1942 – Konsul Effs jubilæum i dag

Stor modtagelse og mange deputationer og gratulanter

Konsul Chr. Effs 50 års forretningsjubilæum i dag blev, som man kunne vente, en meget stor dag for jubilaren. Fra rådhusets tårn vajede flaget allerede fra morgenstunden, og der var ligeledes flag ude fra mange private huse i byen til ære for jubilaren. Fra den tidlige morgen strømmede det ind med blomster og hilsener af alle mulige arter, og der mødte i formiddagens løb deputationer fra de forskellige institutioner og foreninger, som konsul Eff har eller har haft med at gøre. Blandt de første var borgmester Knud Hansen og byrådssekretær Jacobsen, dernæst fra Handelsforeningen, Discontokassen, Forsvarsbrødrene, Kolding Købmandsskole, Kaalunds Sæbefabrikker, Industriforeningen o. fl., ligesom der mødte mange private gratulanter, så der hele formiddagen igennem gik en ustandselig strøm ind og ud af villaen i Søgade, hvor der stadig var fuldt hus.

Konsulen, der naturligvis slev tog imod, bistået af sine døtre, havde således en travl formiddag. Den sluttede med en frokost på Hotel Kolding, hvortil konsulen havde inviteret de mødte deputationers medlemmer og øvrige gratulanter. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 17. november 1942.

1939 – Storken er ankommet til Kolding

Et storkepar er ankommet til Kolding, angiveligt i går eftermiddag, hvor parret blev bemærket på DDPA’s store benzintankanlæg på nordhavnen.

Det er næsten en fredsommelig afveksling, for da storken har fløjet ind i Kolding, har den nok kunne se de nye dannebrogsflag der netop der blevet malet på flere tage i Kolding. Krisen mærkes, politiet er ude efter varehamstreringen, der efterhånden også har været meget stor i Kolding. Byens myndigheder diskuterer fortsat tilflugtsrum, restriktioner og kommandorum i Almenskolens kælder, der er mange foranstaltninger at tage. Sporten begynder os at mærke krisen, badmintonbolde kan ikke fremskaffes fra England, derfor meldte Idrætsbladet i går at det danske lager ville blive rationeret.

Byens borgere har siden i går beklaget sig noget over den madspild, som medfølger på grund af indkvarteringen af de 3000 soldater. ”… særligt i en tid, da vi har så knapt” mener frøken Lauritsen fra Søgade. Militæret har dog, efter hvad avisen meddeler, uddelt den overskydende mad til trængende.

I disse dage kan man tage op for at kikke på luftværnssirenen, der er opstillet på Koldingshus kæmpetårn, på grund af den snæver vindeltrappe, måtte sirenen skilles ad, inden den kunne føres op til toppen. Der er ingen elektrisk strøm i tårnet, derfor må strømmen føres igennem et udvendigt kabel. Nogen ville måske mene at sirenen, trods sin placering, gerne måtte hyle højere.

Kilde: Kolding Folkeblad, 9. september 1939

1939 – Hvad med bilen?

Mange er sikkert i dag i den situation, at de er ikke så lidt kede af, at de har bil. De er af omstændighederne blevet tvunget til at sætte den i garage og kan ikke komme mere end lige udenfor garageporten med den. Vi har i dag spurt en af byens automobilhandlere om, hvordan folk bedst skal få deres bil staldet op, så den lider mindst skade, hvis nu opstaldningen bliver længerevarende.

Vognen skal først og fremmest sættes op på klodser, så gummiet er fri af jorden. Der skal være olie på vognen, og at der er benzin i tanken, gør heller ikke noget. Der imod skal man tage batteriet ud og tømme det for syre, så det bliver helt tømt, og dernæst skal batteriet igen fyldes op med rent destilleret vand, for at pladerne ikke skal falde sammen. Med dine forholdsregler har man gjort alt for at bevare vognens vitale dele så godt, som det er muligt. Er det en lukket vogn, man har, skal vinduerne lukkes op, så der hele tiden er træk og ingen stillestående luft får lov at være i vognen. Endelig bør vognen dækkes over med en presenning, hvis man har en sådan.

Hvem får lov at køre

Det forlød i morgenbladene, at restriktioner med benzinkørselen også skulde gælde varebiler – end og dem, der distribuerer fødevarer. Dette har dog ikke noget på sig, i dag hedder det officielt om hvem, der kan få tilladelse:

Er en person-Motorvogn ved bekendtgørelsens ikrafttræden varigt indrettet til varetransport ved opsætning af hylder ind i vognen (Grøntsager og kød etc.) eller ved anbringelse af et fast lad udenpå vognen, findes det rigtigst kun at give tilladelse til et begrænset kvantum benzin, tilstrækkeligt til kørsel f.eks. fra hjemsted til torv og tilbage igen. Hvis derimod personbiler først nu indrettes til varetransport, betragtes det som et forsøg på omgåelse af bekendtgørelsen , og tilladelsen vil ikke blive givet, og kørslen er ulovlig, med mindre det tydeligt godtgøres at indretningen finder sted uden henblik på de nu givne restriktioner.

Er der påhæftet person-motorvognen en påhængsvogn, betragtes kørslen som lovlig, hvis personvognen ikke benyttes til andet brug end den hidtidige til fremførelsen af påhængsvognen, og ikke til udvidet personbefordring.

Kørsel af arbejdere til og fra arbejdspladser med motorkøretøjer kan kun ganske undtagelsesvig og i særlige tilfælde gives. De personer, der i henhold til de givne bestemmelser ikke kan bruge motorkøretøjer, kan ikke undgå bestemmelsen ved at lege en udlejningsvogn uden fører.

Tilladelsen til kørsel, som af politiet i enkelte tilfældes udstedes, på klæbes på bilruden.

Cykelhandlen

Lige så katastrofal omstændighederne må siges at være for automobilforhandlere, der pludseligt har fået deres erhverv begrænset til en tilfældig handel med last- og varevogne, lige så lyst ser det i øjeblikket ud for cykelhandlerne, der omgående har fået gang i handlen. Samtlige byens cykelhandlere har fået ikke kunnet følge med, hos flere står forretningerne fyldt med kunder.

Når forhandlernes lagre er udsolgt, vil der måske gå nogen tid, før leverandørerne igen kan levere i det tempo, der for tiden kræves.

Den første påtale

Der vil nok blive noteret en del bilister i de nærmeste dage, som ikke har tilladelse til at køre i bil. De, der har fået, en sådan tilladelse, vil få deres vogne forsynet med en hvid plakat med rød rand, rede til at klistre på bilens forrude, så de er let genkendelige. Sedlerne er forsynet med et trykt indregistreringsbogstav og stemples med politimesterens stempel. De er blevet udleveret fra tidligt i formiddags fra politimesterens kontor på Domhuset.

Allerede i morges, endnu inden plakaterne var blevet udleveret, blev en af byens bilhandlere, direktør Støjberg fra firmaet Kragholm og Støjberg, noteret af politikommissær Kleberg, da han startede fra sin bopæl i Søgade.

Direktør Støjberg kom i nat hjem fra København med en vogn, bestilt til en kunde søndag aften. Letsinddigt havde han ladet den stå i Søgade, i stedet for at køre den til værkstedet, da han kom hjem. Nu falder der nok ikke bøde i allerførste omgang allerede i dag, for politiet er ikke blodtørstige, men i morgen går det ikke at være lovovertræder.

Det forlyder at der i går, er hamstret fire millioner liter benzin over hele landet. Det er ikke godt at vide hvad hamstrerne nu vil med benzinen. Den kan kun opbevares ganske kort, og det er livsfarligt at ligge inde med store mængder under almindelige beboelsesforhold.

Politiet er gået i gang med en undersøgelse af, om nogen har hamstret. Det bliver meget dyr benzin for de mennesker, for de skal både af med benzinen igen og vil stå til store bøder.

Indlægget er en delvis afskrivning af artiklen “Kolding under krigen”; Kolding Folkeblad, 5. sept 1939, side 4