1943 – To afteners juleunderholdning

Festlige aftener i Palmehaven og på Astoria til fordel for de fattige hjems jul

Så er vi i julemåneden! Fra nu af og til juleaften skal der sættes fire kryds i kalenderen:

Den 4. december tændes byens juletræ på Axeltorvet, 12. december går nisserne gennem gaderne, 15. december er der jule-underholdning i Palmehaven og 16. december på Astoria.

Alle disse arrangementer skal bidrage til at skabe juleglæde i byens fattige hjem. Ved juletræet hænger som sædvanlig en bøsse, der gerne skal tømmes adskillige gange, og nissernes bøsser er større end nogensinde. Overnisser er naturligvis som tidligere år tømrermester Hans Ludvig Hansen og landsretssagfører Halvor Petersen. Begge nisser har i år 10 års jubilæum som julemænd – og de skulle gerne mærke, at de ikke er blevet mindre populære med årene! Ryk dem i skægget! Denne sjældne oplevelse koster kun en tier. Forhåbentlig bliver der brug for julemændenes reserveskæg! Harmonikassen vil på lang afstand røbe nissernes vagtparade. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 1. december 1943.

1941 – Nisserne fik rekord-beløb indsamlet

Julenisserne i Kolding, der hører den næstsidste søndag før jul til i gadebilledet i Kolding, opnåede at samle et beløb på ikke mindre end 1.120,85 kr. i år – de sidste 5 kroner blev overrakt i morges til nisserne. Da man sidste år fik indsamlet et beløb på 615 kroner, der dengang var en stor rekord, vil det antagelig blive vanskeligt at slå denne rekord, de energiske og utrættelige nissemænd i år til de mange hjem, som nøden på grund af dyrtiden har ramt særlig hårdt. To politibetjente havde deres andel i det strålende udbytte, men navnlig var det vist den kendsgerning, at den ene nisse, Hans Ludvig (Hansen) havde 20 års jubilæum, der fik folk til at yde deres bidrag med begejstring.

Kilde: Kolding Folkeblad, 15. december 1941.

1941 – Sæt X ved den 17. december!

Juletræskomitéen forbereder storstilet underholdning.

Efter hvad vi erfarer, arbejder Juletræskomitéen med et større arrangement – en underholdningsaften på Industrien – hvis opgave skal være dels at forlyste folk for en billig penge og dels at skaffe midler til julepakker til byens fattige. Underholdningen leveres af en række af byens bedste kræfter og komitéen har sikret sig, at enhver form for assistance er gratis, så hele entréindtægten ubeskåret vil tilfalde byens mange trængende. Den påtænkte underholdningsaften finder sted den 17. december kl. 20, og billetprisen bliver 1. kr.

Søndag den 14. ds. tørner byens to berømte julenisser, Hans Ludvig Hansen og landsretssagf. Halvor Petersen ud med raslebøsserne. For Hans Ludvig Hansens vedkommende er det jubilæum, idet det i år er 20 år siden, hans første gang agerede nisse i byens gader. Det vil sikkert betyde endnu flere penge i bøsserne, og det vil i hvert fald være den bedste måde at takke for 20 års indsats på. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Social-Demokrat, 4. december 1941.