1942 – Separationer og skilsmisser i stærk stigning

I Kolding Politikreds andrager stigningen ca. 25 pct. De mange “krigsbryllupper” holder ikke allesammen.

Beklageligvis er der ubedragelige tegn på, at separationerne og skilsmisserne er i foruroligende stigning. Det fremhæves af de mennesker, der til daglig har med separations- og skilsmissesager at gøre, at tidens kår, der nu i mange tilfælde medfører adskillelse af ægtefæller, i høj grad medvirker til det større antal skilsmisser, som den seneste tid har bragt.

Det er en kendsgerning, at langt de fleste skilsmisser og separationer sker i bybefolkningen. Pastor Gunnar Engberg, der til daglig har skilsmissesager nær inde på livet, understreger, at “folk fra landet kun sjældent lader sig skille. Det kommer først og fremmest af den fornuftige tilværelse, man fører derude”, siger pastoren, der fortsætter: “Der er vist trods alt noget i dette, at Gud skabte landet, menneskene byen. Byfolk er i modsætning til landboerne nomader. De har intet, der binder dem til et bestemt sted, og der stilles ikke de samme krav til husmoderen. Alligevel vil jeg mene, at den manglende uddannelse er en af årsagerne til de mange skilsmisser. Folk lader sig også lettere skille, hvis de ikke har børn. I ægteskaber med børn tænker forældrene sig om to gange, for skilsmisse er et jordskælv i barnets liv.”

Den sidste tids stigende antal skilsmisser afspejler sig med uafviselig tydelighed i statistikken for 1941, der viser, at dette år var et ‘skilsmisseår’. Der var 11,2 pct. skilsmisser i forhold et til antallet af indgåede ægteskaber imod 9,8 året før. […] I Kolding Politikreds er stigningen i separationer og skilsmisser også stærk. Man har ikke gjort tallene op, men anslår stigningen til ca. 25 pct. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 11. juli 1942.

1937 – Kone og barn ladet i stikken for at gå i krig i Spanien

En gift chauffør fra omegnen af Aarhus fik for nogen tid en ”ubetvingelig lyst til at deltage i krigen i Spanien”. Chaufføren rejste afsted, han efterlod dog i Danmark både sin kone og hans barn, som håbede at krigstjenesten kunne ”kaste så meget af sig, at han fik råd til at sende penge hjem”.

De borgerlige danske aviser har til sagen bemærket at ”lønningerne er næppe ret store i Spanien i øjeblikket. I hvert fald har kongen ingen penge fået, og hun har derfor tabt tålmodigheden og ved Ning og Hasle Herreders Ret anlagt sag for at blive separeret fra manden og få ham dømt til at betale sig og barnet underholdsbidrag”.

Når konen sin vilje, må det offentlige, lægge ud for den krigslystne chauffør.

Hillerødaner dræbt i Spanien?

Der er forlydende om at en ung Hillerødaner er blevet dræbt ved kampe i Spanien, det skulle dreje sig om arkitekt Ketil Repstock fra København, som var ”gruppefører for en stor dansk gruppe: han faldt i første linje en af de allerførste dage ved fronten”.

Familien til Repstock kan dog ikke be- eller afkræfte rygtet, da man i lang tid intet har hørt fra ham i familien. Faren er tidligere socialdemokratisk byrådsmedlem og lektor i Hillerød.

Avisen Isefjordsposten skriver i denne sammenhæng af ”Vi har spurgt i udenrigsministeriets pressebureau, hvor redaktør Bernild oplyser, at der ingen oplysninger er tilgået udenrigsministeriet, og der kan heller ikke ventes nogen. De unge danske, som indlader sig i den spanske krig, må selv tage skade for hjemgæld. Der er ingen officiel repræsentation til at tage sig af disse folk, som uden billigelse af danske myndigheder går ind i den spanske borgerkrig, og hører man fra dem er det kun ved tilfælde, når f.eks. privatbreve publiceres”.

Og videre ”officielle efterretninger fra danske personer kan derfor ikke ventes, og deres skæbne vil i almindelighed forblive ukendt, når de ikke længere selv lader høre fra sig”.

Kilder:
Ladet kone og barn i stikken for at gaa i krig i Spanien, 30. april 1937, s. 5, Isefjordsposten 
Dræbt i Spanien, 30. april 1937, s. 5, Isefjordsposten