1943 – Dysenteri-dødsfald i Kolding

Lille Christiansfeld-pige død på sygehuset

For nogle dage siden blev en lille pige, den 13-årige Ingeborg Selch, datter af arbejdsmand Selch, Christiansfeld, overført fra Sct. Hedvigs Klinik i Kolding til Kolding Sygehus’ medicinske afdeling, og her konstaterede man, at hun var angreben af dysenteri. Hendes tilstand forværredes, og efter nogle dages ophold på Kolding Sygehus indtrådte døden.

Overlæge Nielsen oplyser på vor forespørgsel, at han kun har kendskab til dette ene tilfælde, så der kan ikke på nogen måde tales om en epidemi. Det er ikke fastslået, om sygdommen har været af samme specielle art som tilfældene i Aarhus. Overlægen indskærper i anledning af dødsfaldet betydningen af gennemført renlighed […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 31. august 1943.

1940 – Læge Brandorff død

Den kendte læge Ejnar Peter Brandorff er i morges afgået ved døden, 58 år gammel i hans hjem i Jernbanegade.

Brandorff har praktiseret som læge i godt 25 år, en tid været reservelæge ved Kolding Sygehus, udover hans praksis havde han også en afdeling på Sct. Hedvigs Klinik, hvor han varetog de kirurgiske opgaver.

Brandorff helbred har igennem længere tid været vaklende, selv om han har været under forskellige kurbehandlinger. Det var hjertet og blodtrykket, det var galt med, og nu stødte en hjerneblødning til.

Brandorff blev født i Kolding den 10. maj 1881, søn af købmand Jeppe Oluf Brandorff og Ditlevia Frederikke Cicilie Grube. Det er kun to år siden faderen døde, en fremtrædende figur i Koldings politiske-, handels- og forenings-liv. Faren blev i 1934 udnævnt til æresborger af Kolding Byråd.

Brandorff havde som faren et stort virke, blandt andet i luftværnet, hvor hans bestyrelsespost nu skal erstattes, og i Røde Kors, og fra hans havde han arvet interessen for ligbrændingssagen. Han var ligeledes formand for den stedlige lægeforening.

Han efterlader sig hustruen Ellen Sofie Nybroe og to sønner, der læser til henholdsvis arkitekt og læge.

Kilde: Kirkebogen, danishfamilysearch.dk
Dr. E. Brandorff død i Morges, 4. maj 1940, Kolding Socialdemokrat