1942 – Solar-sagens 2. dag

Fortsat afhøring af prokurist og filialbestyrere

Lørdagens efterforskningsforhør i “Solar”-sagen fortsattes med afhøringen af prokurist Præstø. Det første af dagens forhold drejede sig om et vareparti, modtaget 24.-25. april og indeholdende bl.a. en tinspiral, der senere solgtes med tab til D.D.M.M. Sigtede erkendte her, at der var givet en overpris på 540 kr. […] Den 6. marts blev der modtaget et parti kobber fra Viborg, som betaltes med 6,75 kr. pr. kg. Overprisen skulle her være 1.289 kr.

Et brevkort med en mærkelig datering

I dette forhold fremkom politifuldmægtigen med et brevkort, afsendt “efter begæring af Solar” i marts måned, men dateret den 3. januar, dagen før maksimalprisbestemmelsens offentliggørelse og meddelende afsendelsen af diverse kolli med kobber.

Politifuldm.: “Kan de forklare hvad det kort betyder?”

Præstø: “Nej, det var et parti til Aalborg.”

Politifuldm.: “Der ser unægtelig meget mærkeligt ud med det kort i sagen, dateret netop dagen før maksimalprisernes ikrafttræden og afsendt i marts.”

Dommeren: “Det må De unægtelig have noget kendskab til, hr. Præstø. Lad os nu høre, hvad kendskab, De har til dette forhold.”

Præstø: “Kun det rent kontormæssige.”

Konsul Jørgensen: “Jeg ville have krævet, at firmaet i Aalborg skulle have opfyldt sin leveringsaftale – helt hent i juni, om det skulle være – hvis det ikke var leveret rettidigt efter tidligere aftale.”

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 16. maj 1942.

1941 – Danmarks tredjelængste bro under bygning

Møn-broen bliver færdig om 1½ år og gør øen landfast med Sjælland.

Møn! Mange danske gemmer et eller andet kært minde om besøg på den lille smukke ø, men de enestående naturskønheder: den hvide klint, den grønne bøgeskov, det blå hav … men det har hidtil været temmelig besværligt at komme derover med den lille færge og de 14-15.000 mennesker, som bor på Møn, måtte se deres omsætning med omverdenen blive lastet med udgifter. Altså ikke alene turistmæssigt set men også kommercielt var broen mellem Kallehave og Koster for længst blevet nummer ét på Mønboernes ønskeseddel! Om 1½ år står broen, håber man, færdig. Omkring 6 mill. vil den have kostet. Det er Præstø Amt, der bygger den – med tilskud af Vejfonden […]

Kilde: Uddrag, Social-Demokraten, 5. maj 1941.