1943 – Stalingrads forsvarere kæmper til sidste mand

Russernes mål er åbenbart Rostov

Berlin, S.T.B. Tirsdag formiddag:

De militære beretninger fra østfronten giver et nøgternt billede af situationen. Stillingen for Stalingrads forsvarere er yderligere skærpet. En kort overgang så det ud, som om den tilbagetrukne frontlinke ville kunne yde mere stabilitet, men trods det hårdnakkede forsvar er det alligevel lykkedes russerne i kraft af deres masseindsats at trænge videre frem.

Det fremgår med al tydelighed af de foreliggende militære udtalelser, at det er meningen, at Stalingrads forsvare skal kæmpe til sidste mand. Som det videre fremgår af værnemagtsberetningen i går har tyskerne rømmet Voronesh, der var hjørnepilden ved Don for den tyske front under sommerens store fremrykning. Det er sket for at afkorte fronten, men man ønsker endnu ikke at oplytse, hvor den nye frontlinje løber. Rømningen af Voronesh kan sammenlignes med rømningen af Tripolis, der ligeledes blev foretaget aldeles planmæssigt.

Fra fronten syd for Ladogasøen meddeles, at vedvarende russiske angreb er blevet afvist. Nye tyske regimenter er sat ind i dette afsnit. Om situationen på Sydfronten udtaler man i sagkyndige kredse, at det tydeligt fremgår af hele kampbilledet, at det stadig er den ledende tanke for russerne at støde frem mod Rostov. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 26. januar 1943.

1942 – Mandagens tyske hærberetning

Syd for Rostov blev den stærkt befæstede og sejt forsvarede by Bataisk efter to dages kamp taget i storm af tyske tropper. Regimenter af bombe- og ødelæggelsesmaskiner samt slagflyvere banede herunder vej for infanteriet. Længere mod øst stødte hurtige styrker langt frem mod syd. I den store Don-bue kastede tyske og rumænske infanteridivisioner i snæver samvirken med panser- og luftvåbenstyrker fjenden tilbage og nåede over en bred front frem til floden. Nordvest for Kalatsch står panserstyrker og hurtige troppe i svær kamp med sovjetrussiske paner- og infanteristyrker, der fortvivlet søger at holde højdeterrænet vest for floden.

Der blev rette svære luftangreb mod fjendens forsyningstrafik på Volga og mod jernbanemål nordvest for Stalingrad. Nye angreb på brohovedet Voronesh blev atter slået blodigt tilbage. I slaget nordvest for byen blev sovjetrusserne efter at omringede kampgrupper var blevet tilintetgjort, kastet tilbage mod nord ud over deres startstillinger. Under disse svære afværgekampe er der siden den 10. juli alene i et enkelt armékorps’ afsnit blevet ødelagt 751 fjendtlige tanks. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 28. juli 1942.

1941 – Slaget om Moskva vedvarer

Russiske modangreb ved Rostov og Leningrad.

Førerhovedkvarteret, torsdag. (R.B). Værnemagtens overkommando meddeler:

I det mellemste og det nordlige afsnit af Østfronten er der opnået yderligere fremskridt. Sovjetrussiske angre ved og nord for Rostov blev afskåret med svære tab for modstanderen. Også på omringelseszonen ved Leningrad strandede flere fjendtlige udbrudsforsøg.

Tyskernes fremrykning fra Tula.

De tyske tropper har besat byen Venen, 40 km. nordøst for Tula, meddeler Tass. Tyskerne forrtsætter deres fremrykning mod nord med panservogne og motoriseret infanteri.

Hårde kampe ved Ilmensøen. […]

I egnen sydøst for Ilmensøen angreb Sovjet den 26. november med 6. bataljoner en tysk infanteridivisions stillinger. Et sovjetrussisk angreb med at regiments styrke rettedes samtidigt mod den tyske nabodivisions afsnit. Begge angreb støttedes af en kraftig artilleriild. Det lykkedes ikke de i brede bølger angribende bolsjevikker at trænge ind i det tyske stillinger. Angrebene blev knust allerede foran de tyske stillinger, hvor det lykkedes mindre grupper af de bolsjevikiske tropper med svære tab at nå frem til tyske infanteristillinger og maskingeværreder, blev de revet op af det tyske soldater i nærkamp.

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 28. november 1941.