1944 – Forholdsregler fra det tyske sikkerhedspolitis side

Fra officiel tysk side meddeles torsdag:

Det tyske sikkerhedspoliti havde under hensyn til, at der var indtrådt en vis ro i den almindelige politiske tilstand, til i dag, den 20. april, forberedt løsladelsen af talrige arrestanter. Da der imidlertid i de sidste dage, åbenbart på udenlandsk foranledning, atter er sket en række betydelige sabotagehandlinger og gemene mord, har disse løsladelser indtil videre måttet udskydes.

Yderligere har det tyske sikkerhedspoliti i dag foretaget en række arrestationer af grupper af personer som havde organiseret sig illegalt med det formål, at stifte uro og ophidse befolkningen. Disse hårde forholdsregler har været nødvendige for at vise de politiske gangstere, at de ikke ustraffet kan terrorisere befolkningen.

Kilde: Kolding Folkeblad, 20. april 1944

1944 – I korte træk

Som det fremgør af Frihedsrådets opråb til 9. april, har den organiserede sabotage ligget stille de sidste måneder. Dens sidste store resultater var Riffelsyndikatet, B.&W., ‘Always’ Radio og Nordværk på General Motors – alle krigsvigtige virksomheder. I mellemtiden fortsætter nazisterne deres meningsløse hærværk. Kinopalæet og Platan Bio blev åbenbart ødelagt som led i angrebene på dansk filmindustri, Aalborg Stiftstidende, som en demonstration overfor dansk presse og restauranter som ‘Hvids Vinstue’ fordi man mener, deres publikum er særlig engelsk-venligt.
Meningsløst og hensynsløst giver nazisterne os en forsmag på de ødelæggelser, tyskerne forbereder, når de lider nederlag. […]
Kilde: Uddrag af det illegale blad ‘Frit Danmark’, nr. 1, 3. årg. 2. apri 1944.

1944 – Stationsforstanderen taget med på Højskolehjemmet

Der er noget af et optrin, der i dag har udspillet sig på Kolding Banegård, man kunne se en Gestapomand højlydt beklage sig til stationsforstander C.H. Nørgaard. Det endte med at Nørgaard efter noget tid blev hentet af feltgendarmeriet, han blev taget med på deres kontor, på Højskolehjemmet.

Der sker en del nede på Banegården, ofte er der forsinkelser, især hvis nogen forsøger at sabotere skinnerne eller togene. Det er ikke ualmindeligt, at gummislagerne til den gennemgående luftbremse er skåret over på vogne, der skal afsendes med tysk gods. Der har ifølge rygterne også været benzintyverier fra nogen beholdervogne, der stod på stationen uden opsyn.

Mon de slipper stationsforstanderen løs igen?

Kilde: Kolding under besættelsen 1940-1945, 1946, s. 258-259

1944 – Sabotagevagterne og 12 C.B.-betjente på gulvet

En snes revolverbevæbnede mænd trængte ind på gasværket og havde stort udbytte af karabiner og pistoler

København, torsdag. RB.

Ved 2-tiden i nat underrettedes politiet på Østerbro om at sabotagevagerne på Østre Gasværk var blevet afvæbnede af revolverbevæbnede mænd, der havde bundet vagterne, så at de var ude af stand til at bevæge sig. Politiet tog straks afsted og fandt sabotagevagterne, 12 C.B.-betetjente og en droskechauffør bundet på arme og ben. De forklarede at de var blevet overraskede af en snes bevæbnede mænd, der havde frarøvet dem deres våben. Droskechaufføren forklarede, at han var blevet hyret på Nørrebro af nogle unge mænd, som havde bedt ham køre til Sæbygade.

Ved ankomsten hertil traf passagererne tre kammerater. En af disse befalede chaufføren til at stige ned fra rattet, hvorefter størsteparten af de unge mennesker satte sig op i vognen, og en af dem startede vognen. Et par af de unge mennesker spadserede videre sammen med chauføreren til Østre Gasværk. Her fik chaufføren udbetalt 15 kr. af dem, der havde fulgt ham. Kort efter kom chaufførens tidligere passagerer ud fra gasværket, og de gav straks til at binde ham. Lift efter forsvandt sabotørerne med deres bytte, karabiner og pistoler, i chaufførernes vogn, idet de råbte til ham: “De skal nok få nærmere besked om, hvor vi stiller vognen!” Dette løfte har de dog ikke holdt, og vognen er ikke fundet.

Kilde: Kolding Folkeblad, 17. marts 1944.