1943 – Nyt vikingeror fundet i fjorden

Mindre end det første, men velbevaret – dykkerundersøgelsen fortsætter

I går sluttede den eftersøgning som mandskab fra Kolding Havn har foretaget på fjorden i anledning af skibsfundene fra vikingetiden. Forleden afmærkede man, som omtalt, en banke, der findes ud for søbadeanstalten, og hvor man med pejlestængerne kunne stedfæste en del træ, som findes under mudderet, og i går foretoges der eftersøgninger på den såkaldte Straarup Flak, som findes noget østligere, og hvor badegæster for nylig fandt spantformede vragrester, som også synes at være af stor ælde. På Straarup Flak gjordes i går et interessant fund, nemlig af endnu en styreåre eller sideror fra et vikingeskib. Roret har samme form som det første fundne, men er betydeligt mindre. Det er velbevaret, og man kan tydeligt se, at det har været brugt i lang tid, idet det er skamfilet ved gnidningen mod den styrbords låring. Foruden styreåren fandtes en del andre vragrester, og man kan se, at de enkelte dele har været samlet med trænagler. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 30. juli 1943

1943 – Er det vikingeskibet?

Under et tykt lag mudder er man stødt på en mængde træ, som nu skal undersøges

Man er nu nået til et foreløbigt resultat af undersøgelserne efter vikingeskibet i Kolding Fjord. Lidt vest for bøjen på linjen Næsset-Bjergegaard Strand, altså ud for Rebæk, har man indkredset et areal på fjordbunden, hvor der under et metertykt lag mudder ligger en hel del træ. Arealet, hvorunder man kan mærke træ, er flere meget langt og bredt. Før man går videre med eftersøgningen af vikingeskibet, ønsker man dette fund dykkerundersøgt for at få konstateret, om det skulle være det eftersøgte oldtidskib. Man regner med, at en stenfisker i Kolding har det nødvendige dykkerudstyr og kan foretage udgravningsarbejdet. Det vil blive foretaget snarest muligt, mens vejret er godt. Undersøgelserne ud for Rebæk er fra i dag indstillet, og folkene på havnens lille ekspeditionsskib er i stedet gået i gang med at lede efter den manglende del af vikinge-roret, som fandtes ud for den kommunale søbadeanstalt. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 25. juli 1943

1943 – I dag leder man efter vikingeskibet

Afmærkning af noget hårdt ud for Rebæk

I formiddags ved 9-tiden tog den lille eftersøgnings-ekspedition, som søger efter vikingeskibet, af sted fra Kolding Havn til Rebæk. Det var en af havnens både, som var udrustet med stager og afmærkningsstænger. To af havnens folk var ombord, nemlig d’herr. Skov og Plinius. Ved den udlagte bøje lidt vesten for linjen; Næsset-Bjergegaard begyndte eftersøgningen på det sted, hvor fiskerne ofte har fået hold med deres garn. Vi roede i formiddags ud til stedet i en jolle. Eftersøgningen foregik på den måde, at de to mænd med hver en 4-5 meter lang, tynd jernstang gennemprikkede fjordbunden. Det var næsten som at lede efter en nål i en høstak, og en lidt mere praktisk eftersøgningsmåde skulle synes mulig, f.eks. med ålejern, der ville kunne tage lidt mere for ad gangen. Længe varede det dog ikke, før de to mænd fandt noget hårdt på fjordbunden på det afmærkede sted. Hvad det er, der ligger på stedet, var det ikke muligt at afgøre. Det var nærmest som en forhøjning af grus og sten, men i betragtning af, at der er fisket meget på pågældende sted, er det muligt, at der ikke længere rager spandet op af vandet, således som slagter Didriksen, Strandhuse, så det for 12-14 år siden, men at der endnu sidder skibsrester i fjordbunden og holder sammen med grusdyngen. […]

Eftersøgningen fortsattes formiddagen igennem, men indtil ekspeditionen ved middagstid holdt pause, var der ikke gjort yderligere opdagelser. I eftermiddag fortsættes arbejdet, idet man gennemprikker fjordbunden vest på hen imod det sted ud for den kommunale søbadeanstalt, hvor vikingestyreåren blev fundet. Vejret i dag er godt til eftersøgningsarbejdet. Det var stille, men vandet var grumset, så det var umuligt at skimte bunden på det sted, hvor man stødte på det hårde i fjordbunden. Det var på knap 3 meter vand.

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 23. juli 1943.

1943 – Rebæk-fundene afmærkede

Både hvor styreåren fandtes, og det gamle vrag

Den første fase i eftersøgningsarbejdet i anledning af fundet af vikinge-styreåren er nu afsluttet, idet findestedet er afmærket med en bøje, således at man straks kan begynde de nærmere undersøgelser på det rigtige sted, hvis det skib, man håber at finde, da ligger samme sted som styreåren. De to Skærbæk-fiskere, der fik styreåren i deres garn, har været med til at afmærke findestedet, og det viser sig, at det ligger i en linje, der går fra Søbadeanstalten til Villa “Hytten” (fhv. skolebestyrer Dalgaards villa) i Strandhuse. Afmærkningsbøjen ligger på denne linje, ca. 300 meter fra badeanstalten, og vanddyben er her nøjagtig 2½ meter.

Samtidig har man afmærket det gamle vrag, som gennem mange år har været kendt af fjordens fiskere, et vrag som vi nærmere omtaler andets sted i bladet. Om dette er vraget af et vikingeskib, ved ingen i øjeblikket, men det er i alt fald et meget gammelt vrag, og umuligt er det ikke, at styreåren kan stamme herfra. Dette vrag ligger længere ude i fjorden, nemlig i en linje, der går fra Bjerregaards Strand til Villa “Næsset” i Strandhuse, og vraget ligger midtvejs mellem land og sejlrenden, på ca. 3 meter vand. Også dette vrag er altså nu afmærket. Med hensyn til det videre eftersøgningsarbejde må det forventes, at der træffes nærmere bestemmelse på et bestyrelsesmøde i museumsbestyrelsen. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 20. juli 1943.

1942 – Vandet 19 grader og luften 20

Bademester Mejling på Søbadeanstalten var svært godt tilpas, da vi talte med ham i går. Det havde været en ganske eventyrlig god søndag, og fra tidlig morgen var det strømmet til med mennesker. Masser af folk havde der været, men noget tal kunne han ikke opgive, da der ikke er tælleapparat derude. Vandet havde også været helt lunt, hvad man just ikke er forvænt med selv på denne årstid. I fredags havde det kun været 14 grader, i lørdags 15, men nu var det pludselig gået helt op på 19, og luften var 20 grader.

Strømmen havde også haft den rigtige retning, og vandet var krystalklart. I det hele taget havde forholdene været ganske ideelle, og adskillige benyttede søndagen til at få årets første friluftsbad. Det er unægtelig lidt sent i betragtning af, at vi er inde i den tredje sommermåned, men meget tyder på, at det først er nu, den egentlige badesæson begynder. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 4. august 1942.