1943 – Tre luftalarmer i København og Esbjerg i går

Den sidste alarm i hovedstaden sluttede først over midnat. Svensk beskydning af engelske flyvere.

Det gik livligt med luftalarmerne i går. Som meddelt fik København alarm allerede kl. 13.14. Den afblæstes kl. 14.10. samtidig var der alarm i Esbjerg, Helsingør, Kalundborg, Aarhus, Korsør, Vordingborg og Gedser. Esbjerg fik igen alarm fra kl. 14.16-14.42.

I aftes lød sirenerne igen mange steder. Radioen blev afbrudt allerede kl. 19.18, men kom igen 19.30. Kl. 20.16 forsvandt radioen atter og kom ikke igen. Den egentlige luftalarm begyndte dog i København først kl. 21.34, og den varede til kl. 23.01. Samtidig var der luftalarm i Rønne, Korsør og Kalundborg.

Kl. 23.29 blæstes der for tredje gang luftalarm i København. Under alarmen, der varede til kl. 00.20, er der ikke, så lidt som under de tidligere alarmer, rapporteret skader, men som sædvanlig måtte nogle personer bringes til hospitalerne efter mindre ulykker. Ved luftalarmerne om dagen var skolernes beskyttelsesrum for første gang i anvendelse. Såvel sporvognene som S-tog fortsatte kørslen efter den sidste alarms afblæsning og sluttede først ved 2-tiden. […]

Svensk beskydning af de engelske maskiner

Om overflyvningerne meddelte den svenske forsvarsstabs luftforsvarsafdeling i et kommunique umiddelbart før kl. 1: Fremmede flyvemaskiner fløj på forskellige tidspunkter i aftes ind over det sydlige Sverige; bl.a. på Gøteborg-egnen, ved Trelleborg og Malmø, hvor luftværnet trådte i funktion. Flyvemaskinerne havde østlig kurs og passerede forskellige steder i Blekinge og det østlige Skåne. Senere på aftenen overfløj fremmede flyvemaskiner igen svensk område på forskellige steder i det sydvestlige Skåne, hvor de blev afvist af luftværnets ild.

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 9. februar 1943.

1943 – Mange luftalarmer i aftes

I København forefaldt et dødsfald af hjerteslag i beskyttelsesrum

Foruden København havde en lang række byer i aftes luftalarm, således Aalborg, Brønderslev, Hirtshals, Løkken, Hjørring, Sæby og Frederikshavn, Esbjerg (to alarmer), Borris, Aarhus, Odder, Gammel Ry, Grenå, Ebeltoft, Randers, Hammel og Langå, samt på Sjælland; Helsingør, Korsør og Vordingborg.

Radioen var afbrudt fra kl. 19-21.44. Københavns luftalarm varede fra kl. ca. 20 til 20.50. Alarmen forløb meget stilfærdigt. Der var godt en halv snes ambulancerykninger til folk, der havde fået et chok, var væltet med cyklen eller var løbet på hinanden i mørket. Det var dog alt sammen uden større betydning, og de fleste kunne atter føres til deres hjem efter at være forbundet. Kun i et beskyttelsesrum i Riegensgade, skete der noget alvorligt, idet en 76-årig dame, fru Alvilda Frandsen, blev syg ved afvarslingen og måtte indlægges på Kommunehospitalet. Ved ankomsten hertil var hun død, ramt af et hjerteslag. I Sundparken faldt en ældre dame ned og pådrog sig kvæstelser.

Biografteatrene forsatte efter alarmen forestillingerne nogenlunde normalt og teatrene fik, hvor det var nødvendigt, tilladelse til at spille igennem til kl. 23. Der foretoges i den indre by enkelte anholdelser af folk, som nægtede at gå i beskyttelsesrum. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 3. februar 1943.

1942 – 3. nat luftalarm i Kolding

Politiet søger gennemført en nyordning for mødereglerne.

Tredje nat i træk oplevede Kolding luftalarm, der varede fra kl. 1.19 – 2.16, altså omtrent en time. Der skete intet under alarmen. Mandskabet mødte i samme omfang som ved tidligere alarmer.

Politiet gennemfører nyordning for at skåne mandskabet.

Det siger sig selv, at de hyppige luftalarmer vil blive og er for øvrigt fysisk belastning for hele befolkningen, men i særdeleshed for det mandskab, der skal møde, det være sig beredskab, husvagter eller spejdere, og vi erfarer da også, at der for det mandskab, der sorterer direkte under politiet, forestår en nyordning, der vil få betydning for ca. 300 personer i byen.

De ca. halvt hundrede spejdere, udtaler politikommissær Kleberg, der mødte i nat til ordonnanstjeneste, så alt andet end godt ud efter at de nu har fået søvnen spoleret 3 nætter i træk, og alene for at bevare beredskabets effektivitet i tilfælde af en katastrofe, er det nødvendigt at ændre mødereglerne. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Social-Demokrat, 25. april 1942.