1943 – Esbjerg-kutter minesprængt

Intet spor af besætningen, der var på fire mand

Esbjerg har i eftermiddag over Thyborøn modtaget meddelesen om en ulykke for Esbjergs fiskerflåde, hvorved Esbjergkutteren VAGN, der blev bygget sidste år på Søren Kjeldsens Skibsværft, blev minesprængt.

Det var Lemvig-kutteren KAREN MARGRETHE, der kom ind til Thyborøn med meddelelsen. Den har været i nærheden af VAGN, men ved ulykkesstedet fandt den ikke andet end en del af VAGN’s grejer. Der var intet spor af besætningen at se.

Esbjerg-kutteren VAGN tilhørte Søren P. Sørensens kutteri-rederi og var med en ny skipper Niels S. Christiansen, Stormgade 36, der havde sin første tur som fiskeskipper. Kutteren forlod Esbjerg for ca. told dage siden, og Sørensen mener, at den har været færdig med fiskeriet og var på vej hjemad. foruden skipper Chistiansen havde VAGN’s tre mands besætning, bedstemand Volmer Knudsen, der var gift og havde et barn, Ejnar Høier, der ligeledes var gift og havde fire børn, og kok Otto Nørgaard, der var søn af bager fru Nørgaard, Jerne. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 18. juli 1943.

1943 – Atter Esbjerg-kutter minesprængt

Hele besætningen, fire mand, omkommen

Den fjerde Esbjergkutter i år blev i aftes minesprængt i Vesterhavet.

Kutterne “Nordsøen” og “Winni” gik i går morges sammen ud på fiskeri. Ved 7½ i aftes hørtes man på “Winni” et stærkt drøn og så en røgsky stige op fra det sted, hvor “Nordsøen” lå, et par sømil borte. “Winni” sejlede straks hen til stedet, men fandt kun enkelte vragrester. Kutteren var helt forsvunden, og der var intet spor af den fire mands besætning. Den bestod af skipper Herman Alfred Olsen, Esbjerg, 43 år, gift, et barn, bedstemand Jørgen Vang Nielsen, Esbjerg, 31 år, gift, ingen børn. Fisker Chr. Petersen Bonde, Stenbjerg, 24 år, ugift, og kok Eigil Flybjerg, Esbjerg, 16 år. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 16. marts 1943.

1943 – Fire Esbjergfiskere dræbt ved mine-forlis

Kutteren “Jørna” sunket, hele besætningen savnes

Fiskerflåden i Esbjerg har atter lidt et tab, idet kutteren E.50 “Jørna” er blevet minesprængt på Vesterhavet, og fire fiskere har mistet livet under udøvelsen af deres farefulde gerning.

Det triste budskab om “Jørna”s forlis nåede Esbjerg i lørdags, da kutteren “Dux” E.456 kom i havn med navnepladen “Jørna”, kutterens kran og forskellige vragstykker. “Dux”s fører, fiskeskipper Jeppe Jørgensen, er broder til skipperen på den forliste kutter, og han måtte underrette besætningens pårørende om det skete. “Dux” havde ligget i nærheden af “Jørna”, men man havde intet hørt til den eksplosion, der må formodes at have sendt skibet til bunds. Først lørdag morgen konstaterede man, at “Jørna” ikke mere befandt sig på havets overflade.

Den forliste kutter havde følgende besætning: fiskeskipper Laur. Chr. Jørgensen, Esbjerg, Georg Sørensen Mose, Søndervig, Svend Hadding Smedegaard Iversen og Vald. Wm. Jensen, begge fra Esbjerg. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 8. marts 1943.

1942 – Tre fiskere dræbt ved minesprængning

En fjerde mand af besætningen på den minesprængte kutter reddet i hårdt såret tilstand.

Esbjerg (R.B.)

I går er fiskekutteren L99 JYNNA hjemmehørende i Lemvig, blevet minesprængt på Vesterhavet. Tre af de ombordværende omkom, nemlig fiskeskipper Kr. Eriksen, Lemvig, fisker Anders Kristian Mikkelsen, Lemvig, og fisker Arthur Chr. Poulsen, Harboøre. Én mand af besætningen, fisker Frederik Petersen Baade, Lemvig, blev reddet i hårdtsåret tilstand af tililende kutter, der i aftes kom i havn. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 19. maj 1942.

1941 – Esbjergfiskerne fulgte bombeflyvernes offer til graven

Der er ikke ved nogen tidligere begravelse set et sådant væld af signerede kranse.

Næsten hele Esbjergs fisker-befolkning deltog i fiskeskipper Zebis’ jordefærd på Fovrfeld Gravlund i går. De ville dermed give udtryk for, at de følte sig grebet af denne modige vesterhavsskippers død under mørke bombeflyveres bomberegn, medens han lå alene ude på fiskepladsen sammen med sine medhjælpere og røgtede sit farefulde hverv. Kapellet, der kan rumme 2-300 mennesker, fyldtes hurtigt og udenfor stod mindst lige så mange. Kransene dyngede sig op foran koret og i midtergangen, og en mængde kranse måtte på grund af pladsmangel i kappet føres direkte til graven. Der er næppe ved nogen tidligere begravelse i Esbjerg set et så stort antal signerede kranse. Der var i alt omkring et hundrede. De fleste af kutter-besætningerne viste på denne måde deres deltagelse, og desuden var der sendt signerede kranse fra Esbjerg Fiskeriforening, Vestjysk Fiskeriforening, Esbjerg Fiskeeksportørforening, Vestjydsk Krystalisværk og mange flere. de to fiskeriforeninger og Marineforeningen var mødt med faner. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 22. september 1941.

1941 – Esbjerg-kutter sænket af flyver-bombe

Skipperen, der stammer fra Grenå, dræbt og en anden af besætningen hårdt såret.

Kutteren LYNGVIG indkom i går middags til Esbjerg Havn med liget af fiskeskipper Jacob Zebis, der var fører på kutteren STJERNEN. Desuden var STJERNEN’s besætning, tre mand, hvoraf den ene var hårdt såret, ombord. STJERNEN var under fiskeri blevet angrebet af flere engelske flyvemaskiner, hvoraf en kastede en bombe, der ramte kutteren, som gik til bunds, og dræbte føreren. Liget blev sammen med det øvrige mandskab taget ombord i LYNGVIG. Den 29-årige Niels Halkjær Jensen, Esbjerg, blev hårdt såret ved bombardementet og måtte indlægges på Esbjerg Kommunesygehus, medens de øvrige to af mandskabet slap uskadt. […] Den omkomne fiskeskipper Jacob Zebis var fætter til bødkermester Zebis, Jens Holmsvej, Kolding.

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 18. september 1941.

1940 – Luftangreb på danske fiskekuttere

Beskudt med bomber og maskingeværkugler
To Esbjergkuttere ‘E507 MARIANNE’ og ‘E500 TILLE’ er i går, medens de var på fiskeri ca. 160 sømil ude i Nordsøen, blevet angrebet af en formentlig engelsk flyvemaskine. De blev beskudt med maskingeværer og der blev kastet bomber, som dog ikke ramte. En mand ombord på MARIANE blev såret ved strejfskud og en anden såret af nogle kuglesplinter. På MARIANE ses der tydelige mærker af maskingeværild.

Kilde: Hejmdal, 21. maj 1940

1940 – Ny Esbjerg-kutter forlist med fire mand

Ligene af skipperen og hans søn fandtes fastbundet til en jernbøje
Ifølge efterretninger, der i løbet af søndagen var blevet kendt i Esbjerg, er den nye fiskekutter EJJAM krigsforlist i Nordsøen og besætningen på fire mand omkommet.
Kutteren EJJAM, der tilhørte og førtes af fiskeskipper Anders Bækby Jørgensen, er krigsforlist på Doggerbank-området. På grund af de vanskelige trafikforhold foreligger der sparsomme oplysninger om, hvad der er sket. Så vidt det er oplyst, har EJJAM fisket sammen med nogle andre kuttere, der har licens til landing i England, og kutteren har gjort 2-3 rejser til fremmed havn.
Kuttere, der lå i nærheden af EJJAM, har ved 3-tiden natten til lørdag hørt en eksplosion.
I løbet af lørdagen fandt man vragstumper fra EJJAM, og fastbundet til en jernbøje fandt folkene på Esbjergkutteren M. HARBOE ligene af fiskeskipper Anders Bækby Jørgensen og hans 30-årige søn, Jørgen

Kilde: Uddrag, Hejmdal, 26. februar 1940.