1940 – Tøjindsamlingen til Finland slutter

60 sække tøj parat.

Røde Kors’ indsamling af tøj til Finland må nu afsluttes for at alt det gode tøj kan blive sendt til bestemmelsesstederne og gøre nogen nytte. Det savnes stærkt, fortælles der, og navnlig savner man meget børnetøj.

Det er da heldigt, at en ikke ringe portion af det tøj, der er samlet sammen i Kolding, netop er børnetøj; der er således ikke mindre end 7 pakker med komplet baby-udstyr.

I alt er der i Kolding samlet 60 store (100 kg.’s) sække med tøj, et resultat, vi udmærket kan være bekendt, men skulle en og anden efter statusopgørelsen efter jul og nytår være blevet klar over, at der stadig godt kan undværes et og andet stykke tøj, da kan man endnu nå at sende det til Falcks og Røde Kors’ indsamling. Men tirsdag er absolut sidste dag …

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 13. januar 1940.

1940 – 4 tons tøj afsendes i næste uge til Finland

Mulighed for at sende en hel jernbanevogn.

På Falcks station i Kolding modtager man stadig en mængde tøj til de evakuerede finner, og i den anledning har vi i dag haft en lille samtale med stationsleder Foged.

Hvordan går det med tøjet til finnerne? spørger vi.

Det går glimrende!” svarer Foged. “Vi modtager næsten daglig en mængde tøj, og siden i fredags har vi modtaget ca. 50 store pakker med tøj. Meget af tøjet er ikke indpakket, og vi kan se, at der er meget fint tøj imellem“.

Sorterer De tøjet på stationen?

Nej tøjet bliver bragt til Røde Kors, og tre aftener i træk har vi haft travlt med at sortere tøjet. Børnetøj skal for sig, herretøj for sig osv. I sidste uge pakkede vi omkring 70 sække på Røde Kors’ station.”

Hvornår afsender De tøjet?

Det vil antagelig ske i løbet af næste uge, og så bliver det jo interessant at få at se, om vi kan fylde en hel jernbanevogn med tøj. Vi har fået samlet ca. 4 tons til dato […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 11. januar 1940.

1940 – Mange Koldingdamer vil være ”Strikke-lotter”.

Men man mangler stadig uldgarn – 140 hjem vil modtage finske børn.

Opfordringen om at strikke varmt uldtøj til finnerne er blevet efterkommet af et stort antal Koldingdamer. Formanden for Kolding Husmoderforening, fru driftsbestyrer Eriksen, oplyser at hun daglig modtager opringninger fra damer, der er villige til at strikke. Ofte fortæller rystende stemmer i telefonen, at det er gamle damer, der ikke selv har råd til at købe garnet. Fru Eriksen opfordrer derfor de firmaer eller private, der kan tænkes at ville give garn, at melde det til Røde Kors hurtigt, så strikningen kan komme i gang.

I øvrigt oplyser fru kolonnefører Rasmussen, Røde Kors, at der i går til Røde Kors er blevet indleveret en del uldgarn, og dette står altså nu til rådighed for de damer, der vil strikke til finnerne. Også hos Råde Kors har der meldt sig mange, der ønsker at være med […]

Tallet på tilmeldingen af hjem, der ønsker at modtage finske evakuerede børn, er nu i Kolding og Omegn oppe på 140.

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 10. januar 1940.

1940 – Hvem vil være ”Strikke-Lotta”?

82 tilbud om at modtage finske børn.

Det strømmer stadigvæk ind med tilbud om at modtage finske børn, hvis det bliver nødvendigt at sende dem ud af landet. I Kolding har der indtil i formiddags meldt sig 62 hjem og i Lunderskov 20, der er rede til at tage sig af en finsk pige eller dreng.

Formanden for Kolding om Omegns Husmoderforening, fru driftsbestyrer Eriksen, udtaler, at det er imidlertid kniber noget med at finde pladser til større børn og drenge, idet de fleste ønsker småpiger, og der er også enkelte tilbud om at modtage evakuerende mødre. Man håber, at de tilbud, der endnu måtte komme – og der ventes mange – må dreje sig om drenge eller i hvert fald om større børn.

Enkelte har været så begejstrede ved tanken om at få et finsk barn i hjemmet, at de har udbrudt: Bare det nu må blive til alvor! Hjælpeviljen er altså stor, men skulle det ikke blive nødvendigt at sende de finske børn til Danmark, hvad man jo alligevel må håbe, så er der dog stadigvæk brug for de hjælpende kræfter: Finnerne trænger meget hårdt til varmt undertøj. Vi går selv herhjemme og fryser, så snart termometret viser en halv snes grader, men deroppe må soldaterne og lottaterne øve deres gerning i sædvanligvis omkring 30 graders frost.

Der skal meget varmt tøj til. Ganske vist er der sendt mange tons tøj til Finland her fra landet, men det var for største delen overtøj. Dansk Røde Kors’ hovedledelse har nu rettet en henvendelse til afdelingerne landet over, om det ikke er muligt at oprette strikkeklubber til fremstilling af tykke strømper og varmt undertøj til finnerne.

Lederen af Røde Kors i Kolding, læge Brandorff, udtaler overfor os, at man vil søge planen realiseret med det første. I Horsens f.eks. har forskellige firmaer stillet garn til rådighed, og unge damer – og ældre med – har meldt sigt som strikkere, og man samles en aften eller to om ugen. Man kan også få lov til at strikke hjemme. Byens og egnens damer får altså nu lejlighed til at melde sig som ”strikke-lottar”. Men hvem giver garnet?

Kilde: Kolding Folkeblad, 3. januar 1940.

1939 – 3 tons tøj til finnerne

Fint resultat af indsamlingen i går, og der kommer mere.

Røde Kors’ og Falcks Tøjindsamling til finnerne i går blev en stor succes. Om formiddagen indsamledes der, som i går meddelt, ved en vogn ca. 300 kg. Om eftermiddagen kørte to lastvogne ud, og resultatet blev strålende. Der indkom ca. 2.700 kg. brugt tøj, og indsamlingen nåede således op på 3 tons tøj – et efter byens størrelse meget stort kvantum.

Men det ser imidlertid ud til, at der kan fremskaffes meget mere. Falck har i løbet af gårsdagen måttet besvare en mængde opringninger fra folk, der havde noget brugt tøj, som de ville skænke til de nødstedte finner …

Indsamlingen slutter først mellem jul og nytår, og der er altså endnu en chance for at yde bidrag – eller for damerne til at få en ny kåbe. Sådan gik det nemlig for en frue i den vestlige bydel i går. Hun kom hjem og fortalte sin mand, at hun havde foræret Finlandsindsamlingen sin gamle kåbe, så nu måtte hun have en ny. Og gemalen kunne naturligvis – i betragtning af det formål, fruen havde tjent – kun tage meddelelsen til efterretning!

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 22. december 1939.

1939 – Tøj-indsamlingen i Kolding

Læge Brandorff sender os følgende:

I overmorgen, torsdag, vil Røde Kors’ Kolding-afdeling, som omtalt, foranstalte en indsamling af brugt tøj til finnerne, og vi anmoder alle, der kan og vil undvære noget sådant, om at aflevere tøjet sammenpakket – fodtøj bedes omhyggeligt sammenbundet – ved vognene, der fra middagstid vil køre omkring på indsamling […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 19. december 1939.