1943 – Krisebøder for smør og sæbe

I Kolding Kriminalret e der i går eftermiddags vedtaget bøder i to krisesager, der har stået på i længere tid. I den ene sag vedtog konditor Bertram Knudsen en bøde på 1.800 kr. og 1.600 kr. i konfiskationsværdig, fordi inspektør Baumeister sidste sommer under hans bortrejse havde købt 600 kg. “vintersmør” af Centralmejeriet uden af aflevere mærker. Baumester måtte vedtage en bøde på 1.600 kr. I afgørelsen er der taget hensyn til, at det drejede sig om en smørkvalitet, der var uanvendelig til almindelig husholdningsbrug og ikke kunne sælges mod aflevering af mærker. […]

I den anden sag vedtog LRS. Bjerre for direktør Rolver, Kaalunds Sæbefabrik, at betale en bøde på 5.000 kr., fordi fabrikken havde foretaget en tilladt kogning uden for den fastsatte termin.

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 14. april 1943.

1943 – Krav om frihedsstraf i ‘Solar’-sagen

Efter at ‘Solar’-sagen, krisesagen mod konsul Jørgensne, ‘Nordisk Solar’, har cirkuleret i måneder mellem stats- og rigsadvokat samt forsvarer og indhentelse af yderligere oplysninger har forsinket den, er den nu atter havnet hos politimesteren i Kolding, hvor der nu vil blive udfærdiget anklageskrift, hvorefter den vil blive behandlet so men almindelige politisag ved kriminalretten.

Efter hvad vi erfarer, har rigsadvokaten nedlagt påstand om frihedsstraf og om konfiskation af forskellige beløb. Man venter, at sagen vil komme til behandling i retten inden Påske. For længere tid siden behandlede Landsretten på Domhuset i Kolding en krisesag fra Esbjerg, der var en udløber af ‘Solar’-sagen i Kolding, og hvor filialbestyreren i Esbjerg ved Underretten i Esbjerg var blevet idømt en frihedsstraf. Sagen blev optaget til dom dengang, men skønt dette nu er flere måneder siden, er dommen ved Landsretten endnu ikke faldet. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 10. april 1943.

1941 – Forbrydelsernes antal steg uhyggeligt i 1941

Af kriminelle sager en stigning på 547.

For politiet har 1941 været et overmåde besværligt år. De mange foranstaltninger, som har skabt et kolossalt arbejde, og dertil kommer en almindelig stigning i forbrydelsernes antal. Politimester Thalbitzer oplyser således, at man siden 1. april til dato har behandlet 2.481 kriminelle sager mod 1.934 i den tilsvarende periode året forud. Det vil sige 547 sager flere, og dertil kommer en række subsidiære sager fra andre politikredse. Men størst er stigningen for politisagernes vedkommende, hvilket bl.a. fremgår af, at der i den forløbne periode har været 2.700 bødeforlæg, mod 1.800 i tilsvarende periode i fjor. Denne voldsomme stigning skyldes for en del, oplyser politimesteren, en række krisesager, men den overvejende part går på mørklægningens og cykellygternes konto. Dels har folk overhovedet ikke haft cyklerne forsynet med lygter, og dels har lygterne ikke været afblændet på forskriftsmæssig måde. Der er anledning til at råbe vagt i gevær; thi kravene vil i det nye år absolut ikke blive mindre, hverken for cykellygterne eller mørklægningens vedkommende. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Social-Deomkrat, 31. december 1941.