1943 – Troldhedebanen har 400.000 kr. i overskud

Troldhede-Kolding-Vejen jernbanes bestyrelse har holdt møde, hvor formanden, grosserer J. P. Jensen, Grindsted, fremkom med meddelelser om banens økonomiske forhold i 1941-42. Overskuddet har været 396.000 kr. Det er de store brændselstransporter der har givet det store overskud. Regnskabet balancerer med 2,1 mill. kr. Gods- og kreaturfordringen har givet 1.781.000 kr. mod budgetteret 820.000 kr., altså en fordobling. Passagerbefordringen har givet 255.000 kr. mod budgetteret 160.000 kr.

Udgifterne er naturligvis også steget, brændselsudgifterne således med 120.000 kr. til 439.000 kr., lønninger med 64.000 kr., til 163.740 kr., administration med 8.300 kr., til 44.800 kroner. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 18. august 1943.

1941 – Enorm tørve- og brunkulstrafik på Kolding Privatbaner

Hver dag kommer op imod 150 vognladninger tørv og en snes vognladninger brunkul til Kolding, og banerne er på højeste ydeevne.

Lange tørve- og brunkultog anløber i disse dage Kolding, henholdsvis ad Sydbanen og Troldhedebanen, og de to baner er som følge deraf på allerhøjeste ydeevne. Man regner med, at der daglig ankommer ca. 125 vognladninger brunkul, og banerne har måttet antage stort ekstramandskab. Hovedparten af tørvene går til Fyn.

Sydbanerne har i de sidste 14 dage gennemsnitlig befordret 15 vognladninger tørv om dagen fra Svanemosen, Ødis-Bramdrup, Brænøre og Tapsøre, og driftsbestyreren udtaler, at det sikkert vil blive nødvendigt at befordre tørv hele vinteren igennem, da det vil være umuligt at klare trafikken i sommer. Banen skal i alt befordre omkring 20.000 tons tørv.

Endnu hårdere belastning er Troldhedebanen ude for i denne tid. Hver dag siden 11. juni er der til Kolding ankommet ca. 100 vognladninger tørv, og over Grindsted og Troldhede ca. 50 vognladninger. Kolding anløbes hver dag af to særtog med to maskiner for, der befordrer 30 vognladninger hver, og desuden kommer der en del med plantogene. Det siger sig slev, at banen som følge deraf er spændt til den yderste grænse […]

Kilde: Uddrag, Kolding Social-Demokrat, 5. juli 1941.