1942 – En god rødspættebestand oparbejdet i bælterne

Udplantningen fortsættes til foråret og efter krigen vil bestanden blive skånet.

Efter hvad direktøren for Dansk biologisk station, dr. phil. H. Blegvad oplyser, er det meningen, at der atter til foråret skal foretages en række omplantninger af rødspætteyngel. Indplantningen finder sted i løbet af april måned og ynglen skal ligesom sidste år tages ud for Thyborøn, hvorfra den i kvaser føres til omplantningspladserne. For Limfjordens vedkommende drejer det sig om 718.000 stk. yngel, medens der i bæltfarvandene vil blive omplantet 464.000 yngel. I øvrigt udtaler dr. Blegvad, at de ufrivillige fredning, som tidens forhold har medført for hele fiskebestanden, allerede viser gode resultater. Undersøgelserne viser, at rødspættebestanden mange steder er vokset, og gennem målinger på de forskellige pladser er det konstateret, at fisken allerede er vokset en del. Når krigen engang er forbi, vil vore fiskere derfor kunne vente et betydelig fiskeri. For at sikre mod, at der til den tid bliver gået for hårdt frem mod bestanden, vil biologerne søge gennemført internationale bestemmelser […]

Kilde: uddrag, Kolding Avis, 14. januar 1942.

1941 – Rutedamperen til Kolding reddede to skibbrudne i nat

Kaptajnen og bedstemanden fra en svensk skonnert, der sank ved samsø. Letmatrosen omkom, skønt man troede ham bjerget.

D.F.D.S.’s rutedamper LIMFJORDEN, der for tiden sejler på ruten Kolding-København, redede i nat ved 4-5 tiden ved sydvestspidsen af Samsø to skibbrudne svenske sømænd, kaptajn Johansson fra skonnerten BRITA, hjemmehørende i Skagerhamn, og hans bedstemand. Fra LIMFJORDEN bemærkede man nødblus og signaler fra den nødstedte skonnert, og kaptajnen gav straks ordre til at sejle op på siden af skonnerten. Første gang mislykkedes manøvren dog på grund af hårde storm og den høje sø, men LIMFJORDEN vendte og prøvede igen. Da damperen nåede hen til stedet, hvor skonnerten imidlertid forsvundet, men i månelyset kunne man se to mand, der klyngede sig til nogle redningsbøjer. Det lykkedes heldigvis at få skibet manøvreret så tæt hen til dem, at de kunne bjærges. Der blev smidt redningsmateriel ud, og på LIMFJORDEN kom de to udmattede og forkomne sømænd under den bedste pleje. Skibet blev liggende et par timer på stedet, men det lykkedes ikke at finde den tredje mand fra skonnerten, og han må betragtes som omkommet. Det var letmatros Ivar, og han blev anbragt i en af LIMFJORDENS redningskranse af sine fæller, men gled i sidste øjeblik ud og forsvandt. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 12. november 1941.