1943 – Tysk belønning til den dræbte sabotagevagts hustru

I går eftermiddag begravedes i Aarhus sabotagevagten Johannes Christensen, der er afgået ved døden efter at være blevet såret af en sabotør.

Gennem Ritzaus Bureau er der udsendt følgende meddelelse: Det er i første linje den danske socialforsikring, der tager sig af familien efter vægteren Johannes Christensen, der døde som følge af tro opfyldelse af sine pligter. Derudover har de pågældende tyske myndigheder draget omsorg for, at familiens underhold er sikret for den nærmeste fremtid. Yderligere har en repræsentant for den tyske admiral for Danmark personligt overrakt den afdødes hustru, fru Christensen, en sum på 1.500 kr. Den var tiltænkt hendes mand, der var ansat under værnemagten, som en belønning for hans modige indsats i kampen mod uansvarlige sabotører.

Kilde: Kolding Avis, 5. juni 1943.

1943 – En række sabotagehandlinger i Hillerød og omegn i aftes

4 revolverbevæbnede unge mænd bortførte vagten og stak ild på hørskætteriet

I Hillerød og omegn er der søndag aften forekommet en række sabotagehandlinger, som har betydet, at visse fabriksvirksomheder må standse deres arbejde, medens andre har lidt væsentlig skade på deres materiel.

Den første af disse sabotagehandling fandt sted ved Skævring Hørskætteri, ca. 9-10 kilometer fra Hillerød, noget før kl. 20, idet 4 ukendte unge mandspersoner på dette tidspunkt overfaldt vagten. 2 af dem truede ham med revolvere, hvorefter de kneblede og bandt ham, mens de to andre gik ind i 2 lader med hørlagre og staldanlægget er delvis ødelagt, medens det lykkedes det brandvæsenet at redde selve fabriksbygningen. Vagten blev derefter sat på en cykel og med to af sabotørerne på hver side kørt til et sted et længere stykke derfra, hvor han blev efterladt bundet. Sabotørerne truede ham på livet, hvis han foretog sig noget imod dem. Han befriede sig imidlertid for sine bånd, og sammen med en forbipasserende lykkedes det ham at tilkalde brandvæsenet. Samtidig kom politiet til stede på brandstedet.

Voldsomme eksplosioner i fire virksomheder – Eksplosion i fabrik kun 100 meter fra Shell-depot, gas- og elektricitetsværk

Lidt over kl. 21 blev politiet derefter tilkaldt til vaskeriet i Hillerød, der ligger i Frederiksværksgade 10. Her var ved en eksplosion taget, vinduer og døre splintret, ligesom dampkedlen eksploderede. Der opstod dog kun lidt ild, men anlægget er meget molesteret. Et kvarters tid efter måtte politiet og brandvæsen møde ved garveekstraktfabrikken i Hillerød. Her var mange ruder knust ved en eksplosion, ligesom også skorstenen var kommet meget til skade. Her havde sabotører åbenbart været på færde allerede før dette attentat, idet det om formiddagen var konstateret, at det havde været forsøgt at sætte anlæggets hugge-maskine ud af virksomhed. […] Lidt over kl. 21.30 var det gummihjulsfabrikken i Hillerød, som blev angrebet af sabotører. Et angreb på denne fabrik er særligt farligt, fordi gasværket, elektricitetsværket samt Shells depot og Hvid Maskinfabrik ligger inden for en afstand af ca. 100 meter derfra. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 5. april 1943.