1940 – Skanderup Sygeplejeforeningens generalforsamling

Skanderup Sogn Sygeplejeforening har i dag afholdt generalforsamling på Missionshotellet

Næstformanden smed Knudsen aflagde beretning. I aarets løb har Foreningen antaget 2 nye sygeplejerske. Der er vaaget i 13 nætter, 3 hele dage, 9 halve dage og 3178 korte Besøg.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Underskrivere: P.F. Poulsen, N.P. Larsen, C. Christoffersen, Martin Knudsen N. Mygind og J. Brødsgaard

Referat af 27. februar 1940, Kassebog for Skanderup Sogns Sygeplejeforening 1924-1945

Kilde: Arkivalier fra Lunderskov Sygekasse, Kassebog for Skanderup Sogns Sygeplejeforening 1924-1945, opbevares på Kolding Stadsarkiv

1940 – Skanderup Sygeplejeforeningens bestyrelsesmøde

Skanderup Sogn Sygeplejeforening har i dag afholdt bestyrelsesmøde på Missionshotellet.

Der behandles en ansøgning fra sygeplejerskerne om et Dyrtidstillæg, det vedtages at give hver sygeplejerske et Dyrtidstillæg paa 160 Kr. i Tiden fra 1 April 1940 til 1 April 1941. Det udbetales med 40 Kr. i hvert Kvartals første Maaned.

Det vedtoges at give Opkræveren 50 Øre for hver ny Familie, han faar indmeldt i Foreningen.

Underskrivere: P.F. Poulsen, C. Christoffersen, J. Brødsgaard, M. Knudsen N. Mygind og N.P. Larsen

Referat af 24. februar 1940, Kassebog for Skanderup Sogns Sygeplejeforening 1924-1945

Kilde: Arkivalier fra Lunderskov Sygekasse, Kassebog for Skanderup Sogns Sygeplejeforening 1924-1945, opbevares på Kolding Stadsarkiv

1939 – Valg af opkræver til Harte Sygekasse

Der afholdtes i dag bestyrelsesmøde for Harte Sogns Sygekasse, i Harte Forsamlingshus, alle bestyrelsesmedlemmer var mødt.

Fra foreningens forhandlingsprotokol kan læses følgende referat:

Der foretoges valg af opkræver, valgt blev Bonde Fønskov, Harte Mark. Som stedfortræder Harald Knudsen.

Det vedtages at yde det lovmæssige tilskud til indlæg til Ejner Kristensens søn Jørgen Borup Kristensen.

Kilde: Harte Sogn Sygekasse, forhandlingsprotokol 1898-1941, opbevares på Kolding Stadsarkiv

1939 – Bestyrelsesmøde for Harte Sygekasse

Der afholdtes i dag bestyrelsesmøde for Harte Sogns Sygekasse, i Harte Forsamlingshus.

Fra foreningens forhandlingsprotokol kan læses følgende referat:

Den 24. oktober afholdtes bestyrelsesmøde i Harte Forsamlingshus. Indbetaling af penge for sygesedlerne og afkontrolæring af lægeregningerne.

Det vedtoges at yde det lovmæssige tilskud til indlæg til gårdejer Brødsgaards døtre, Marie og Maren, samt Ellen Geerthsen, Stallerupgaard.

Da opkræveren, cementstøber Svend Larsen, på grund af svigtende helbred ønsker sig fritaget for hvervet, enedes man om at annoncere opkræverstillingen i alle frie blade.

Kilde: Harte Sogn Sygekasse, forhandlingsprotokol 1898-1941, opbevares på Kolding Stadsarkiv

1939 – hjælp til fattige

Hvis man ønsker og hjælpe fattige, som særligt mærker forholdene i disse utrolige tider, hvor krigen, med prisforhøjelser, har medført stor nød i mange små hjem landet over.

Hvis man ønsker og hjælpe dem fra de små hjem, kan man bl.a. gøre det ved Frelsens Hær og politiet.

Frelsens Hær modtager altid gaver til fattige, enten i form af penge eller aflagt tøj. Politiet modtager gerne gammelt sølvpapir, mælkekapsler og gamle blytuber, som politiet får smeltet om til fordel for de fattige.

Kilde: Sølvpapiret, 23. oktober 1939, side 4, Kolding Folkeblad

1939 – Skanderup Sygeplejeforeningens bestyrelsesmøde

Den nye sygeplejerske Frk. Jacobsen var mødt, og der blev skrevet kontrakter.

Det vedtages at betale 10 kr. i cyklegodtgørelse for Skanderup, for de 4 sidste måneder af året.

Underskrivere: M. Knudsen, N. Mygind, Jens Brødsgaard, C. Christoffersen, N.P. Larsen og P.F. Poulsen

Referat fra sygeplejeforeningens kassebog, 28. september 1939

Kilde: Arkivalier fra Lunderskov Sygekasse, Kassebog for Skanderup Sogns Sygeplejeforening 1924-1945, opbevares på Kolding Stadsarkiv