på forhånd klar over.

En afgjort bedring

Efter Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Ingrids besøg på hospitalet i går udtalte Kronprinsen: “Set med vore øjne, går det nu meget bedre end i morges. Vi synes, at der er sket en afgjort forbedring af tilstanden. Kongen talte med os og interesserede sig for, hvad vi havde at fortælle. Nu er spørgsmålet blot, fortsatte Kronprinsen, om det er noget stabilt. Vi ser jo på de med lægmænds øjne, men for os så det som sagt ud til, at Kongen havde det langt bedre nu til aften”.

Klokken var da henad 18. Kronprinsparret aflagde dog endnu et besøg på hospitalet, nemlig mellem kl. 2 0 og 21. Efter den indtrådte bedring interesserede Kongen sig livligt for sine omgivelser og kunne endog veksle spøgende bemærkning med nogle af dem. […]

Kronprinsen overtager regeringens førelse

Dronningen opholdt sig hele dagen ved Kongens sygeleje, og i går eftermiddags indfandt kabinetssekretær, kammerherre Bardenfleth sig ved Kongens sygeleje. Kongen underskrev kundgørelsen om Kronprinsens overtagelse af regeringens førelse og underholdt sig i øvrigt en tid med kabinetssekretæren. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 28. oktober 1942.

1942 – Kongens tilstand: kræfterne lidt bedre, men natten temmelig urolig

Kongen har vilje til at overvinde alle sygdomsanfald

Efter den farlig krise i Kongens tilstand natten til søndag indtraf i søndagens løb lykkeligvis en bedring. Skønt Kongen siden søndag morgen har haft en lettere lungebetændelse, var hans almenbefindende i aftes bedre end natten til søndag. Som det fremgik af de officielle bulletiner er Kongens tilstand stadig alvorlig, men ikke farligere, end at man med god grund håber på fortsat fremgran til det bedre.

Der blev holdt absolut ro omkring Kongen hele søndagen, og kun Dronningen fik adgang til sygeværelset. Kronprins Frederik og Kronprinsesse Ingrid, Prins Knud og Prinsesse Ingeborg af Sverige samt Prins Axel aflagde besøg på Diakonissestiftelsen, men nøjes med at stå i døren og nikke ind til Kongen.

Et lyspunkt under Kongens alvorlige tilstand er, skriver Politiken, hans eget mod. Det er Kongens absolutte vilje, at overvinde alle sygdomsanfald, og han bærer forværringen uden at miste sin sikre tillid til lykkelig helbredelse. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 26. oktober 1942.

1942 – Kongen har tilbragt en ganske god nat

Men var dog lidt træt til morgen.

København. R.B.

Diakonissestiftelsen meddeler lørdag morgen:

Hs. Maj. Kongen har tilbragt en ganske god nat. Kongen er til morgen lidt træt, men i øvrigt er tilstanden tilfredsstillende.

Morgentemperaturen højere end aften

I formiddags udsendtes endvidere følgende bulletin:

Hs. Maj. Kongens befindelse er fremdeles efter omstændighederne tilfredsstilende. Dagen i går forløb udmærket og aftentemperaturen var 37,3. natten har været god, dog med en enkelt urolig periode. Morgentemperatur 38,3. Åndedræt og hjertevirksomhed tilfredsstilende.

Diakonissestiftelsen, den 24. oktober 1942.

[…]

Kilde: Uddrag, 24. oktober 1942