1941 – Tre pris-inspektører på tre dages razzia i Kolding-butikker

Gamle varer skal sælges til gammel pris.

I de sidste tre dage er en del af Koldings forretninger blevet gennemtrawlet af tre af Priskontrolrådets rejseinspektører, som sammen med den lokal priskontrollør, hr. Schmidt, har undersøgt de handlendes forhold – på begge sider af disken. Hvorvidt de handlende har sat høj pris på dette besøg, er vi ikke i stand til at oplyse, men efter hvad vi erfarer, har besøget ikke været helt resultatløs, og så har der vel været måde med de handlendes begejstring. Rejseinspektørerne frk. Hansen og hr. Murrmann har i denne omgang hellige sig konfektions- og manufakturvarebranchen samt skotøjsforretningerne, medens inspektør Hansen har foretaget eftersyn i byens ca. 40 viktualie- og slagterforretninger.

Meget få havde kvalitetsmærker

Inspektørerne har i middags afsluttet gennemgangen i de nævnte forretninger, men en skønne dag – det kan blive meget snart – vender de tilbage, og så gælder det andre brancher. Helt tilfredstillende har forholdene i Kolding ikke været. Vi erfarer således, at skiltningen for slagterbutikkernes vedkommende var meget mangelfuld, og dette gælder for øvrigt også for et par handlende på torvet. Disse sidstnævnte er underkastet nøjagtig samme regler, der for øvrigt også gælder salg fra vogne på landet., som butikkerne. Det var meget få slagterforretninger, der havde kvalitetsmærkning. […]

Kunderne er de bedste priskontrollører

Det gælder i øvrigt på dette område, at kunderne er de bedste priskontrollører, og de bør ikke tage i betænkning at foretage anmeldelse, dersom de erfarer ulovligheder. Enhver anmelder kan føle sig sikker på, at hans navn ikke udleveres til politiet eller priskontrolløren. Anonyme anmeldelser ønskes imidlertid ikke gerne. For provinsens vedkommende gør ganske særlige forhold sig gældende, idet kunderne meget ofte står i et personligt venskabsforhold til den handlende og derfor ikke foretager anmeldelser. Dette er formentlig forklaringen på, at folk i København i langt større udstrækning er behjælpelig i kampen for prisfordyrerne. Det er for øvrigt ikke alene kunderne, der skal klage over urimelige priser, også de handlende bør rette henvendelse til Priskontrolrådet, dersom deres leverandører gør sig skyldig i lovovertrædelser. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Social-Demokrat, 18. oktober 1941.

1941 – Skotøjsindustrien fremstiller maksimalsko!

Maksimalpriser for 10 typer sko – en frivillig ordning.

Priskontrolrådet har, meddeler Ministeriernes Pressesekretariat, ved udformningen af ordningen vedrørende maksimalpris på skotøj, ført en række forhandlinger med repræsentanter for skotøjsindustrien og skotøjshandlerne. Man har ved ordningens tilrettelæggelse med de uheldige erfaringer fra den under forrige krig gældende ordning i erindring, da ingen ville købe den maksimalstøvle, som dengang fremstilledes, lagt vægt på, at maksimalskoene i udseendet ikke kommer til at adskille sig fra almindeligt fodtøj. De maksimalsko, der nu bliver fremstillet, vil svare til almindelige gode brugsvarer, idet det bl.a. fra erhvervsside er frarådet, at man ved anvendelse af ringere materialer, udeladelse af foer m.v., søgte af fremstille en helt billig, men dårlig sko. Sådanne kvalitetsmæssigt mindre gode varer vil alligevel stadig komme i handelen. Karakteristisk for ordningen er desuden dens helt frivillige karakter, idet det stadig vil være frabrikkerne tilladt at fremstille andet fodtøj end maksimalsko.

Ordningen, hvorefter der vil være adgang for forbrugerene til i samme omfang som hidtil at købe skotøj, går ud på fastsættelse af maksimalpriser for 10 blandt almindelige gangbare varer udvalgte typer sko […]

Kilde: Uddrag, Demokraten, 31. august 1941.

1941 – Der er nu indført maksimalpriser på kød og flæsk

Ordningen kun af midlertidig karakter.

Priskontrolrådet har nu fastsat maksimalpriser på kød og flæsk og hermed lagt loft over priserne på på disse vigtige fødemidler. De fastsatte maksimalpriser averteres af priskontrolrådet under overordentlige foranstaltninger.
Gennem Ministeriernes Pressesekretariat meddeles, at maksimalprisordningen på et møde, der afholdtes fredag aften, fik tilslutning fra slagterierne, slagterne, høkerne, grossisterne og fabrikanterne.

Erhvervsorganisationerne har dog lagt megen vægt på, at ordningen kun blev af midlertidig karakter og overfor priskontrolrådet udtrykt store betænkeligheder ved ordningens gennemførelse, da de fastsatte priser vil medføre en betydelig nedgang i de nuværende avancer. Alligevel er organisationerne, under hensyn til de herskende forhold, sluttet op om ordningen og har tilsagt priskontrolrådet deres loyale medvirkning ved dennes gennemførelse i praksis […]

Kilde: Uddrag, Demokraten, 27. april 1941.