1943 – Den første flyvemaskine til Kolding

Kolding Motorflyveklubs bestyrelse var i går til et bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen konstituerede sig med direktør S. A. Christensen, Motor-Company A/S, som formand, fabrikant Aksel Tranberg som næstformand, direktør M. Th. Lauritsen, Shell, som sekretær og assurandør Harry Andersen som kasserer.

Der blev samtidig nedsat et propagandaudvalg og et udvalg til undersøgelse af mulighederne for etableringen af en flyveplads i Kolding. Dette sidste udvalg blev tiltrådt af erhvervschef Høy tillige med formanden og næstformanden. På mødet meddeltes det, at formanden og næstformanden om eftermiddagen havde købt en lille Gipsy Moth 85 hestes sportsmaskine, der har tilhørt en Esbjerg-tjener. Den er velholdt og forsynet med en forholdsvis ny motor, der næppe har gået 2.000 flyvetimer, og har dobbeltstyring, så den vil være velegnet til skolemaskine. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 16. februar 1943.

1939 – De spritdrevne biler

Interessen blandt bilejerne er stor og allerede nu har Motor Company i Låsbygade omdannet tre vogne, så de køre på sprit.

Der er indgivet flere ordre til firmaet, hvor direktør Christensen i aftes udtalte, at man havde opnået gode resultater, det har vist sig, at små vogne kan køre 10 kilometer på en liter sprit, medes de normalt kører 14 kilometer på en liter benzin.

Der er intet unormalt at mærke under kørslen med de spritdrevne biler, og kører ifølge direktøren helt igennem upåklageligt. Der er dog den hage, at en liter benzin i øjeblikket koster 33 øre, så er prisen på en liter sprit 64 øre.

Kilde: De spritdrevne Biler, 24. september 1939, jyske tidende