1943 – Strandhuse Forskoles indvielse i aftes

I aftes indviedes Strandhuse Forskole ved en smuk og stemningsfuld højtidelighed. Kl. 18½ samledes beboerne i Strandhuse, Skolekommissionen og lærere og lærerinder og beså den smukke skole, og kl. 19½ samledes man i forsamlingshuset. Efter sangen ‘På det jævne’ bød det lokale medlem af Skolekommissionen, murermester Larsen, velkommen og gav ordet til Skolekommissionens formand, pastor Jørgensen, der holdt indvielsestalen. […]

Murerm. Larsen sluttede den smukke aften med at bringe et tak til alle, der havde bidraget til at gøre aftenen festlig.

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 5. marts 1943.

1943 – “med taler og sang, men pludseligt …”

Typograf N. Chr. Andersen glemmer ikke hvad der skete ved Murernes Fagforening 50 Års Jubilæumsfest den 25. februar 1943:


Torsdag den 25. Februar 1943 holdt Murernes Fagforening 50 Års Jubilæumsfest, som sent vil glemmes af deltagerne. I dagens særlige anledning samlede man på Industriforeningen allerede kl. 16.30. Middagen i den smukkede teatersal forløb på sædvanlig festlig måde med taler og sang, men pludseligt blev der røre i forsamlingen, og rygter om bombeattentat mod værnemagten på højskolehjemmet spredt med lynets hast.

Kort efter ankom politiet, alle deltagerne beordredes ind i salen, og dørene blev lukket. Fra scenen meddelte kriminalassistent Rasch, at der var forøvet et attentat mod den tyske værnemagt, hvilet kunne få de alvorligste følger. Det var dog overdraget dansk politi at foretage de fornødne undersøgelser og foranstaltninger, og han manede alle til nøje at følge politiets anvisninger. Enhver, som gjorde forsøg på at forlade bygningen, risikerede at blive skudt. Alle tilstødende gader var afspærret, og der var udstedt øjeblikkeligt forbud mod udskænkning af stærke drikke.

Boguddrag fra Kolding under besættelsen 1940-1945, udgivet 1946, side 277-278


1941 – Guldbryllup på Bramdrup Stivsti

Torsdag den 6. februar 1941 kan parret Mathias og Maren Bruun, bosat på Bramdrup Skovsti, fejre deres guldbryllup.

Mathias Bruun lærte som ung murerfaget, han arbejdede derefter nogle år i Kolding og siden 35 år for den afdøde murermester Hans Jacob Hansen fra Bramdrupdam.

Ægteparret har tre børn, en søn er grænsegendarm ved stationen i Jyndevad, en anden søn driver en landbrugsejendom i Viuf, og en datter er bosat i Kolding.

Kilde: Vi gratulere, Kolding Socialdemokrat, 31. Januar 1941, side 5

1940 – 70 års fødselsdag på tirsdag

Murermesteren Jørginus Poulsen Skjødt, fylder tirsdag den 9. april 1940 70 år, bag ham ligger et langt og begivenhedsrigt liv.

Murermesteren trådte sine barnesko i Strandhuse, efter konfirmationen kom han i lære hos murermesteren S. L. Gynther og bag efter kom han ud og gå på valsen. Som den tid fortæller Skjødt: “Som en ægte Håndværkssvend måtte man dengang ud på valsen, ud at lufte vingerne og lære nye ting. – Det var så sundt, så sund, og jeg ynker vore dages hjem tilbragte svend, hvem det er forment at se og lære i fremmede lande“.

På valsen kom murermesteren til Kiel og siden til Hamburg, hvor han kom ind i det politiske og faglige arbejde. “… det var skam noget helt andet end nu om stunder, hvor man allevegne bliver vel modtaget. Nej, den Gang var det kamp på liv og død, og det betød store ofre at være med i arbejdet for fagbevægelsen og socialdemokratiet“. I 1890 blev den første 1. maj demonstration afholdt i Hamburg, hvor Skjødt var med, “det var et endeløst tog af arbejdere“. Et halvt år efter deltog Skjødt også i tyske strejker.

Efter tiden i Hamburg var det svært at finde arbejde andre steder i Tyskland, så Skjødt rejste hjem til Kolding. Efter nogle år udenfor byen, giftede Skjødt sig i januar 1894 og kom tilbage til Kolding. Året efter afløste Skjødt den afdøde murermester A. Andersen, som formand for murersvendenes fagforening, der dengang kun havde omkring 40 medlemmer.

Skjødt vil på hans fødselsdag blive fejret i hans hjem på Hollændervej 17.

Kilde: Kolding-Murersvenden, der var socialist-Agitator under den store Strejke i Hamburg 1890, 6. april 1940, Kolding Socialdemokrat

Kirkebogen for Eltang Sogn, 1870, set på Danish Family Search, se link (åbner ny fane)