1942 – Børnedødeligheden stigende

Første gang i mange år

Statistisk Departement har i går udsendt en opgørelse vedrørende spædbørnsdødeligheden. Statistikken er udarbejdet i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Det viser sig, at der for første gang i mange år er en stigning i de mindste børns dødelighed, idet procenten er steget fra 5,0 til 5,5. Der blev i 1940 i hele landet født 70.121 børn, af hvilke 3.517 døde før deres 1 års fødselsdag. I 1941 var der ligeledes i hele landet født 71.273 børn af hvilke 3.919 døde, før de var fyldt 1 år. Skønt spædbørnsdødeligheden i Danmark er ringe, døde der altså i fjor omtrent 4.000 spæde børn. Allerede den kendsgerning fastslår, at fortsat kamp mod spædbørnsdødeligheden er nødvendig.

Grundene til dødelighedens stigning fremgår ikke af statistikken, men man har lov til at antage, at tiderne har deres del af skylden […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 27. juli 1942.

1942 – Medicinknaphed, men ingen alvorlig mangel

Der kniber med amerikansk olie og andre afføringsmidler.

I anledning af en artikel i dag i ‘Nationaltidende’, hvori det meddels, at medicinalvarebeholdningerne svinder ind, således at der bl.a. skulle være ved at opstå mangel på amerikansk olie, andre vegetabilske afføringsmidler, borsyrepræparater og koffein m.m., udtaler apoteker Normann Jensen, Sundhedsstyrelsen, i dag til B.T., at det er rigtigt, at der af visse medicinalvarer ikke findes så rigelige lagre mere, som man kunne ønske.

Af de mere almindelige medikamenter gælder det amerikansk olie, sennesblade og sennesbælge, og lægerne har derfor fået indskærpet tilbageholdenhed ved udstedelsen af recepter på medikamenter, som ikke er absolut nødvendige. Men i det store og hele understreges det, at der ikke er grundt til opskræmthed over situationen. Der er absolut ungen mangel for patienter, som har brug for medikamenter, det være sig af den ene eller den anden art. Selv om sundhedsstyrelsen altså nok kunne ønske rigeligere tilførsel af forskellige medicinalvarer, må det for enhver pris undgås, at folk stormer til deres læge eller apotek for at sikre sig bestemte medicinalvarer. Dette er nemlig ganske unødvendigt.

Kolding-apoteker udtaler sig om medicin-knapheden. Mange erstatninger for amerikansk olie.

Apoteker Aage Liebst, Svaneapoteket i Kolding, udtaler på vor henvendelse, at manglen på medicinalvarer mærkes på mange områder, og en del medikamenter er ved at glide ud. For eksempel kan amerikansk olie ikke fås i håndkøb mere, der kræves recept, og der kan tilmed kun købes én gang på recepten, således at man skal til læge hver gang, man vil have et flaske amerikansk olie. Men denne medicin er også kun nødvendig i ganske enkelte tilfælde, siger apotekeren, og når den en skønne dag slipper op, er ulykken ikke så stor, idet vi har parafionoller til erstatning. Det kniber ganske vist også med parafinen; men så er der jo alle de mange forskellige slags piller, som vi har nok af, så folk skal nok blive hjulpet – i hvert fald det først års tid. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 23. juli 1942.

1942 – 100 finske børn til Haderslev

Formanden for Finlandshjælpens Lokalkomité i Haderslev, borgmester Andreas Thulstrup har anmodet om optagelse af følgende:

Efter meddelelse fra et af Finlandshjælpen og Foreningen Det Frie Nord angående finske børns anbringelse i Danmark nedsat Fællesudvalg, har man modtaget meddelelse om, at man vil søge 100 finske børn anbragt i Haderslev og omegn for et kortere sommerophold. De nævnte børn, der ønskes indkvarteret i private hjem, vil være i alderen fra 7-10 år, og opholdet vil strække sig over 3-4 måneder i tiden juni-september.

Børnene vil under et 3 dages ophold i København blive undersøgt af en læge fra Sundhedsstyrelsen, således at intet hjem behøver at frygte for at modtage et barn med smitsom sygdom. Som en slags plejemoder for børnene vil medfølge en både finsk- og svensktalende lotte, som vil aflægge besøg i hjemmene for at tale med børnene og med visse mellemrum samle dem til finsk underholdning. Til de danske værter udleveres en lille finsk-dansk parlør.

Til at forberede indkvarteringerne er der nedsat et udvalg, bestående af de to finskfødte damer, fru stiftsprovst Pontoppidan-Thyssen og fru grosserer H. L. Hansen, endvidere af overlærer, fru Tørsleff, som formand for Danske Kvinders Beredskab, den finske konsul, Andreas Outzen samt kommunaldirektør Melander. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 1. maj 1942.