1943 – Nu kan Koldingenserne atter lære at køre bil

Men det bliver dyrt!

I tre år har det næsten været umuligt at få lejlighed til at aflægge køreprøve for opnåelse af førerbevis til bil. Nu er der imidlertid sket en ændring, idet der ved forhandling med Handelsministeriet og Benzinnævnet er lykkedes at nå til en ordning, hvorved Benzinnævnet er blevet bemyndiget til at udfærdige tilladelse til anvendelse af generatoranlæg til drift af 26-28 skolevogne.

I Kolding har kørelærer Hermansen fået tilladelse til at åbne en køreskole, efter hvad Rud. Petersen på Motorkontoret oplyser. Man skal dog først gennem Politikontoret have opnået tilladelse til at tage undervisning, før skoletimerne kan begynde. Det bliver så på dette sted, der kan tillades, at undervisningen kan finde sted. Kun de, der har erhvervsmæssig interesse i at få førerbevis, kan få et sådant, såsom læger, dyrlæger, personer, der skal overtage en vognmandsforretning, chauffører, der kan dokumentere, at de skal have plads, mekanikere osv., men det er politiet, der i hvert enkelt tilfælde skal godkende anmodningen.

Dyrt vil det i midlertidig blive at få kørekort, idet prisen vil blive 12 kr. i timen, hvilket vil sige, at et kørekort kommer til at koste 200-250 kr. Prisen på de 12 kr. i timen er en maksimalpris, der er fastsat at Kørelærerforeningen. I de fleste tilfælde vil det antagelig kun komme til at dreje sig om prøven til kørekortet – mere end om øvelseskørslen […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 21. januar 1943.

1942 – Vil mund- og klovesygen hindre Kolding dyrskuet?

En forhandling i eftermiddag mellem veterinærinspektøren og Landbrugsforeningen. Fem nye mund- og klovesygetilfælde på Koldingegnen.

Der er indtruffet 5 nye tilfælde af mund- og klovesyge på Koldingegnen. Politikontoret averterer omstående navnene på de pågældende besætningsejere. De fire er fra Hejls og Sdr. Bjert-kanten, mens det femte tilfælde er i Seest blandt kreaturer på en mark ude ved Seest Skov.

Veterinærinsp. Niendahl, Kolding, oplyser, at der nu i alt er 11 tilfælde af mund- og klovesyge på Koldingegnen. Det er en række samlede tilfælde, som er kommet efter at sygdommen blev konstateret på Vejstrupgaard, hvor kreaturerne gik i marken og der er derfor gik et par dage, inden mund- og klovesygen blev erkendt. I fjor var der jo en række lignende, samlede tilfælde i Erritsø, og her lykkedes det at begrænse tilfældene, så sygdommen ikke bredte sig. Det håber man også kan lade sig gøre denne gang. Der vaccineres allerede på kraft i Sdr. Bjert Mejerikreds. mens det i Vejstrup-Hejls Mejerikreds er overladt til de enkelte besætningsejere at foretage det fornødne, men jeg kan se, siger veterinærinspektøren, at der er udleveret ikke så lidt vaccine derned i den sidste tid. […]

Dyrskuedyr skal vaccineres 14 dage før

Hvordan med Dyrskuet i Kolding den 4. juli?

Jeg skal i eftermiddag have en forhandling med repræsentanter for Kolding Herreds Landbrugsforening angående afholdelsen af dyrskuet. Fra veterinærmyndighedernes side vil det absolut blive forlangt, at alle fremstillede dyr skal være vaccineret 14 dage før skuet, så det skal altså ske i løbet af få dage. Så vil jeg for min person gå ind for, at dyrskuet må afholdes, og jeg véd også, at veterinærdirektør Gerhard Petersen er gået ind herfor, men dog med det forbehold, at sygdommen ikke angriber et stadig større antal besætninger, så man må indstille sig på, at der vist ikke kan blive noget at dyrskuet i Kolding. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 12. juni 1942