1943 – Østfronten: Tyskerne angriber nu også ved Orel

Tysk melding om at store, russiske kampgrupper er indesluttet

Internationale Information meddeler om situationen på Østfronten:

Billedet af kampene på Østfronten den 18. marts beherskes fuldstændig af to momenter, hvis rækkevidde for den videre udvikling endnu ikke kan overses. Den ene er den overraskende erobring af byen Bjelgorod. Hermed har de tyske angrebsspidser i kampområdet nord for Charkov hurtigt vundet så meget terræn mod øst, at der herfra ikke længere kan ventes nogen trussel mod Charkov. Det andet dominerende synspunkt er den kendsgerning, at de tyske angrebsbevægelser udvides stadig længere mod nord, og at tyske styrker som sydvest for Orel hidtil har opereret udelukkende defensivt nu er trådt an til angreb. Disse divisioners angreb har bevirket at sovjetrusserne, som endnu for 3 dage siden sydvest for Orel foretog masseangreb over en bred front, har måttet give afkald på fortsættelsen af deres angrebsvirksomhed og er gået over til forvar. Disse tyske formationers meget energiske fremrykning stødte flere gange ind i bolsjevikiske marchbevægelser. Bolsjevikkerne led særlige store tab i dette område. I alt kan det med hensyn til hele de tyske angrebsoperationers afsnit konstateres, at det atter flere steder er lykkedes at indeslutte store sovjetrussiske formationer i stigende grad omfatter infanteridivisioner, medens hidtil overvejende sovjetrussiske panserstyrker og motoriserede styrker er blevet sønderslået. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 20. marts 1943.

1941 – Opslidningsslaget på vejen til Moskva vedvarer

Kampene ved Smolensk har raset i to uger, men er – meddeler Berlin – kommet deres heldige afslutning nærmere.
Værnemagtens overkommando meddeler lørdag:
I Ukraine er tyske hurtigafdelinger stødt frem dybt i ryggen på fjendens tilbagetogsbevægelser. I egnen 250 km. syd for Kiev er et andet stort ødelæggelseslag i gang. De øst for Smolensk indesluttede sovjetdivisioner er blevet trængt endnu mere sammen. Kampflyvemaskiner bombarderede i nat med godt resultat forsyningsvirksomheder og militæranlæg i Moskva samt vigtige jernbaneknudepunkter ved den øvre Volga og i det sydlige Ukraine.

Situationen efter den forløbne kampuge
Som supplement til Værnemagtsberetningen lørdag erfarer D.N.B. fra militær side: Den nu afsluttede kampuge mod øst viser omtrent det samme billede som den foregående, kun med den forskel, at kampafsnittene også i den sidste uge er blevet skudt længere mod øst. I Sydafsnittet er de tyske og allierede troppet i løbet af denne uge gået over til at forfølge den vigende fjende, en aktion, der begunstiges af den indtrådte bedring i vejret. Slaget ved Smolensk, der nu allerede har raset i 2 uger, er kommet sin heldige afslutning nærmere. Også i den forløbne uge har Sovjet forgæves forsøgt at undsætte sine indesluttede hære. […]

Kilde: Uddrag; Demokraten, 3. august 1941.

1941 – Den tyske værnemagts beretning for onsdag.

Førerhovedkvarteret. Værnemagtens overkommando meddeler:

Om de sejrrige operationer mod øst er der i går blevet givet meddelelse i særmeldinger. Stærkere kampflyverafdelinger bombarderede i nat i godt sigtbart vejr militære anlæg i Moskva med mange tons sprængbomber og 10.000 af brandbomber. Fuldtræffere i flyvemaskineindustriens fabrikker og talrige brande i forsyningsvirksomheder vidnede om angrebenes resultater.

I Nordafrika brød et nyt britisk udfaldsforsøg fra Tobruk natten til 4. august sammen i det tysk-italienske artilleris ild. Fjenden havde store blodige tab og mistede et antal fanger. Fjenden nedkastede i nat spræng- og brandbomber forskellige steder i Vest- og Sydvesttyskland, frem for alt i Karlsruhe og Mannheim. Civilbefolkningen havde tab af døde og sårede. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Social-Demokrat, 7. august 1941.