1943 – Østfronten

Russerne har tilbageerobret 15.000 km2.

Berlin, R.B.

D.N.B.’s militære medarbejder skriver, at man i tyske militære kredse bedømmer den samlede situation på Østfronten med den største tillid. På Østfronten drejer det sig om et opslidningsslag af største omfang. Bolshevikkerne har brugt omtrent 8 uger til at drive deres linjer omtrent 50 km. frem i det nordlige afsnit samt i Orel- og Charkovområderne- Med en indsats på hundreder af divisioner opnåedes denne terrænvinding, uden af det strategiske billede på Sydfronten – for slet ikke at tale om hele Østfronten – er blevet afgørende ændret. Siden den 5. juli har sovjetrusserne betalt en terrænvinding på 15.000 kvadratkilometer. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 27. august 1943.

1943 – Fortsat hårde kampe på Østfronten

Russerne angriber med store styrker, men slås tilbage af tyskerne

Ved Kuban-brohovedet, ved Mius og mellemste Donez forløb gårdsdagen uden væsentlige kamphandlinger, men syd og sydvest for Bjelgorod udkæmpede de tyske tropper derimod uformindskede hårde og skiftende kampe. Sydvest for Orel bragte de tyske tropper på ny flere angreb af fjendtlige divisioner til at strande, og fjenden led hårde tab. Vest og sydvest for Vjasma angreb Bolchevikkerne på Kirov-Jarzevo fronten på ny med store styrker. Medens kampene endnu er i gang i den sydvestlige del af dette afsnit, slog de tyske tropper på den øvrige front angrebene tilbage med hårde tab for fjenden. På hele fronten ødelagde tyskerne i går 120 sovjetrussiske panservogne. Lette, tyske søstridskræfter sænkede natten til den 11. august ud for Kaukasusksyten en sovjetrussisk kanonbåd og en hurtigbåd samt beskadigede en hurtigbåd alvorligt […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 12. august 1943.

1943 – Orel rømmet

De tyske tropper har trukket sig tilbage til gunstigere stillinger

Efter hvad Internationale Information erfarer natten til torsdag, er de tyske linjer efter stærke sovjetrussisk angreb mod den afkortede fløj ved Orel-buen og efter planmæssig rømning af alle militære og krigsvigtige indretninger trukket tilbage bag resterne af byen Orel. De tyske afdelinger kunne ubemærket af fjenden trække sig tilbage til længe forberedte gustigere stillinger. Sovjetrusserne følte sig først for mod de nye tyske stillinger flere timer efter i fuld orden foretagne rømningsbevægelser. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 5. august 1943.

1943 – Kæmpe-slaget på Østfronten

Russerne kaster uafbrudt nye tropper og materiel i ilden ved Orel

De sidste resultater i Bjelgorodafsnittet er opnået med en overordentlig sej russisk modstand og under ugunstige vejrforhold, betoner man i dag fra tysk side. Angrebet førtes frem langs jernbanestrækningen Bjelgorod-Kursk og vest for denne. Fra russisk side var der indsat pansertog til støtte for de faste forsvarsanlæg på begge sider af jernbanen, og russerne havde ligeledes anbragt sibiriske skarpskytter i forreste linje. Som murbrækkere opererede på tysk side Stuka-maskiner i samarbejde med pansergrenadererne på jorden, og efter timelange kampe brød modstanden sammen,

På det nordlige brændpunkt af Østfronten ved Orel, hvor russerne angriber, kæmpes der hårdest syd og øst for Orel samt i området syd for Sukhinitsji. Den Røde Hærledelse fører uden pause nye tropper og nyt materiel i ilden til erstatning for tabene, og presset mod de tyske linjer er uhørt hårdt. Russerne angriber kraftigst syd for Orel, hvor de foruden motoriserede stridskræfter også har koncentreret meget artilleri, som trommer løs mod de tyske stillinger. Efter artilleriforberedelsen stormer infanteri- og panserafdelingerne frem, og mellem dem og de tyske forsvarere i dette afsnit bølger slaget frem og tilbage. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 17. juli 1943

1943 – Østfronten: Timoshenko angriber over en bred front

Angreb i afsnittet vest for Orel

Tyngdepunktet i dobbeltslaget Orel-Bjelgorod har nu forskudt sig nordover, idet marskal Timoshenko ved afsnittet vest for Orel over en strækning på ca. 150 km. Helt op til Sukhinitsji har kastet sig helt frem i en aflastningsoffensiv for general Rokosovskis hårdt medtagne armégruppe. På de steder, hvor det er lykkedes russerne at bryde ind i forsvarslinjerne, veksler deres angreb med heftige modangreb fra forsvarernes side, men efter de tyske rapporter at dømme, synes der ikke hidtil at være indtrådt nogen væsentlig ændring i situationen. Vel er det, udtaler man, lykkedes Timoshenko at trække de tyske reserver til dette afsnit, men han står dog nu lige så langt fra sit operative mål som tidligere: et gennembrud ved Sukunitsji mod vest. På det sydlige kampafsnit yder general Rokosovskis armégruppe fortsat heftig modstand, men hans frontale angreb har dog tabt mærkbart i kraft. En tysk talsmand anslår russernes indsats af tropper og materiel i dette slag til over 70 procent af deres potentiel. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 16. juli 1943.

1943 – Tyskerne angriber nu på Østfronten

Forsøg på at omringe 400.000 russere

Kursk-slaget er nu gået ind i den anden fase, idet de tyske styrker befinder sig i angreb meddeles det til morgen fra tysk side. Angrebet karakteriseres især ved den store indsats af tanks. Panservogne angriber i stort tal, og dette våben spiller i det hele en langt større rolle nu end i slagets to første dage. Luftvåbnet er også særdeles aktivt, idet bombe- og jagermaskiner ustandseligt sættes ind til støtte for de angribende styrker. Med de nu stedfindende operationer er den russiske front, som rummer 400.000 russiske elitetropper med stærke panser- og artilleristridskræfter, presset helt sammen til en halvcirkel, samtidig med, at åbningen bagtil indsnævres mere og mere. På det nordlige brændpunkt fandt indbruddet sted syd for Orel, og i syd er det Bjelgorod-stillingen, som angribes. Russerne har forsøgt at sprænge denne flanketrussel med massive angreb i buens vestlige del, men har ikke kunnet trænge ind i den stærkt udbyggede tyske forsvarslinje. Det tyske gennembrud har radikalt ændret billedet. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 8. juli 1943

1943 – Bombeangrebene på tyske byer genoptaget

Et kraftigt angreb på Düsseldorf, hvor der opstod store skader. 61 engelske og amerikanske maskiner blev skudt ned.

Førerhovedkvarteret, lørdag (RB).

Værnemagtens overkommando meddeler: På Østfronten blussede kampvirksomheden atter op i går. Foruden stødtropsvirksomhed ved Kubanbrohovedet og Misus-fronten kom det i Orel-afsnittet til kampe, under hvilke Sovjetrusserne, der angreb efter stærkt artilleriforberedelse blev blodigt slået tilbage.

Kampen mod de russiske partisaner

Under kampen mod bander i området bag det mellemste frontafsnit har SS- og politistyrker i flere dages hårde kampe, der blev særligt vanskeliggjort ved næsten uigennemtrængeligt skov- og sumpterræn, ryddet store terrænområder. 118 befæstede landsbyer og skovlejre blev erobret mod sej modstand, og 162 blokhuse blev sprængt. Foruden mange døde mistede banderne store mængder våben og materiel.

Den italienske besætning på Pantellaria har på grund af vandmangel måttet indstille modstanden mod de rullende angreb fra luften og søen.

I går eftermiddag stødte en amerikansk flyverstyrke i stor højde frem mod det nordtyske kystområde og nedkastede bomber over byerne Wilhelmshaven og Cuxhaven. Befolkningen led tab. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 13. juni 1943

1943 – Østfronten: Tyskerne angriber nu også ved Orel

Tysk melding om at store, russiske kampgrupper er indesluttet

Internationale Information meddeler om situationen på Østfronten:

Billedet af kampene på Østfronten den 18. marts beherskes fuldstændig af to momenter, hvis rækkevidde for den videre udvikling endnu ikke kan overses. Den ene er den overraskende erobring af byen Bjelgorod. Hermed har de tyske angrebsspidser i kampområdet nord for Charkov hurtigt vundet så meget terræn mod øst, at der herfra ikke længere kan ventes nogen trussel mod Charkov. Det andet dominerende synspunkt er den kendsgerning, at de tyske angrebsbevægelser udvides stadig længere mod nord, og at tyske styrker som sydvest for Orel hidtil har opereret udelukkende defensivt nu er trådt an til angreb. Disse divisioners angreb har bevirket at sovjetrusserne, som endnu for 3 dage siden sydvest for Orel foretog masseangreb over en bred front, har måttet give afkald på fortsættelsen af deres angrebsvirksomhed og er gået over til forvar. Disse tyske formationers meget energiske fremrykning stødte flere gange ind i bolsjevikiske marchbevægelser. Bolsjevikkerne led særlige store tab i dette område. I alt kan det med hensyn til hele de tyske angrebsoperationers afsnit konstateres, at det atter flere steder er lykkedes at indeslutte store sovjetrussiske formationer i stigende grad omfatter infanteridivisioner, medens hidtil overvejende sovjetrussiske panserstyrker og motoriserede styrker er blevet sønderslået. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 20. marts 1943.