1940 – England minespærrer Norges kyst

8. april: Engelske og franske skibe har ved daggry lagt tre store minefelter ud for Midtnorge, dette sker uden hensyn til Norge, for at forhindre malmsejladsen over Narvik til Tyskland. Krænkelsen af Norges neutralitet, undskyldes med den tyske overtrædelse af alle regler for søkrig.

Situationen er yderst alvorlig for hele Norden. Den norske regering har protesteret og krævet af minerne straks fjernes igen. Sverige skærper forsvarsberedskabet. Faren for fred i norden er i fare.

I går omkring midnatstimen et par minutter før kl. 12 hørtes fremmed flyvers brummen over Kolding. Maskinen lød som om den var tæt på, men kunne ikke ses, da den ikke havde lyset tændt.

Vejrudsigt gældende til Tirsdag morgen for hele landet: overvejende frisk sydlig og sydøstlig vind omkring eller noget under normal temperatur, og foreløbig tørt tildels smukt vejr, senere mulighed for nedbør over de vestlige egne.

Kilde: Kolding Folkeblad, 8. april 1940

1940 – Koht i Stortinget

Den norske udenrigsminister Koht talte i dag i det norske parlament Stortinget:

Jeg håber at vore venner i England og Frankrig forstår, hvorledes det måtte krænke os at gøre, at de drøftede planer om forholdsregler indenfor vore nationale grænser. Jeg tænker, at vi har vist i gerning, at vi vil værge vort søområde mod alle, som kommer ulovligt ind på det. Hvis de allierede vil have os til at stemme for det almindelige frie handelssamkvem, som er foregået i overensstemmelse med almindelig anerkendt folkeret, og som de selv før har givet deres samtykke til, så vil det enten være til stor skade for dem selv eller være i åben strid med den neutralitet, som vi er pligtige at opretholde, og da vilde vort land på en gang være inde i krigen.

Vi vil vedblivende følge en streng neutralitetspolitik til alle sider. Vi har gjort det i vor handelspolitik, hvor alle spørgsmål er blevet reguleret ved overenskomster med de krigsførende på grundlag af det princip, at vi forsøger så vidt muligt at vedligeholde normal handel.

For Norge bliver neutraliteten ikke kun et spørgsmål om at værge en ret, men samtidig om at værge landet mod at blive inddraget i krige.

Koht fremsatte under talen også kritik af den tyske søkrig og beskydningen af passagerskibet Mira, som sejlede under britisk beskyttelse.

Kilde: Kolding Folkeblad

1940 – Chamberlains tale

Chamberlain bebudede i aftes at dem engelske skærpelse af blokaden mod England, ikke var nogen “trussel mod de neutrale, men en advarsel”. Det er endnu uvist hvordan englænderne fik gennemfører blokaden mod særligt jernmalm til Tyskland.

Der er bekymringer rundt om i de nordiske lande for om blokaden vil medfører krigsskibe og flyvemaskiner i de neutrale landes farvande.

Kilde: Kolding Folkeblad, 3. april 1940

1940 – Sort påske for skandinavisk skibsfart

Tirsdag nat (19. marts) og onsdag morgen (20. marts) er ni skibe skandinaviske, deriblandt seks danske med 66 mand ombord, krigsforlist.

Igen er Esbjerg ved disse forlis blevet hårdt ramt, i det ikke færre end 23 af de omkomne sømænd der stammer fra Esbjerg. To af de omkomne stammer fra Kolding.

Den tyske radio betegner angrebene på de mange skibe som hævn, for de engelske angreb på Sild. Den tyske radio lægger heller ikke skjul på, at det var neutrale landes skibe, men disse skibe har måtte betale fordi de ikke lyttede til tyske advarsler.

De sænkede danske skibe er:

S/S Minsk, D.F.D.S., 1229 tons, 5 mand reddet, 15 savnes (Se billede af skibet)
S/S Charkow, D.F.D.S., 1300 tons, 20 savnes (Se billede)
M/S Algier, D.F.D.S., 1654 tons, 19 mand og 1 passager reddet, 4 mand og 1 passager savnes (Se billede)
S/S Viking, Aabenraa Rederi-Akts, 1150 tons, 2 mand reddet, 14 savnes (Se billede)
S/S Bothal, Det danske Kulkompagni, 2109 tons, 5 mand reddet, 14 savnes
S/S Christiansborg, C.K. Hansen, 5100 Tons, 1 mand savnes (Se billede)

Med de seneste krigsforlis er 33 danske skibe og 336 søfolk forlist “Som følge af stormagternes krig“.

Kilde: Kolding Socialdemokrat, 23. marts 1940, side 1

1940 – Har tyskerne bombesænket 14 skibe den 3. februar?

Den tyske værnemagt meldte lørdag den 3. februar at tyske flyvere i løbet af dagen havde sænket 14 handelsskibe ved England. Ifølge tyskerne sejlede skibene i konvej eller var selvstændig bevæbnet. Tre tyske flyvere vendte ikke tilbage.

Fra engelsk side hævdes det at tyskerne kun har sænket to handelsskibe under angrebet. Tyskerne havde ifølge englænderne sendt 12 maskiner afsted på bombetogt. Tre af flyvene skulle være blevet skudt ned inden de nåede frem til målene, og nogle af de andre fly skulle være blevet beskadiget af den engelske luftværnsild.

Fra Norge beretter sømænd fra damperen Tempo, at de blev sænket lørdag den 3. februar af tyske flyvere ud for Skotlands Østkyst. Af besætningen på 14 mand, blev de 9 reddet fra at drukne. Skibs officeren fra damperen hævder, at damperen blev angrebet af tre tyske bombemaskiner der flere gange ramte damperen.

Tyskland har atter og atter givet udtryk for frygtelige trusler om, at de neutrale skibe, hvis de modtog britisk beskyttelse, ville blive behandlet som krigsførende og sænket, så snart de blev observeret. Eftersom de neutrale skibe bliver sænkede, så snart de bliver observeret, selv når de ikke er i konvoj, kan disse trusler ikke længere virke afskrækkende

Daily Telegraph, 5. februar 1940

Fra Oslo er der allerede meddelelse om endnu et formodet skibsforlis, damperen Segovia, som var på rejse fra Portugal til Oslo. Damperen havde en besætning på 21 mand og en passager.

I Sverige meddeler Rederiaktieselskabet Svenska Lloyd at rederiet frygter dets Gøteborgdamper Andalusia er gået ned med “mand og mus“. Der blev sidst hørt fra skibet den 21. januar 1940, det var på rejse fra Bordeaux til Gøteborg med en besætning på 21 mand.

Kilde: Ogsaa norsk damper bombet af tyske flyvere, 5. februar 1940, Kolding Socialdemokrat