1940 – Brændsels-rationering

Natten til den 5. januar 1940 besluttede handelsministeriet, efter indstilling fra det erhvervsøkonomiske råd, at det ikke er tilladt at indkøbe kul, koks og cinders, til mere end en måneds forbrug.

Rationeringen skyldes de hårde tider, hvor der kun kommer små kul- og koksleveringer fra Tyskland og England, som følge af krigen. Samtidigt får en del danske sømænd kritik, fordi de har sejlet kul og koks til Sverige og Norge, hvor betalingsraterne er højere.

Før julen kostede kul fra England mellem 6-7 kr. pr. tons, i december var det steget til 23,50 kr., plus et tillæg, så fragten på koks kom op på 33,50 kr. Yderligere koster de store omveje som skibene må sejle, og at skibene kun kan lastes i dagslys. Også fra Tyskland er leveringerne blevet dyrere.

Det er forhandlere og sælgere, som må forsøge at sikre sig, at bestemmelserne håndhæves.

Kilde: Brændsels-Rationering fra i dag, Kol. Folkeblad, 5. jan 1940
– Bekendtgørelse om midlertidige bestemmelser angående handel med kul, koks og cinders, 4. januar 1940, Ministeriet for Handel, Industri og Søfart

1939 – K.O.H. forhøjer strømprisen

Kolding Oplands Højspændingsforsyning (K.O.H.) meddeler efter sit bestyrelsesmøde af 23. november 1939 af der er blevet vedtaget en forhøjelse af strømprisen fra 8 til 12 øre pr. kilowatt-time, beregningen vil ske fra aflæsningen i januar måned. Forhøjelsen sker på grund af et kultillæg, som K.O.H. skal betale for sin strøm.

Henstillingen fra den 18. september om besparelser i forbruget, samt standsning af motorer til sværere arbejde fra kl. 15, opretholdes stadigt.

Kilde: Kolding Folkeblad, 24. nov 1939

Find mere om K.O.H. på Kolding Stadsarkiv, se samlinger