1940 – Søfyrbøderne

I hele landet har Søfyrbøderne søndag den 28. juli 1940 holdt medlemsmøder, for at vælge delegerede til deres næste kongres.

I København var opstillet 10 kandidater, der sluttede op om kommunisten Georg Hegner. Derudover var opstillet en gruppe, der støttede borgerrepræsentant Richard Jensen, der ligeledes opstillede 10 kandidater. Richard Jensens gruppe blev valgt med 75 stemmers majoritet.

Kilder:
Søfyrbøderne, Kolding Socialdemokrat, 30. juli 1940

1940 – Krigsforlist sømand fra Hejls

Blandt de fornyligt krigsforliste sømænd er i pressen nævnt en matros S. Jørgensen fra Aarhus, der er reddet i land med benbrud.

S. Jørgensen, meddeles det i pressen den 26. marts 1940, er Svend Aage Jørgensen, som er søn af skipper Anders J. Jørgensen, fra Hejls. S. Jørgensen er 26 år ved forliset, han er fornyligt blevet gift og bosat i Aarhus. Indtil 1939 boede S. Jørgensen hjemme hos forældrene i Hejls.

Ifølge Kolding Folkeblad havde forældrene udover Svend, også “3 andre raske drenge, som pløjer søen trods de mange farer, der lurer“.

Kilde: En af de krigsforliste sømænd er fra Hejls, 26. marts 1940, Kolding Folkeblad, side 5

1940 – Sort påske for skandinavisk skibsfart

Tirsdag nat (19. marts) og onsdag morgen (20. marts) er ni skibe skandinaviske, deriblandt seks danske med 66 mand ombord, krigsforlist.

Igen er Esbjerg ved disse forlis blevet hårdt ramt, i det ikke færre end 23 af de omkomne sømænd der stammer fra Esbjerg. To af de omkomne stammer fra Kolding.

Den tyske radio betegner angrebene på de mange skibe som hævn, for de engelske angreb på Sild. Den tyske radio lægger heller ikke skjul på, at det var neutrale landes skibe, men disse skibe har måtte betale fordi de ikke lyttede til tyske advarsler.

De sænkede danske skibe er:

S/S Minsk, D.F.D.S., 1229 tons, 5 mand reddet, 15 savnes (Se billede af skibet)
S/S Charkow, D.F.D.S., 1300 tons, 20 savnes (Se billede)
M/S Algier, D.F.D.S., 1654 tons, 19 mand og 1 passager reddet, 4 mand og 1 passager savnes (Se billede)
S/S Viking, Aabenraa Rederi-Akts, 1150 tons, 2 mand reddet, 14 savnes (Se billede)
S/S Bothal, Det danske Kulkompagni, 2109 tons, 5 mand reddet, 14 savnes
S/S Christiansborg, C.K. Hansen, 5100 Tons, 1 mand savnes (Se billede)

Med de seneste krigsforlis er 33 danske skibe og 336 søfolk forlist “Som følge af stormagternes krig“.

Kilde: Kolding Socialdemokrat, 23. marts 1940, side 1

1940 – Har tyskerne bombesænket 14 skibe den 3. februar?

Den tyske værnemagt meldte lørdag den 3. februar at tyske flyvere i løbet af dagen havde sænket 14 handelsskibe ved England. Ifølge tyskerne sejlede skibene i konvej eller var selvstændig bevæbnet. Tre tyske flyvere vendte ikke tilbage.

Fra engelsk side hævdes det at tyskerne kun har sænket to handelsskibe under angrebet. Tyskerne havde ifølge englænderne sendt 12 maskiner afsted på bombetogt. Tre af flyvene skulle være blevet skudt ned inden de nåede frem til målene, og nogle af de andre fly skulle være blevet beskadiget af den engelske luftværnsild.

Fra Norge beretter sømænd fra damperen Tempo, at de blev sænket lørdag den 3. februar af tyske flyvere ud for Skotlands Østkyst. Af besætningen på 14 mand, blev de 9 reddet fra at drukne. Skibs officeren fra damperen hævder, at damperen blev angrebet af tre tyske bombemaskiner der flere gange ramte damperen.

Tyskland har atter og atter givet udtryk for frygtelige trusler om, at de neutrale skibe, hvis de modtog britisk beskyttelse, ville blive behandlet som krigsførende og sænket, så snart de blev observeret. Eftersom de neutrale skibe bliver sænkede, så snart de bliver observeret, selv når de ikke er i konvoj, kan disse trusler ikke længere virke afskrækkende

Daily Telegraph, 5. februar 1940

Fra Oslo er der allerede meddelelse om endnu et formodet skibsforlis, damperen Segovia, som var på rejse fra Portugal til Oslo. Damperen havde en besætning på 21 mand og en passager.

I Sverige meddeler Rederiaktieselskabet Svenska Lloyd at rederiet frygter dets Gøteborgdamper Andalusia er gået ned med “mand og mus“. Der blev sidst hørt fra skibet den 21. januar 1940, det var på rejse fra Bordeaux til Gøteborg med en besætning på 21 mand.

Kilde: Ogsaa norsk damper bombet af tyske flyvere, 5. februar 1940, Kolding Socialdemokrat

1939 – Danske sømænds jul i fremmede havne

Allerede nu, en måned tidligere end de foregående år, må vi tænke på vore gode sømænd derude. Det er gennem radioen meddelt, at julepakkerne skal sendes så hurtigt, det lader sig gøre, hvis disse – under de nuværende alvorlige og svære forhold – skal nå frem til jul.

Netop i år trænger sømanden mere end nogensinde til at føle og vide, at han har venner i sit fædreland, som tænker på ham med tak og beundring og i tankerne følger ham på hans farefulde færd. Derfor kommer jeg med en bøn til sømandens venner om snarest at sende julepakkerne, og helst ledsaget af skriftlig julehilsen.

Gennem breve fra søens helte har vi fået mange tak – netop for den skriftlige hilsen. Det er for sømanden en oplevelse at høre ”der hjemmefra”, og ikke mindst til julen, hvor længslen efter hjemmet og fædrelandet er stærkest.

Pakker modtages med tak af fru Mazanti Petersen, Haderslevgade 42, købmand Frederik Nielsen, Castensskoldsvej, og A. Bertelsen, Ejlersvej 14.

Bøger og blade er særlig velkomne; men pakkerne må ikke indeholde tobak og chokolade.

Kilde: Kolding Folkeblad, 18. oktober 1939.