1943 – Den første spareklub i Kolding oprettet

En sparemåde, som yder særlig favorable vilkår til indskyderne

Der er ved at gå sport opsparingen. Det er en god sport, som forhåbentlig vil vinde udbredelse til gavn for den opvoksende slægt. Idéen er svensk, men breder sig nu også herhjemme, og i Kolding har vi allerede fået den første spareklub. Det drejer sig om funktionærerne i et Kolding-firma, en halv snes stykker, som har tegnet kontrakt med Sparekassen for Kolding og Omegn om hver uge at spare 5, 10 eller 15 kr., som indsættes på hver enkelts konto. En spareklub organiseres på den måde, at deltagerne vælger en bestyrelse og en kasserer, som fører liste over de ugentlige sparebeløb, som derefter fra firmaet trækkes fra ugelønnen og tilgår sparekassen. Sparer en funktionær 5 kr. hver uge, vil han om 5 år have 1.300 kr. plus de tilskrevne renter, sparer han 10 kr. ugentlig, bliver beløbet dobbelt så stort, og lægger han 15 kr. hen hver uge, har han om 5 år 4.000 kr. For mange unge som i disse år opnår en stor løn, vil det være en let sag at henlægge sådanne beløb. I Kolding Sparekasse oplyser man, at deltagerne skal tegne sig for 3 eller 5 år. I dette tidsrum må der ikke udtages penge, hvis ikke særlige forhold gør sig gældende, og ligeledes må indskuddene kun standses på grund af sygdom og lign. Overholdes reglerne får man en særlig høj rente eller præmie. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 1. november 1943.

1942 – Juleindsamlingen i Kolding gav 9.200 kr.

Det hidtil største resultat.

Juleindsamlingen i år er den største, der har været. Den indbragte i alt 9.228 kr. 34 øre mod sidste år 6.729 kr. 89 øre.

Kassebeholdning fra 1940 228 kr. 92 øre, Politiets indsamling af kapsler 411 kr. 63 øre og 565 kr. 57 øre, indsamlet ved Kolding Social-demokrat, 99 kr. 60 øre, renter af J. Holms obligation 45 kr., fra en anonym giver 1.000 kr., anonym 1.500 kr., Landsmandsbanken 50 kr., Sparekassen 75 kr., Folkebanken 75 kr., Diskontokassen 75., Jens Juhls Savværk 50 kr., Dansk Målerværksted 20 kr., Frøkontoret 10 kr., A/S Nordisk Solar 15 kr., P. J. Schultz’ Efttgr. 100 kr., N. H. 25 ør., Kolding Rotaryklub 20 kr., I. O. G. T.’s julesparebøsse 75 kr. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 7. januar 1942.

1941 – Flere julesparepenge i Kolding

En fremgang på omkring 25 pct. i forhold til i fjor.

Om kort tid begynder de fleste af Koldings julespareforeninger udbetalingen til deres medlemmer, og det er jo meget betydelige beløb, der herigennem tilføres juleomsætningen. Den regnes derfor også for noget af det mest stabile, selv om dyrtiden i år vel nok vil sætte sit præg, i alt fald for visse varers vedkommende. I alt fald ser det ikke ud til, at Koldingenserne få færre penge at købe for end sædvanlig, tvært imod. Ved henvendelse til Sparekassen, der administrerer pengene for en snes af byens julekasser, oplyses det, at det samlede indskudsbeløb i år kommer op på ca. 250.000 kr., og det er omkring 25 pct. mere end i fjor. Til gengæld var indskuddet i fjor noget mindre end året før, velsagtens på grund af den finansielle uro, besættelsen gav anledning til. Den kvarte million kr. julepenge fra Sparekassen spredes over byen omkring den 14. december. Også i Kolding Folkebank har man adskillige julespareforeninger som indskydere, men her har man endnu ikke noget overblik over, hvorledes indbetalingen er i forhold til året før. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 3. december 1941.