1943 – Luftværnslotteriets succes

Alt udsolgt! Sedlerne handles på den sorte børs

Ved Luftværnslotteriets åbning forleden dag omtalte vi en dal af gevinsterne og den gode sag indtægterne skulle støtte. Vi nævnte også dengang, at de 3.000 sedler, Kolding var blevet tildelt til forhandling langt fra ville slå til, vi hævdede, at der kunne sælges mindst 3.000 til.

Og det var ikke tomme ord. Alle sedler blev allerede dagen efter revet bort, og der kan for længst meldes helt udsolgt. Nye sedler kan ikke rekvireres, da efterspøgslen er ligeså stor andre steder i landet. Det er så meget mere beklageligt, som mange store virksomheder i Kolding og i landdistrikterne har indsendt bestillinger på så mange lodsedler, at de næste 3.000 sedler også ville være blevet solgt.

De mange, der således ikke denne gang kan komme til at støtte det gode formål, må altså vente til næste gang, da der forhåbentlig vil blive fremstillet tilstrækkeligt mange lodsedler. Det fortælles, at de eftertragtede lotterisedler nu mand og mand imellem handles på den sorte børs. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 4. februar 1943.

1942 – Kolding-afdelingen af Kvindernes interne Liga

holdt onsdag aften sit julemøde i Kvindernes Bygning. Mødet begyndte meget stemningsfuldt med musikunderholdning af den purunge frk. Rudbæk og en meget smuk oplæsning af lærerinde fru Køster.

Før mødet havde medlemmerne fået besked om at se deres gemmer efter og medtage alt det børnetøj, de kunne undvære. Det blev da også en anselig hob børnetøj, der kom, både strømper, små bukser, skjorter, bleer m.v. Alle disse gaver tillige med en pengesum blev overgivet barnesygeplejerske frk. Lunden til uddeling. Frk. Lunden takkede i hjertelige ord alle for, hvad hun havde modtaget og citerede et digt om de gode og tapre kvinder rundt i de små hjem.

Siden fulgte et lotteri, hvorved der indkom ca. 25 kr., som blev brugt til anden børneforsorg. Formanden, fru Støjberg, havde udført et stort arbejde for at tilrettelægge hele mødet […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 11. december 1942