1940 – Bekendtgørelse fra politiet

Fra i aften er Nordre Ringvej officielt en hovedvej.

Fra Lørdag Aften den 6.ds. er Hovedvej Nr.1 gennem Kolding Købstad omlagt til Nordre Ringvej.

Ved Kørsel ad Fynsvej, Fredericiagade, Jernbanegade, Katrinegade til Hovedvej Nr. 10 gælder fremtidig de almindelige vigepligtsregler.

Hvor Hovedvej Nr1. og Nr.10 mødes ved Vejlevej har Færdslen ad Hovedvej Nr.10 Vigepligt.

Politimesteren i Kolding, den 5. April 1940.
Thalbitzer.

Kilde: Kolding Folkeblad, 6. april 1940

1939 – Ulykke på Nordre Ringvej

I aftes skete der på hjørnet af Nordre Ringvej og Hospitalsgade en ulykke, der kunne have kostet en dreng livet.

Hospitalsgade 1937, ukendt fotograf. Billede Kolding Stadsarkiv, link.

Fra Hospitalsgade kom en 14årig dreng i stærk fart cyklende ned ad bakken. Ud ad Nordre Ringvej kom en bilist på vej mod Esbjerg med høj fart, udover føreren befandt sig også to andre passagerer i bilen. Trods advarselsskilte, der fortæller, at højeste kørehastighed i krydset er 20 km, fortsatte føreren af bilen hans fart, som af øjenvidner blev anslået til 60-80 km.

Da føreren opdagede drengen, huggede han bremserne i, men ulykken var undgåelig, drengen blev slynget op på køleren, de tililende folk havde forventet at finde ham knust. Han havde dog tilsyneladende ikke taget alvorligt skade, og var ved fuld bevidsthed, da Falck bragte ham ind til sygehuset.

Den 14årige dreng, Hans Andersen, som er søn af arbejdsmand Andersen på Musvitvej, er indlagt til observation og skulle have det godt.

Kilde: Kolding Folkeblad, 6. september 1939, side 4