1942 – 15 drenge kæntrede midt på fjorden

Men båden var synkefri, og føreren tabte ikke hovedet.

I går eftermiddags ved 5-tiden indtraf der en farlig situation på Kolding Fjord. En båd med 15 drenge fra optagelseshjemmet i Drejens kæntrede midt på fjorden, omtrent ud for Løverodde, men heldigvis slap drengene med forskrækkelsen og en våd trøje.

Forstander Kjelstrup, Drejens, har anskaffet sig en af marinens redningsbåde, der er synkefri, idet de er forsynet med luftkasser, og i denne båd sejlede forstanderens voksne søn, Poul Gunnar Kjelstrup, der for tiden er hjemme på sommerferie, ud med de 15 drenge for at lade dem få en tur på fjorden. Båden var forsynet med sejl, og en kastevind kæntrede den ellers så solide båd, da man befandt sig midt ude på fjorden. Heldigvis tabte den unge Kjelstrup ikke besindelsen, men fik drengene beroligede. De havde alle holdt sig fast ved båden, og i løbet af kort tid var de alle kommet op på bådens køl, hvor de for så vidt var i sikkerhed, som luftpontonerne let kunne bære båden.

Uheldet var straks blevet observeret fra land, idet en søn af manufakturhandler Pedersen (Pedersen & Albrechtsen) fra familiens sommerhus havde set båden vende rundt. Han alarmerede sin moder, som straks underrettede lods Kofoed om kæntringen. Lodsen startede øjeblikkelig sin båd og nåede hurtigt ud til det kæntrede fartøj, hvor han fik drengene og den unge Kjelstrup om bord, ligesom han fik den kæntrede redningsbåd på slæb. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 21. juli 1942.

1941 – Overbelægning på næsten alle opdragelseshjem

Navnlig på hjemmene for ganske unge mennesker. Staten og kommunerne må fremskaffe flere hjem, siger overinspektøren for Børneforsorgen, folketingsmand Oluf J. Skjerbæk.

Som rådsformand Garde i Landsnævnet for Børneforsorg fornylig har oplyst, fjernes der under de unormale forhold flere børn fra deres hjem end sædvanligt. Dette bekræftes af overinspektøren for Børneforsorgen, hvis daglige leder, folketingsmand Oluf J. Skjerbæk, i disse dage har udarbejdet sin årsberetning om de danske opdragelseshjem i 1940-41. Overinspektør Skjerbæk fastslår, at belægningsforholdene i de anerkendte opdragelseshjem allerede i flere måneder har været således, at der mange steder er overbelægning; det gælder bl.a. adskillige børnehjem for spæde børn, men det gælder ikke mindst optagelseshjemmene for elever over 14-15 års alderen. Desværre har det vist sig vanskeligt at få nye hjem åbnet, idet man fra foreningernes og private side ikke for tiden har lyst til at binde an med opgaven, og overinspektør Skjerbæk fremhæver derfor, at staten og kommunerne må træde til. Der er brug for adskilligt flere optagelseshjem. Pladsmanglen forværres, som de unormale tilstande vedvarer. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Social-Demokrat, 18. december 1941.