1940 – 680 julepakker uddelt i Børnebespisningen

Den 17. uddeling i Kolding.

Ikke mindre end 680 dejlige pakker blev i går uddelt af Julekomitéen i Kolding i Børnebespisningens lokale. Forinden den store uddeling fandt sted, bød formanden for Julekomitéen, tømrermester H. L. Hansen, velkommen og benyttede lejligheden til at udtale en hjertelig tak til de mange, der har givet komitéen en god håndsrækning, enten i form af kontanter eller naturalier.

Der lød tak til Kolding Kommune og til de fire banker, Odin Loge nr. 15, I. O. G. T., Koldinghus Margarinefabrik samt grosserer Oscar Christensen, som alle havde givet kontanter. Til Andels-Slagteriet, der havde givet 14 kasser ben og hjerter, samt til Fællesforeningen, der havde skænket ca. 300 pakker med svesker og kunstkaffe. Desuden rettede formanden en tak til jazz-musikerne og Idrætsringen, og sidst, men ikke mindst til landsretssafører Halvor Petersen og hans indsamlere samt Fyrtårnet og Bivognen […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 23. december 1940.

1940 – 4 tons tøj afsendes i næste uge til Finland

Mulighed for at sende en hel jernbanevogn.

På Falcks station i Kolding modtager man stadig en mængde tøj til de evakuerede finner, og i den anledning har vi i dag haft en lille samtale med stationsleder Foged.

Hvordan går det med tøjet til finnerne? spørger vi.

Det går glimrende!” svarer Foged. “Vi modtager næsten daglig en mængde tøj, og siden i fredags har vi modtaget ca. 50 store pakker med tøj. Meget af tøjet er ikke indpakket, og vi kan se, at der er meget fint tøj imellem“.

Sorterer De tøjet på stationen?

Nej tøjet bliver bragt til Røde Kors, og tre aftener i træk har vi haft travlt med at sortere tøjet. Børnetøj skal for sig, herretøj for sig osv. I sidste uge pakkede vi omkring 70 sække på Røde Kors’ station.”

Hvornår afsender De tøjet?

Det vil antagelig ske i løbet af næste uge, og så bliver det jo interessant at få at se, om vi kan fylde en hel jernbanevogn med tøj. Vi har fået samlet ca. 4 tons til dato […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 11. januar 1940.