1943 – M/S Normandiet af Kolding forlist

M/S NORMANDIET af Kolding er forlist d. 1. august 1943 under en rejse fra Luleå i Sverige til Emden, Tyskland. På Altenbrücks Red kolliderede NORMANDIET med et dampskib, der senere viste sig at være den hollandske damper S/S MAASBURG. Besætningen med undtagelse af lodsen, føreren 1. og 2. styrmand samt 1. mester, forlod skibet i en redningsbåd. Resten blev samlet op af en toldkrydser. Kl. 18.22 sank NORDMANDIET. Besætningen blev landsat i Cuxhafen.

Kilde: Dansk Søulykke-Statistik 1943.

1943 – Motorskib frygtes forlist ud for Grenå

6-7- mand savnes

I farvandet uden for Grenå er der antagelig i julen sket et forlis, der har kostet 6 eller 7 mand livet. Det drejer sig om motorskibet AJAX, Hammershavn, ført af kaptajn N. S. Christiansen, København. For nogle dage siden opdagede man fra en fiskerbåd fra Grenå en tømmerflåde, en redningsbåd og et redningsbælte drivende på vandet ca. 10 sømil øst for Grenå. Mens der ikke var navn på båden, fremgik det af redningsbæltet, at det stammede fra AJAX. Dette skib forlod Nakskov den 27. december og var ventet til København to dage senere. Man antager derfor, at forliste er sket mandag nat. Oprindelig håbede man, at en eller flere af besætningen var blevet opdaget af et forbisejlende skib, men AJAX’s reder, Th. Lindholmer, København, har nu meddelt kaptajn Christiansens hustru, at man har opgivet alt håb, og at de 6-7 ombordværende må betragtes som omkomne.

Kaptajn Christiansen blev kun 33 år gammel. Han stammede fra Malling ved Aarhus. Han var i 1934 med på Knud Rasmussenes sidste Grønlandsekspedition som fører af “Kiviuk”. Den øvrige besætning var: styrmand M. P. Hansen, Reberbanevej 2, København (gift, efterlader 1 barn), maskinmester Svend Aage Sørensen, Vejle (ugift), hovmester N. Knudsen, København (ugift), matros Axel Hansen, Nykøbing S., og jungmand Richard Wilder, Nordby på Fanø. […]

(Redaktionen: Ministeriet for Handel, Industri og Søfart kunne ikke udelukke, at forliset skyldtes krigsbegivenheder.)

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 5. januar 1943 og Dansk Sø-ulykke-statistik 1942.

1942 – Muslinge-kvase sunket i Kolding Havn i nat

Og den nyslåede skippers hele indtægtsmulighed er væk.

I sidste uge fandt en arbejdsløs arbejdsmand, Starch, i Kolding, at han burde gribe den chance, der i disse dage ligger i muslingefiskeriet. Og efter modne overvejelser og store anstrengelser lykkedes det ham at skrabe en sum penge sammen, nok til at erhverve en mindre og ældre fiskekvase. Han købte for 600 kroner det veltjente skib VENUS, som tilhørte skipper Hede, Kolding. Sammen med et par kammerater tog han fuld af arbejdsmod fat på muslingefiskeriet, og han havde haft så stort udbytte af sit fiskeri, at han allerede havde landet den første last muslinger, som var blevet overtaget af fiskeeksportør Peter Christensen.

I aftes ved 7-tiden kom VENUS i havn med sin anden ladning, i alt ca. 15 tons. VENUS, der ikke selv kunne forcere den svære og skarpe is, blev bugseret ind af en af fiskeeksportørens større motorskibe. Trods det sene tidspunkt tog mandskabet straks fat på at losse noget af lasten, men da de ved 8-9 tiden havde fået ca. 1½ tons langt op på kajen, tog de hjem for at hvile ud til i morges ved 8-tiden, da de igen ville tage fat med friske kræfter for at bjerge den dyrebare last i land. De havde bemærket, at skibet tog lidt vand ind, da de forlod det, men det var dog ikke mere, end at de kunne tømme det på fem minutter eller så. Da de kom ned til slagterikajen i morges, var imidlertid kvasen sunket. Kun masten ragede op over vandet.

Og med båden sank altså også næsten hele lasten, der repræsenterede en værdi af i alt 700 kroner altså mere, end skibet havde kostet ejeren, og netop den sum, der skulle være med til at udgøre lidt af den første fortjeneste. […] Der føres i formiddag forhandlinger om mulighederne for at hæve den sunkne kvase. Men heller ikke det er billigt.

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 14. januar 1942.

1941 – Dansk damper forlist ved kollision i Sundet

Kun fire mand af besætningen reddet, 21 mand omkom.

Det danske motorskib BONITA af Vejle er ved 3-tiden i går morges sunket sydøst for Trälleborg efter kollision med damperen BOJAN af Simrishamm. 21 mand af besætningen omkom. Kun kaptajnen, 2 matroser og en messedreng blev reddet. Ulykken fandt sted i klart vejr, men BOJAN, der var malmlastet, sank næsten øjeblikkelig. Kaptajn Farup, der blev reddet, blev vækket af andenstyrmanden, der rev kahytsdøren op, idet han råbte: “Vi synker!” I det samme styrtede vandet ind ad døren, og kaptajnen måtte redde sig ved at slå en rude ud.

Mirakuløs redning

De to reddede matroser sprang ved sammenstødet ud af deres køjer og reddede sig på en flåde, der var anbragt på ruffet. BOJAN bragte de fire reddede til Trälleborg, hvor kaptajn Farup blev forbundet, og hvor de reddede på det danske vicekonsulat blev udrustet med tøj. De rejser i dag til København, hvor der vil blive afholdt søforhør. BONITA, der ejedes af Dampskibsselskabet Dania, København, var på 3.198 Brt. og bygget i Aalborg 1930. BOJAN, som ved sammenstødet fik hele forstævnen knust, var på 1.272 Brt. og bygget i Helsingør 1905. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Social-Demokrat, 15. september 1941.

1941 – Ø.K.s ‘Malaya’ er krigsforlist. 24 omkomne.

Blandt de omkomne er skibets kaptajn.
Ifølge modtaget indberetning er det Det Østasiatiske Kompagni tilhørende motorskib ‘Malaya’ krigsforlist på rejse i engelsk fart. […]

24 gode danske søfolk
For kun fire dage siden bragte Nationaltidende meddelelse om, at kaptajn Kragelund og maskinchef Hughes var død i udlandet, og det var allerede da klart, at den danske skibsfart var ramt af en ny og forfærdende katastrofe, men at ulykkens omfang skulle være så stor, som det nu desværre viser sig at være tilfældet, havde man end ikke frygtet.
En af den danske handelsmarines smukkeste skibe vil aldrig komme til at sejle mere, og 24 danske søfolk har fundet døden ved denne ulykkelige hændelse. Kragelund og Hughes – to gode danske søfolk, der takket være deres dygtighed og personlige indsats var nået op i fremskudte stillinger – har vi allerede omtalt udførligt, men tilbage står den uhyggelige liste på 22 andre omkomne danske mænd. […]

‘Malaya’, der før krigen gik i fast fart i kompagniets Bangkok-rute, var et af de ældste motorskibe. Det var et smukt og moderne motorskib, der på værdigste måde har repræsenteret Danmark ude under tropesolen. Det lastede 13.400 tons d.w. og var bygget i 1921 hos Burmeister & Wain.

Kilde: uddrag, Nationaltidende, 5. september 1941.