1943 – Planerne om kommunal børnehave i Kolding

Seks af byens kvindeforeninger har anmodet Kolding byråd om at oprette en kommunal børnehave i den sydlige bydel. Det er Dansk Kvindesamfund, Husmoderforeningen, Den Konservative Kvindekreds, Kvindeligt Arbejderforening og Socialdemokratisk Kvindeudvalg.

I byrådsmødet i aftes forelagde fru Lind planerne:

“Mange mødre har henvendt sig til kvindeorganisationerne og spurgt, om der ikke kunne oprettes endnu en børnehave i Kolding. Børneasylet kan rumme 80 børn, men for øjeblikket er der 100, og desuden må mange anbringes rundt om i tilfældige hjem. Vi kommer ikke med planer eller forslag af nogen art. I Aabenraa for eksempel har man en kommunal børnehave, der har kostet 80.000 kr. og har plads til 64 børn. 50 pct. af inventar og indbo kan fås i statstilskud, ligeledes 30 pct. af de årlige driftsomkostninger. Endelig har vi lov til at regne med bidrag fra mødrene. Foruden at skaffe pengene bliver det vanskeligt at finde en egnet beliggenhed. Vi véd ikke, om vi skal bygge, købe eller leje, men opgaven må løses snarest muligt”. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 16. februar 1943.

1941 – Fra kvindernes jubilæumskongres

Sammenholdets og fælleskabsfølelsens værdi må præge vort liv.

Blandt årets mange faglige kongresser bliver Kvindeligt Arbejderforbund nok den mest særprægede ikke blot fordi det er en kvindekongres, men også fordi det er en 40 års jubilæumskongres. Da kongressen i går formiddags blev åbnet, var salen smykket med en overdådighed af flag og blomster, fagforeningsfaner side om side med dannebrog, og ved hver enkelt delegerets plads stod en fiks lille vase med røde og hvide nelliker. På scenen stod de blomsterdekorationer, der i formiddagens løb indkom fra fagforbund og forbundets afdelinger. Gamle arbejdskammerater i Horsens havde sendt forbundsformanden, fru Fanny Jensen, en stor blomsterdekoration. Optakten til kongressen var en musikalsk underholdning med en særlig festmarch for Kvindeligt Arbejderforbund, der var komponeret i dagens anledning.

Fru Fanny Jensen holdt en kort åbningstale, hvori hun pegede på usikkerheden:

Vi må være vore partifæller i regeringen taknemlig for deres indsats siden den 9. april. Det havde været lettere for dem at gå, men de valgte at blive for folkets sag. Det må være os kvinder en æressag at lyde regeringens bud og være rolige og værdige i hele vor optræden. Kun derved kan regeringen øve sin gerning for landet og folket. VI havde lært sammenholdets og fællesskabets værdi, og det må præge vort liv.

Formanden mindedes de døde og bød velkommen til gæsterne, Laurids Hansen og Ejner Nielsen fra De sam.v Fagforbund, Aksel Olsen, N. P. Hansen, Dir. Em. Svendsen m.fl. Der var hilsen bl.a. fra de svenske kvinder. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Social-Demokrat, 17. august 1941.