1941 – Tre pris-inspektører på tre dages razzia i Kolding-butikker

Gamle varer skal sælges til gammel pris.

I de sidste tre dage er en del af Koldings forretninger blevet gennemtrawlet af tre af Priskontrolrådets rejseinspektører, som sammen med den lokal priskontrollør, hr. Schmidt, har undersøgt de handlendes forhold – på begge sider af disken. Hvorvidt de handlende har sat høj pris på dette besøg, er vi ikke i stand til at oplyse, men efter hvad vi erfarer, har besøget ikke været helt resultatløs, og så har der vel været måde med de handlendes begejstring. Rejseinspektørerne frk. Hansen og hr. Murrmann har i denne omgang hellige sig konfektions- og manufakturvarebranchen samt skotøjsforretningerne, medens inspektør Hansen har foretaget eftersyn i byens ca. 40 viktualie- og slagterforretninger.

Meget få havde kvalitetsmærker

Inspektørerne har i middags afsluttet gennemgangen i de nævnte forretninger, men en skønne dag – det kan blive meget snart – vender de tilbage, og så gælder det andre brancher. Helt tilfredstillende har forholdene i Kolding ikke været. Vi erfarer således, at skiltningen for slagterbutikkernes vedkommende var meget mangelfuld, og dette gælder for øvrigt også for et par handlende på torvet. Disse sidstnævnte er underkastet nøjagtig samme regler, der for øvrigt også gælder salg fra vogne på landet., som butikkerne. Det var meget få slagterforretninger, der havde kvalitetsmærkning. […]

Kunderne er de bedste priskontrollører

Det gælder i øvrigt på dette område, at kunderne er de bedste priskontrollører, og de bør ikke tage i betænkning at foretage anmeldelse, dersom de erfarer ulovligheder. Enhver anmelder kan føle sig sikker på, at hans navn ikke udleveres til politiet eller priskontrolløren. Anonyme anmeldelser ønskes imidlertid ikke gerne. For provinsens vedkommende gør ganske særlige forhold sig gældende, idet kunderne meget ofte står i et personligt venskabsforhold til den handlende og derfor ikke foretager anmeldelser. Dette er formentlig forklaringen på, at folk i København i langt større udstrækning er behjælpelig i kampen for prisfordyrerne. Det er for øvrigt ikke alene kunderne, der skal klage over urimelige priser, også de handlende bør rette henvendelse til Priskontrolrådet, dersom deres leverandører gør sig skyldig i lovovertrædelser. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Social-Demokrat, 18. oktober 1941.

1941 – Mange brændselssager i Kolding


Over 1.000 implicerede i overtrædelse af bestemmelserne.
Færdselspolitiet i Kolding Politikreds har i længere tid foretaget en “Brændsels-razzia” og resultatet er blevet en lang række rapporter om overtrædelser vedrørende det kostbare brændsel. Det drejer sig om en snes sager og rundt regnet 100 personer skal være implicerede, idet sagerne ikke blot omfatter skovejere, men også mange aftagere af brænde. De fleste af sagerne stamme fra egnen omkring Vorbasse, men der skal dog også være aftagere i København og Odense. De bestemmelser, som er blevet tilsidesat, er bl.a. køb af brænde uden indkøbstilladelse, salg af brænde til priser, der ligger over maksimalpriser, samt overtrædelser af bestemmelsen om pligthugst. […]

Kilde: Uddrag, Fredericia Social-Demokrat, 4. juni 1941.