1941 – Overbelægning på næsten alle opdragelseshjem

Navnlig på hjemmene for ganske unge mennesker. Staten og kommunerne må fremskaffe flere hjem, siger overinspektøren for Børneforsorgen, folketingsmand Oluf J. Skjerbæk.

Som rådsformand Garde i Landsnævnet for Børneforsorg fornylig har oplyst, fjernes der under de unormale forhold flere børn fra deres hjem end sædvanligt. Dette bekræftes af overinspektøren for Børneforsorgen, hvis daglige leder, folketingsmand Oluf J. Skjerbæk, i disse dage har udarbejdet sin årsberetning om de danske opdragelseshjem i 1940-41. Overinspektør Skjerbæk fastslår, at belægningsforholdene i de anerkendte opdragelseshjem allerede i flere måneder har været således, at der mange steder er overbelægning; det gælder bl.a. adskillige børnehjem for spæde børn, men det gælder ikke mindst optagelseshjemmene for elever over 14-15 års alderen. Desværre har det vist sig vanskeligt at få nye hjem åbnet, idet man fra foreningernes og private side ikke for tiden har lyst til at binde an med opgaven, og overinspektør Skjerbæk fremhæver derfor, at staten og kommunerne må træde til. Der er brug for adskilligt flere optagelseshjem. Pladsmanglen forværres, som de unormale tilstande vedvarer. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Social-Demokrat, 18. december 1941.