1943 – Mussolini befriet af tyske tropper i en by på Sicilien

Fløjet til det italienske fastland

Førerhovedkvarteret, RB.

Tyske faldskærmstropper og mænd fra sikkerhedstjenesten og Våben SS foretog søndag en aktion for at befri Il Duce, der holdtes i fangenskab af forræder-kliken. Kuppet lykkedes. Il Duce befinder sig i frihed. Den udlevering af ham til englænderne og amerikanerne, som Badoglio-regeringen var gået ind på, er dermed forhindret. […]

Ifølge de hidtil foreliggende meddelelser, som gengives af en del af morgenbladene, befriedes Mussolini i en by nær Palermo på Sicilien. Han førtes til det italienske fastland med flyvemaskine. […]

Kilde: uddrag, Kolding Folkeblad, 13. september 1943.

1943 – Sicilien rømmet af Aksen i dag

De sidste tyske og italienske tropper førtes i morges tilbage til det italienske fastland

Internationale Information meddeler:

I de tidlige mogentimer den 17. august blev de sidste tyske og italienske tropper ført tilbage til fastlandet med alt materiel og alle forråd. Som en af de sidste forlod den tyske øverstkommanderende på Sicilien, pansergeneral Hube, øen.

Seks ugers modstand

Dermed er fuldført en i krigshistorien enestående bedrift efter næsten seks ugers modstand mod en vældig britisk-amerikansk overvagt til lands, i luften og til søs. I modsætning til Dunkerque, hvor briterne mistede alle deres våben og hele deres udrustning, kunne de ca. 14 dage lange operationer gennemføres så resultatrigt, at der nu på det italienske fastland står en slagkraftig hær med alle kampvogne, kanoner og køretøjer, der er intakt til den sidste del.

Kilde: Kolding Folkeblad, 17. august 1943.

1943 – En tredje front i Vesteuropa?

Ikke sikkert, at det italienske fastland bliver næste krigsskueplads

I anledning af det fornyede russiske krav om en virkelig anden front på det europæiske fastland, erklærede chefen for det amerikaske krigsinformationsbureau, Elmer Davis, om operationerne i Middelhavsrummet, at de er at betragte som den anden front. Davis fremsatte denne erklæring i anledning af en artikel i det officielle sovjetrussiske organ ‘Pravda’, der ikke ønsker at betragte kampene på Sicilien som “anden-fronts operationer”.

Davis udtalte imidlertid videre, at der i løbet af kortere eller længere tid kan regnes med oprettelsen af den tredje front i Vesteuropa. De tilstedeværende journalister ønskede nærmere oplysninger om tid og sted for denne nye fronts oprettelse, men Davis nægtede kategorisk at udtale sig mere detaljeret.

Invasion i Frankrig?

Politiske kredse i London beskæftiger sig nu stærkt med gisninger om, hvor det næste store sammenstød mellem de allierede og tyskerne skal finde sted. Man anser i London, Sicilien-fasen for snart at være afsluttet. Spørgsmålet om, hvorvidt det italienske fastland skal blive skueplads for nye forbitrede kampe, synes ikke for de nævnte politiske iagttagere at være besvaret med et 100 pct.’s ubetinget ja. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 10. august 1943.

1943 – Sicilien: Agrigento rømmet af Aksens tropper

Voldsomme kampe, navnlig på fløjene

Førerhovedkvarteret, RB.

Værnemagtens overkommando meddeler søndag:

På Sicilien er kampene blevet voldsommere. Som følge af trykket af store tankstyrker er byen Girgenti (Agrigento) rømmet.

Tyngdepunktet for slaget om Sicilien ligger fortsat på fløjene, nemlig ved Catania og Porto Empedocle. Ved Catania stormer Montgomery med støtte af artilleriet løs på forstæderne, som forsvares sejt af de forenede tysk-italienske tropper. Det voldsomme pres har på flere steder medført, at forsvaret sættes på en meget vanskelig prøve. Der sættes stadig nye allierede tropper ind i lampen også af panserafdelinger, som dog har meget svært ved at manøvrere mellem klipperne.

Landgangsflådens tab: 214 skibe

Internationale Information meddeler om kampene i Middelhavsområdet:

Urokkeligt og målbevidst angriber Aksens luftstridskræfter de britisk-amerikanske invasionstroppers tilførselstrafik. Det sænkningstal på ca. 300.000 rbt., der omtales i Værnemagtens Overkommandos beretning af 16. juli er forøget med mindst 115.000 rbt. sænket transporttonnage. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 19. juli 1943.

1943 – Kampene på Sicilien tiltager i hårdhed

Allierede forstærkninger til Catania-sletten

Internationale Information meddelte i aftes:

Kampen på Sicilien tiltager i hårdhed. Deres midtpunkt er de bestræbelser, der udfoldes af Montgomerys styrker for at vinde bevægelsesfrihed mod nord. Nordvest for Syrakus er foran bjergstillingerne syd derfor mistede briterne under forgæves gennembrudsforsøg i alt 57 panserkampvogne. Også deres blodige tab steg betydeligt, navnlig i udkanten af Catania-sletten. Som følge heraf fører briterne i hast vedvarende nye styrker frem fra syd for at udfylde de opstående lakuner, særlig med afdelinger fra 1. Canadiske Division. Såvel i Catania-slettens udkant som i aksens øvrige bjergstillinger mod vest bestod kampene i en mangfoldighed af lokale fægtninger, der førtes med stor forbitrelse fra begge sider.

Montgomery var alligevel ikke i stand til at fremtvinge et gennembrud i nærheden af kysten, skønt han samtidig lod foretage et aflastningsfremstød i området ved Caltagirone. De tyske og italienske sikringsstyrker standsede invasionstroppernes tank- og infanteriangreb på passende steder i hovedkamplinjens bjergegne. Dermed lykkedes det dem at splitte landstyrkernes kraftige angreb for derefter at nedkæmpe dem fra flanken. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 17. juli 1943.

1943 – Stort slag i gang om Catania-sletten

Eisenhowers plan at afskære sletten fra den italienske halvø?

Kampene i det sydøstlige hjørne af Sicilien har nu udviklet sig til et storslag, i hvilken sletten ved Catania danner hovedbrændpunktet. De allierede støtter sig under deres forsøg på at trænge ud over linjen Licata-Augusta hovedsageligt på luftvåbnet, der ikke blot griber direkte ind i slaget, men også søger at ødelægge de tysk-italienske forbindelseslinjer inde i landet. I klippeegnene inde i landet opererer de på grund af det bakkede terræn næsten udelukkende med infanteri og lette håndvåben, og kun syd for Catania har Montgomery sat store panserstyrker ind.

Et væsentligt træk i situationen er fortsat de forstærkninger, som stadig strømmer i land til de allierede tropper. Herunder synes også faldskærms- og luftlandetropper på ny at være kommet til indsats i større udstrækning. Foruden på sletten ved Catania, hvor det antydes, at tysk-italienske styrker har oprettet en forsvarslinje nord for Gorna-Lunga-floden, der deler sletten i to lige store dele, kæmpes der voldsomt i Ragusa-Modica-området, længere mod sydvest. Det er her, de hidtil adskilte allierede frontafsnit nu er forenet, således at en samlet front er etableret med amerikanerne og englænderne på henholdsvis venstre og højre fløj med de canadiske kontingenter i midten. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 15. juli 1943

1943 – Catania næste mål for de allierede

Landsætning af større styrker ved byen

Kampen om Catania, Siciliens næststørste by, kan ventes at bryde ud hvert øjeblik, menes det i herværende kompetente kredse. Der landsættes stadig større allierede styrker en halv snes kilometer syd for denne vigtige by, og disse styrker befinder sig på vej mod nord. Videre menes det, at der kan ventes landsætning ved selve Catania.

Syracus er stadig brændpunktet. Udskibning af tropper og materiel i havne på sydkysten

Natten til tirsdag bragte ligesom mandagen en række nye landsætninger på Sicilien, bl.a. ved Augila og Syracus. Landgangsstyrkerne har herved modtaget forstærkninger af såvel tropper som materiel, der nu kan udskibes fra de havne på sydkysten, som de allierede er i besiddelse af. Landsætningen fandt sted under udnyttelse af de allieredes overlegenhed i luften og på vandet og omfattende 2-3 divisioner, som særlig tilførtes de amerikanske styrker. De canadiske afdelinger, der står ved Licata, er trængt 10-12 km. frem mod vest, men brændpunktet for kampene ligger dog stadig ved Syracus på østkysten, hvor der er udskibet betydelige styrker, der straks har sat sig i bevægelse mod nord. De er herunder stødt på modstand af tysker reserver. Slaget domineres i stadig stigende grad af panservåbnet, hvoraf de allierede nu har landsat store kontingenter. Indsatsen af artilleri er derimod endnu forholdsvis ringe. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 14. juli 1943

1943 – Friske allierede tropper kastet ind i slaget

Også nye afdelinger af faldskærmsjægere

På Sicilien går kampen om de allieredes landgangssteder videre med største forbitrelse, og de allierede har kaste nye og friske tropper ind. Dette er frem for alt tilfældet ved kampene på sydkysten, hvor de amerikanske styrker, som langsomt blev trængt tilbage mod stranden, er blevet afløst. I deres sted er landsat nye tropper, og de selv er trukket tilbage til fartøjerne. De Canadiere derimod, som er sat ind på dette punkt, er under hårde kampe nået frem til højdeplateauet, hvor de har sat sig i besiddelse af to landsbyer. Om situationen på østfronten, hvor englænderne er gået i land, oplyses intet nærmere ud over, at kampene også her raser med den største forbitrelse.

Under de fortsatte forsøg på at oprette forbindelse mellem de to allierede kampgrupper er der indsat nye faldskærmsafdelinger. De er landsat på højdeplateauet mellem de to kæmpende grupper, men heller ikke denne gang har faldskærmstripper kunnet hidføre noget afgørende resultat, erklærer man til morgen fra militær side i Berlin.

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 13. juli 1943.