1943 – Kolding venter 25-30 kongresser i år

Det kniber med hotelplads, men erhvervskontoret vil trods vanskelighederne søge at klare alt på bedste måde

Allerede for en tid siden begyndte erhvervskontoret at modtage de første henvendelser fra foreninger og sammenslutninger landet over, som kunne ønske sig at henlægge deres årsmøder eller kongresser til Kolding, men netop i år synes der at være en del vanskeligheder forbundet med sådanne arrangementer. Erhvervschef Høy oplyser i en samtale med os, at det for tiden næsten er umuligt at skaffe tilstrækkelig hotelplads i byen. En mængde værelser er optaget, og selv om der for blot en måneds tid siden syntes at være en øjeblikkelig lettelser her, er forholdet i dag sådan, at man ikke kan påtage sig at stille sengeplads til rådighed for noget stort antal mennesker.

Indstillet på at orne alt

I fjor holdtes 25-30 kongresser i Kolding, nogle af dem med 4-500 deltagere og de fleste med omkring 100 delegerede. Da klarede man trods mange vanskeligheder indkvarteringsspørgsmålet, men som situationen ligger for øjeblikket, kan erhvervskontoret ikke påtage sig større opgaver i den retning. Vi beklager dette i allerhøjeste grad, siger erhvervschef Høy, for vi er naturligvis indstillet på at ordne alt og løse enhver opgave. På de henvendelser, der allerede har været, har vi svaret, at vi vil søge at klare alt på bedste måde. Vi er selvfølgelig interesseret i, at der kommer mindst lige så mange kongresser og årsmøder til Kolding som i fjor, helst endda flere, og der synes da også, efter forespørgslerne at dømme, at være interesse for henlæggelser af sådanne arrangementer netop her til byen.

Kilde: Kolding Avis, 16. maj 1943.

1941 – Fra kvindernes jubilæumskongres

Sammenholdets og fælleskabsfølelsens værdi må præge vort liv.

Blandt årets mange faglige kongresser bliver Kvindeligt Arbejderforbund nok den mest særprægede ikke blot fordi det er en kvindekongres, men også fordi det er en 40 års jubilæumskongres. Da kongressen i går formiddags blev åbnet, var salen smykket med en overdådighed af flag og blomster, fagforeningsfaner side om side med dannebrog, og ved hver enkelt delegerets plads stod en fiks lille vase med røde og hvide nelliker. På scenen stod de blomsterdekorationer, der i formiddagens løb indkom fra fagforbund og forbundets afdelinger. Gamle arbejdskammerater i Horsens havde sendt forbundsformanden, fru Fanny Jensen, en stor blomsterdekoration. Optakten til kongressen var en musikalsk underholdning med en særlig festmarch for Kvindeligt Arbejderforbund, der var komponeret i dagens anledning.

Fru Fanny Jensen holdt en kort åbningstale, hvori hun pegede på usikkerheden:

Vi må være vore partifæller i regeringen taknemlig for deres indsats siden den 9. april. Det havde været lettere for dem at gå, men de valgte at blive for folkets sag. Det må være os kvinder en æressag at lyde regeringens bud og være rolige og værdige i hele vor optræden. Kun derved kan regeringen øve sin gerning for landet og folket. VI havde lært sammenholdets og fællesskabets værdi, og det må præge vort liv.

Formanden mindedes de døde og bød velkommen til gæsterne, Laurids Hansen og Ejner Nielsen fra De sam.v Fagforbund, Aksel Olsen, N. P. Hansen, Dir. Em. Svendsen m.fl. Der var hilsen bl.a. fra de svenske kvinder. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Social-Demokrat, 17. august 1941.