1943 – Ungdomsforeningen i Sdr. Bjert

holdt lørdag aften afslutningsfest for vinterhalvåret. Man begyndte med en svingom til tonerne af en kvartet under ledelse af musiker Ehrenreichsen. Man dansede nu et par timer, hvorefter der var fælles kaffebord. Her bød formanden, Nis Straarup, velkommen til revyforfatter Kaj Nielsen, Haderslev, og de tilstedeværende og samtidig faldt der en lille reprimande til foreningens medlemmer. Der burde, sagde formanden, være bedre tilslutning til vore møder; det er anderledes når vi holder bal, og skulle foreningen arbejde rigtigt, måtte man også være med til møderne og tillige opføre sig sådan, at foreningen kunne være sine medlemmer bekendt. Det har været lidt mangelfuldt i så henseende flere gange, og dette skal der sættes en stopper for, og skal jeg bliver her som formand, forlanger jeg ro og orden.

Derefter fik Kaj Nielsen ordet. Han oplæste et par sketch, den første hed ‘Den nye husassistent’, og den gav størst bifald, ligesom en, der hed ‘Det kunne have været meget værre’ og sluttelig en, der hed ‘Meget, meget langt ude på landet’. Der var vældig bifald til dem alle. Derefter sang Nielsen nogle viser. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 19. april 1943.

1942 – Swing-kongen Leo Mathisen til Kolding

På gæsteoptræden i Idrætsringen.

Kolding Idræts-Ring har sikret noget virkeligt kræs som afslutning på den mere selskabelige del af sæsonen. Det er nemlig lykkedes formanden, tandtekniker Ottesen, at kapre klavervirtousen og swingkongen Leo Mathisen, der mødte med et seks mands orkester, der blandt andet tæller så fine navne som trompetisten Erik Parker og tenorsaxofonisten Henry Hagemann. Der var 35 foreninger, der ville sikre sig Leo Mathisen, men han kunne kun tage en 8 dages turné inden sin afrejse til Sverige – hvorfra hans kone stammer – og Kolding blev altså en af de få heldige.

Der er dem, der sætter Leo Mathisen højst inden for dansk jazz i dag, og at han følges af Svend Asmussen, Roger Henriksen og old Ewans. At han er en klavergigant af format, vil ingen, der har hørt ham en enkelt gang, være i tvivl om. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 5. maj 1942