1943 – Sdr. Bjert Sogns Sygekasse

holdt sin årlige generalforsamling i Bjert Kro i aftes. Formanden bød velkommen. Som dirigent valgtes formanden, som derefter aflagde beretning. Der var en nedgang i medlemstallet på 41. Der var ved årets begyndelse 1.124 medlemmer og ved årets slutning 1.083. Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Derefter oplæste kassereren regnskabet. Der var ved årets begyndelse en kassebeholdning på 1.020 kr., 31 øre, og regnskabet sluttede med en kassebeholdning på 1.201 kr., 23 øre, som overføres til næste år. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Så var der valg af bestyrelse; følgende valgtes: skrædderm. Skeem,. Agtrup (suppl. bagermester Rosenlund), Viggo Jørgensen (suppl. E. Fuglsang, Agtrupskov), P. Keleth (supp. Richard Fuglsang) og Ingvard Larsen (suppl. P. Petersen).

Derefter var der et forslag fremme angående skoletandpleje, som blev henlagt foreløbig. Så var der punktet om kontingentforhøjelse. Kontingentet forhøjedes med 90 øre pr. medlem pr. kvartal og desuden skal der betales et ekstra kvartal, hvoraf det halve betales tillige med det ordinære kvartal i april og det næste i juli kvartal. […]

Derefter fik man en kop kaffe. Formanden rettede her en tak for godt samarbejde til de afgåede bestyrelsesmedlemmer. Man sluttede aftenen med oplæsning af protokollen, som blev godkendt.

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 13. marts 1943.

1941 – Møde i DNSAP’s kvindegruppe

Kvindegruppen for DNSAP i Sdr. Bjært afholdtes forleden medlemsmøde, hvor det først blev meddelt at gruppen havde anskaffet sig en vugge, nu skal der anskaffes alt nødvendigt “spædbarnsudstyr”, derefter er det tiltænkt, at vuggenskal fungere som vandrevugge.

Herefter kom nogle parti organisationiske meddelelser, og et enkelt af gruppens medlemmer, lovede de andre et kursus i “henkogning”. Medlemmerne medbragte os en del brugte ting, det meningen med disse, at efter en reparation, skal de tilgå “tøjkammeret”. Til sidst, blev mødet afsluttet ved at der blev taget afsked med et medlem, som skulle rejse til “Landsarbejdstjenestens Arbejdslejr for Kvinder”.

Kilde:
Fædrelandet (avis), 6. november 1941, side 9

1939 – I retten

Der har i dag været flere sager oppe i retten, politiet har haft travlt den seneste tid.

En 22 årig ung fabriksarbejderske, der bor i Koldings sydlige udkant, er den i dag bleven idømt 40 dages fængsel for udbredelse af venerisk smitte.

En mekaniker, som tidligere på måneden stjal en boremaskine fra Kolding Maskinfabrik, som han ville forsøge og lave falske mønter med, skal efter 14 dages fængsel fortsat sidde i varetægt. Politiet har fundet ud af han har begået flere bedragerier i den seneste tid, blandt andet har han i Aarhus svindlet sig til et radioapperat, som han har benytte til udbetaling på en bil.

Derudover har mekanikeren glemt og melde flytninger til folkeregisteret, og forsent tilmeldt sig det civile luftværn. Manden er tidligere dømt for i beruset tilstand, at have kørt rundt om Gefionspringvandet i København.

En ugift 40årig daglejer fra Sdr. Bjert er blevet anholdt for voldtægtsforsøg mod en ældre kone. Indtil videre blev han varetægtsfængslet i nogle dage. Han er tidligere i 1934 ved retten i Kolding dømt fire måneders fængsel for tyveri og underslæb.

Kilde: Kolding Folkeblad, side 4, 21. september