1941 – Anti-jødekursen i Rumænien

For tiden er “anti-jødekursen” stået igennem i Rumænien. Seneste har det rumænske arbejdsminister givet arbejdskamrene instrukser om nøje at revidere alle jødiske håndværkeres mesterbøger.

Generaldirektøren for de rumænske teatre har givet Dronning Maria-Teatret i Bukarest en skarp advarsel, fordi det har ladet en jødinde optræde i en forestilling og derved har overtrådt de bestemmelser og forskrifter, der forbyder jødiske kunstneres optræden på rumænske scener. Til straf er ethvert statstilskud som teateret tidligere modtog, nu blevet fjernet.

Kilde: Anti-jødekursen i Rumænien, 17. januar 1941, Kolding Socialdemokrat, side 3

Kolding Højskolehjem

Om aften den 14. januar 1941 blev der afholdt generalforsamling på Kolding Højskolehjem. Formanden for hjemmet bogtrykker L. Fuglsang og næstformanden, folketingsmand og proprietær J. Thomsen, var begge bortrejste, i stedet for dem blev proprietær Holger Ravn (Sjølundgaard) valgt som dirigent, og kasseren, lærer Karl Munk, samt formanden for foredragsudvalget, lærer Frede Hansen, afgav en fælles årets beretning for hjemmet.

Der er i årets løb blevet afholdt foredrag, ligesom i tidligere år, samt oplæsninger, koncerter, teaterforestillinger og selskabelige sammenkomster. Foreningsregnskabet balancerede med 17,789 kroner.

Ved valg, genvalgtes hele bestyrelsen, ligeledes genvalgtes bogtrykker L. Fuglsang som formand.

Kilde: Kolding Højskolehjem, 15. januar 1941, Kolding Socialdemokrat, side 4

1940 – Finlandsaften i Nørre Bjert

Den 3. marts 1940 afholdte Jagtforeningen i Eltang-Vilstrup Sogn og Nr. Bjert Ungdomforening en Finlandsaften, med dilettantforestilling hvor der fremførtes Hostrup’s ,,Eventyr på Fodrejsen.”.

Ungdomforeningens formand, Fr. H. Buhl, bød velkommen, og gjorde de tilstedeværende opmærksomme på, at aftenens overskud skulde gå til Finland.

Efter forestillingen, der modtog et stort bifald, var der fælles kaffebord og taler til fordel for Finland. Talerne ved forstander Kelstrup, Drejens Optagelseshjem, proprietær K. Beck, Nedergaard, samt gårdejer J. Højer, Nørre Bjert. Efter talerne sang de tilstedeværende også den finske nationalsang, og på formanden Buhls opfordring “Vor Gud han er saa fast en borg”. Aften forløb ifølge arrangørerne ganske vellykket, der indkom et overskud på 310 kroner, som er afleveret til konsul Stenderup i Kolding.

Derudover kan det om Finlandsstøtten i Danmark meddeles at statsradiofonien vil indføre finsk-undervisning for de evakuerede finske børns plejeforældre. Finsk undervisningen vil komme til at falde ind i den øvrige timeplan for sprogundervisning.

Kilde: Finlandsaften i Nørre Bjært, 7. marts 1940, side 4, Kolding Folkeblad
Finskundervisning i Radioen, 7. marts 1940, side 4, Kolding Folkeblad

1938 – Spaniens-Mødet i Fyns Forum

Lørdag den 19. holdt kommunistisk parti i Odense et særdeles indholdsrigt Spaniensmøde i Fyns Forum. Mødets taler var den hjemvendte frivillige Harry Jensen, fra København. Harry Jensen fortalte jævnt og gribende om sine oplevelser i Spanien. Der var intet forlorent heltemod eller nogen overdreven skildring af Franco’s grusomheder, men tilhørende fik et gribende billede af livet ved fronten og bag denne under krigen. I modsætning til Clauson Kaas brugte taleren ingen forsikringer for at overbevise forsamlingen om sin tales sanddruhed. Det behøvedes heller ikke, man mærkede hele tiden, at den der talte i forum, stod inde for hvert ord, han sagde.

Vor partiformand, Knudaage Larsen, meddelte nu forsamlingen den triste nyhed, at en af vore partikammerater, Aksel Lund Madsen fra Brænderup, er faldet i kampene ved Teruel. Forsamlingen rejste sig, og i et par minutters dyb stilhed mindedes den vor dræbte kammerat og udtrykte sin medfølelse med hans familie, der var til stede ved mødet.

Efter en pause gik man over til anden del af programmet: Den røde Revy. Koldingkammeraterne fortjener den største anerkendelse for denne. Den har, siden den første gang fremførtes ved stævnet i sommer i Kolding, gået sin sejrsgang i flere jydske byer, og har nu også erobret Odense, ikke alene gennem mødet her, men også ved opførelse for en uge siden for arbejdsmændenes største afdeling i Odense. Den fortjener det også. Den virker som en hel fornyelse på sit område. Hvad der er nået af de syv medvirkende uden store midler, hverken hvad sceneri eller dragter angår, viser den vej, arbejderamatøren bør gå. Den spændte gennem en hel række kvikke sange og små sketsches fra det mest gribende som scenen, der hed: ,,Tag Gasmasken op!´´

Uddrag fra Arbejderbladet, 23. marts 1938