1943 – Stor luftværnsøvelse i Vejstrup

Mandag aften afholdtes en stor luftværnsøvelse i Vejstrup. Luftværnsleder A. Westergaard, Sjølund, modtog kl. 19.15 melding om, at der var falden en brandbombe i Hans Nielsens gård og en sprængbombe Jens A. Petersens ejendom. Han alarmerede hurtigt sine folk samt brandvæsen og samaritter, hvoraf den først ankomne foretog afspærring og evakuering. Der var mange sårede med benbrud, røgforgiftning, chok og m.a. Efter at samaritterne havde anlagt nødforbinding, blev de sårede transporteret til lazarettet i Missionshuset. De ca. 80 deltagere samledes efter øvelsen i forsamlingshuset ved kaffebordet. Her holdt dr. Dolmer, Hejls, kritik og udtalte:

“I en sådan tid som nu glemmer vi det, der skiller, og forener os til samarbejde. Der arbejdes med stor interesse, og der sættes noget til side af hver enkelt for at være med, det viser den store mødeprocent. Vi skal påskønne D.K.B. Kvinders arbejde, de fik i løbet af få øjeblikke sørget for et veludstyret sygehus. Luftværnet deltog med en leder, to assistenter, fire afspærringsfolk, otte mand i den tekniske afdeling og fire ordonnanser. Brandmændene med en major, en næstkommanderende, fem redningsmænd, syv ved slangerne, fire ved sprøjterne og tre hornblæsere. D.K.B. mødte med 25 plejersker, der af en hospitalsuddannet sygeplejerske. Samaritterne med en øvelsesleder, to bårehold med reserver og en depotforvalter.” […]

Kilde: uddrag, Kolding Folkeblad, 9. februar 1943.

1942 – Vækkelsesmøderne i ‘Bethel’

Vækkelsesugen i ‘Bethel’ begyndte søndag aften med fuldt hus. Særlig lagde man mærke til de mange unge, der var mødt. Sekretær Riberholdt-Hansen, København, talte ud fra 1. Peters brev 2. kap.

Verden har aldrig haft plads for Jesus Kristus, udtalte han, man naglede ham til korset for at blive fri for ham. Og verden har ikke forandret sig siden. Peter har ret, når han siger, at Jesus blev forkastet af mennesker. Efter hans død var det hans disciple, der bar hans evangelium ud, men verden tog ikke imod det. Stefanus var den første martyr, siden voksede tallet, og martyrtiden er endnu ikke forbi.

Hans evangelium har lydt til slægt efter slægt, og vi ved, at Gud kalder os til omvendelse og tro. Og dog er der mennesker, der aldrig tog imod Gulds kald, aldrig gjorde alvor af at gøre ham til herre over alt i livet. Jesus blev vel forkastet af mennesker, men, siger Peter, han er udvalgt af Gud. Så kan mennesker forkaste ham, så meget de lyster, det forringer ikke Jesus, men os. […]

Gud kalde i disse aftentimer og kalder i aften ad dig. Således kaldte Gud engang mig i min tidligste ungdom. Jeg sagde Ja, tog imod Guds frelse, og det skal være mit vidnesbyrd i aften, at trods nederlag, trods megen skrøbelighed, gav Gud mig frelse og et velsignet og lykkeligt liv under hans nåde. […]

Mandag aften talte medlem af Indre Missions bestyrelse, pastor Poul Sørensen, Vejle. Møderne fortsætter i aften. Da taler og synger sangmissionær Gundtoft, Randers.

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 24. november 1942.

1940 – En smuk film

I mandags (7. april 1940) afholdtes der i Grindsted Missionshus et møde, hvor der blev fremvist en “smuk film” om det arbejde, som udføres af Kirkens Korshær. “Filmen var meget smuk, og der vistes en række flimrende farvelagte naturoptagelser fra landets skønneste egne“.

Mødet blev ledet af frosserer T. C. Ochlensläger, derudover talte sekretærene Kaj Poulsen og Løndorff fra København. Til slut var det pastor Sadolin, der afsluttede mødet.

Iøvrigt kan fra Grinsted meddeles at butikkerne i går(9. april 1940) meldte udsolgt for mørklægningspapir en halv time før lukketid, alligevel var mørklægningen i byen dog fuldt effektiv. Også børnene fra Grindsted skole fik i går fri ved middagstid, i dag er skolegangen igen normal.

Kilde: Kolding Socialdemokrat, 10. april 1940

1939 – Soldaterhjem i Vejstrup

Beboerne i Vejstrup har velvilligt stillet missionshuset til rådighed for soldaterne, som er kommet til egnen. Alle soldater samt deres foresatte var indbudt til festligt samvær i missionshuset torsdag aften. Pastor Tjelum, Vejstrup, bød velkommen og talte om tidens alvor, men at vi dog håbede, at vort land måtte blive skånet for krigen. Efter kaffen læste havebrugskonsulent Chr. Straarup nogle muntre småfortællinger. Lærer Johansen fortalte småtræk og ”intelligensprøver”. Derefter fremkom han med de praktiske forklaringer om soldaterhjemmet og udtalte ønske om, at dette måtte blive et sted, hvor man gerne kom, og hvor de følte sig hjemme.

Kaptajn Nagel takkede beboerne for deres velvilje og udtalte, at man gerne tog imod den udstrakte hånd. Kl. 10 sluttede samværet med, at smed Buhl holdt en kort andagt.

Kilde: Kolding Folkeblad, 13. oktober 1939