1943 – Bomben sprang, medens man flyttede den

Dramatiske situationer i København under rydningsarbejdet. Folkene var heldigvis i sikkerhed i genbohuset.

I går eftermiddags sprængtes flere af de forsagede og tidsindstillede bomber, der lå i det ramte kvarter i København. Under dette farlige arbejde indtraf en dramatisk situation, idet en af de to bomber, der lå på en tredjesal i Gunløgsgade, sprang under arbejdet med nedfiringen. Rydningsmandskabet var heldigvis i sikkerhed i genbohuset, hvorfra de trak bomben med fjerntræk, så ingen mennesker kom til skade, medens den materielle skade blev meget stor. […]

Dramatisk skildring af den uventede eksplosion

Om eksplosionsulykken skriver en af tilstedeværende pressemænd (Out) i Nationaltidende:

Pludselig gyngede jorden. Husene vaklede og himlen for formørkedes. De øverste to etager af nummer 5 løftede sig højt op, opløste sig i en brunrød tæt sky og blev hængende over Gunløgsgade – længe syntes man. Samtidig rullede tordenbrag mellem husene. Rydningsfolkene tabte ikke hovedet. Nogle af dem trykkede sig mod mure eller træer, andre løb for livet. Journalisten og en overbetjent løb skråt fremad og direkte ned i en kælderhals i ét spring. Og så faldt de to etager ned over Gunløgsgade. Første store murbrokker og bjælker, så tagspær, mursten, dele af møbler og til allersidst fint rødt støv af knuste sten, længe efter papirstykker og glasstumper, og igen den kendte lyd af tusind glasruders fald mod et fortov. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 30. januar 1943.

1943 – Der ligger endnu 12 blindgængere

Rømningen på Islands Brygge opretholdes, uvished om to forsvundne. To bomber sprængt igår.

Efter de i går foretagne undersøgelser mener man at kunne fastslå, at der endnu ligger 12 ueksploderede bomber i København. Deraf ligger de 7 i havnen, 4 ligger i sukkerfabrikkens nærmeste omegn, og endelig ligger en i en lejlighed i et hus i Gunløgsgade. Beboerne i Langebrogade indtil en afstand af 100 meter fra bombestederne er fortsat evakueret og kan ikke komme i deres hjem i de første 30 dage med mindre eksplosionen indtræffer, eller det lykkes at fjerne bomben.

Evakueringen i Strandgade er ophævet, efter at den farlige bombe, der i nærheden i går eftermiddags er blevet bortsprængt. Derimod opretholdes evakueringen på Islands Brygge i fuldt omfang på grund af bomben i Gunløgsgade. Beboerne i dette kvarter er, for så vidt de ikke har kunnet finde ophold hos venner og bekendte, blevet indkvarteret på Sundholm. Den yngste evakuerede er et barn på én uge, den ældste en dame på 88 år. I aftes kl. 18.30 blev Knippelsbro atter åbnet for trafik.

Det er lykkedes at identificere det kvindelig, som blev indbragt på Retsmedicinsk Institut. Den dræbte er fabriksarbejderske fru Carla Hansen, Halmtorvet. To mennesker er stadig forsvundet. Det drejer sig om en chauffør fra en Tuborg-lastvogn, der holdt på Jacob Holms Plads ved Sukkerfabrikken, da angrebet skete, samt en ung mand, der var beskæftiget samme sted. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 29. januar 1943.

1943 – Britisk bombeangreb på København

7 personer dræbtes – 70 såredes. I lav højde strøg seks maskiner ind over hovedstaden i går eftermiddags. Sukkerfabrikkernes raffinaderi ramt af bomberne.

Lidt før kl. 17 i går udsattes København for det første alvorlige luftangreb. Pludselig lød sirenerne og folk styrtede i beskyttelsesrummene. 2-3 minutter efter alarmeringen hørtes et brag. Det var så kraftigt, at bygningerne i den indre by rystede, og samtidig tog luftskytset fat. Der var, så vidt øjenvidner kunne oplyse, 6 engelske maskiner inde over byen. De kom strygende i forbløffende lav højde og udløste deres bomber.

Kort tid efter kl. 17 kunne man se et mægtigt bål, og det opklaredes snart, at det var på Christianshavn, det brændte. Der var faldet bomber i et værksted, og De danske Sukkerfabrikkers anlæg ved Langebrogade var straks kommet i brand. Først senere brød ilden ud i værkstedsbygningen. Medens folk søgte i beskyttelsesrummene, tog ambulancer og brandmateriel gennem byen til brandstedet. […]

Der lød flere steder skrig fra ruinerne

og ilden var allerede ved at gribe stærkt om sig. Båre efter båre blev våret ud, og ambulancerne kørte i ét væk til de forskellige hospitaler med sårede. I alt var der omkring 70 sårede, og flere af dem havde fået hjerneblødninger, chok og forskellige læsioner […]

7 døde

  • Niels Andreas Jensen, Gunløgsgade 16
  • En ca. 50-årig arbejdsklædt mand
  • En yngre mand, skægløs, mørkhåret, ca. 180 cm. høj, med åbent kraniebrud, venstre arm fuldstændig knust, brud på venstre lår.
  • En vistnok yngre mand, ca. 180 cm. høj, vistnok blond, høj pande, skarp næse, underansigtet fuldstændig knust, så i panden, højre arm revet fuldstændig af og et stort åbent sår i mavens højre side.
  • Martha Olsen, Møntergade 6, indbragt som død fra hjemmet som følge af en lungesygdom, der kom til udbrud på grund af et chok.
  • Til retsmedicinsk Institut er indbragt en uidentificeret dreng.
  • Man regner med endnu et offer under ruinerne. Navnet kendes ikke. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 28. januar 1943.

1943 – Tysk lynangreb mod Londons centrum onsdag middag

Bølger af hurtige bombemaskiner i lav højde over storbyen

Berlin, RB.

Efter hvad der meddeles fra militær side, foretog hurtige, tyske bombemaskiner onsdag middag et heftigt dag-lynangreb mod Londons centrum. Præcis kl. 12.30 viste flere tæt på hinanden følgende bølger af hurtige bombemaskiner, der ledsagedes af ca. 100 jagere, sig over den store Thems-bue og styrtede sig fra sydøst over bydistrikterne øst og nordøst for Greenwich-parken. Allerede, da luftværnssirenerne begyndte at hyle, hørtes de første detonationer af nedkastede bomber af svær kaliber. Idet de i ca. 30-50 meters højde brusede hen over husene sydøst for Themsens store u-bue, nedkastede de tyske flyvere deres bomber mod bydistrikterne i nærheden af Trafalgar Road samt mod distrikterne ved den øvre Themsbue i dokkernes område.

Spærreballoner, som først var blevet sendt op ved angrebets begyndelse, blev ufortøvet bekæmpet af flyvemaskinernes med disse våben, og 7 spærreballoner blev Skydt ned. Efter at de hurtige bombemaskiner havde kastet deres bomber, fløj de i stejle kurver mod syd og rettede deres våbens ild mod militære anlæg. Tog gasbeholdere blev beskadiget. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 21. januar 1943.

1943 – Bombeskaderne i Sydjylland

På grund af omstændigheder, som vi ikke selv var herre over, kunne vi ikke i går nærmere omtale de begivenheder, der indtraf under overflyvningerne lørdag og søndag aften. Her er imidlertid nogle billeder, der bedre end mange ord viser, hvor alvorligt Sydjylland denne gang blev ramt. Billederne viser gdr. Hvids gård i Stubdrup, som blev fuldstændig raseret, da en engelsk bombemaskine søndag aften udløste sin bombelast for at slippe fra en angribende tysk jagermaskine. En sprængbombe faldt lige ned i laden, som blæste fuldstændig om. Laden tog af for lufttrykket, men det var dog stærkt nok til også at beskadige staldbygningernes gavl, der knustes. Samtidig antændte en brandbombe stuehuset, og skønt Falcks Redningskorps hurtigt nåede frem, blev stuehuset, som det ses på billedet, helt ødelagt. Beboerne slap med chok, bortset fra Hvids lille søn, da fik et snitsår i halsen af et glasskår. På Kolding Sygehus oplyser man dog i dag, at hans tilstand er god.

Også en anden ejendom i Stubdrup, nemlig P. Markussens, blev ramt af en brandbombe, der faldt gennem taget på kostalden. Her blev ilden dog hurtig slukket. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 19. januar 1943.

1943 – Bomber over London-Berlin

London angrebet i aftes og i morges efter vinterens første angreb på Berlin lørdag og søndag aften

London via Lissabon, INT. Mandag formiddag.

Den tyske og engelske hovedstad synes at være gået ind i en ny serie af gengældelsesangreb. Sikkerhedsministeriet har i dag til morgen udsendt et communique om, at Storlondon efter luftalarmen i aftes, der varede fra kl. 19.30 til 22.18 i de tidligste morgentimer i dag på ny er blevet angrebet af tyske bombemaskiner. Antiluftskytset trådte straks i aktivitet. Det oplyses nu, at der under alarmen i aftes – den første siden den 2. december – blev nedkastet brand- og enkelte sprængbomber.

Angrebet på Berlin

Førerhovedkvarteret, RB.

Værnemagtens overkommando meddeler søndag:
Britiske bombemaskiner fløj i aftentimerne i går ind over Rigsområdet. Foruden at foretage planløse forstyrrelsesangreb mod flere byer nedkastede fjenden også spræng- og brandbomber over Storberlins område. Befolkningen led tab. Der blev hovedsageligt anrettet brandskade på beboelseskvarterer og offentlige bygninger, deriblandt sygehuse. To flyvemaskiner blev skudt ned.

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 18. januar 1943.

1943 – 20 nye meldestationer i Kolding

De forsynes med blinklamper og ligger med højst 500 meters mellemrum

Som bekendt foregår der en udvidelse af meldesystemet inden for luftbeskyttelsen. Den stærke kritik af den fuldstændige telefonlukning under luftalarm har medført, at meldepostsystemet udvides, således at der som hovedregel ikke må være mere end 500 meter mellem hver meldepost i byerne. Nyordningen ventes at træde i kraft i løbet af februar, og Koldings nye meldeposter er allerede godkendt, oplyser politikommissær Kleberg.

“Der bliver i alt 20 nye poster foruden dem, politiet, brandvæsnet og Falck i forvejen har”, fortæller politikommissæren. “På disse 20 poster vil der under luftalarm kunne modtages meldinger, som så redigeres og indtelefoneres til hovedstationen. Stederne for posterne og telefonerne har vi fundet, men nu skal vi have udnævnt mandskab til at betjene dem. Dette hverv er et borgerligt ombud og vel ikke særlig eftertragtet, men vi må også her appellere til folks samfundssind. Betjeningen af posterne skal jo foretages af besindige og fornuftige folk, og de skal have et kursus i deres pligter. Tilmed må vi vel ved alle poster sørge for at have mere end en mand til betjening, da man jo skal kunne regne med, at der altid er folk til stede ved en meldetelefon. I øvrigt skal disse telefoneres forbindelser jo også knyttes til den særlige nødcentral, således at de ikke rammes af den almindelige afbrydelse under luftalarm.” […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 7. januar 1943,

1942 – Engelsk bombeflyver eksploderet mellem tre gårde

Flere beboere i Gejlbjerg i Vodder Sogn sårede og husene beskadigede

Torsdag aften kl. 19.50 blev under luftkamp en stor engelsk bombemaskine skudt ned i Gejlbjerg i Vodder Sogn mellem Skærbæk og Arnum i Sønderjylland. Maskinen styrtede brændende ned og faldt mellem de tre ejendomme, der ligger i Gejlbjerg, ca. 80 meter fra gdr. Hans Møllers gård.

Da maskinen stødte mod jorden, eksploderede bombelasten med et øredøvende brag, der hørtes langt omkring. En snes kilometer borte i Rødding, sprængtes en butiksrude, og det samme skete i Ribe. Tre ejendomme blev uhyggelig raseret. Værst gik det ud over Hans Møllers gård, hvor taget skred af stald og lade, og alle vinduer blev knust af lufttrykket. De to andre ejendomme, der tilhører gårdejerne Niels Andersen og Mads Møller, blev ligeledes stærkt medtaget, og flere af beboerne blev ramt af glasstumper. Sognefoged P. Gad, Vodder tilkaldte politiet og Falck fra Toftlund samt lægerne fra Toftlund og Skærbæk. Lægerne forbandt de sårede, den 65-årige fru Johanne Andersen, der bor hos sønnen, Niels Andersen, og Niels Andersens søsterdatter på 4 år, der begge førtes til sygehuset i Gram. Deres tilstand giver ikke anledning til bekymring. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 18. december 1942