1943 – Dr. Bests falske venlighed

De russiske kæmpesejre på Østfronten betød for Danmark det forunderlige, at dr. Best, der havde optrådt som blodhund i Paris, skiftede taktik her i landet og i stedet viste en hyklerisk venlighed, som måtte forurolige alle andre end netop triumviratet Gunnar Larsen, Scavenius og Thune Jacobsen.

Det første tegn på det stedfundne omslag var dr. Bests hykleriske telegram til Scavenius, i hvilket han dybt beklagede ofrene for den engelske terror af en åben by, nøjagtig den samme by, som i hundredevis af tyske Stukas og kampmaskiner var rede til at sønderknuse, om vi ikke havde kapituleret øjeblikkeligt hin skæbnesvangre morgen den 9. april. Senere har dr. Best genoptaget forbindelsen med den danske kongefamilie, snakket logerende ord i Aarhus om tysk forsøg på et forstå dansk mentalitet og været talsmand for afholdelse af folketingsvalg her i landet.

Over for denne pludselige og mærkværdige venlighed fra tysk side må vi uvilkårligt tænke på et par verslinjer af Kipling, oversat af Valdemar Rørdam (!), der lyder: “Bræg, ulv, begrav dine døde, os er dine fåreklæder alt for røde”. Før eller senere skal det nok vise sig, som det har gjort det utallige steder før, at den tyske venlighed er som ulvens, der har forklædt sig i fåreklæder forsøger at snige sig ind i den danske lammefold. […]

Kilde: Uddrag af det illegale blad: De Frie Danske, 6. marts 1943, nr. 5, 2. årgang.

1941 – 107 kommunister er i Horserød-lejren

I alt har 269 personer været taget i forvaring, men de 153 er atter løsladt.

I anledning af en række rygter om de internerede kommunisters forhold, sammenkaldte justitsminister Thune Jacobsen i går repræsentanter for pressen og gav en redegørelser, der dog for en del er fortrolig. Officielt kan meddeles: 116 kommunister er i forvaring, heraf 107 i Horserød-lejren, 7 (kvinder) i Vestre Fængsel og 2 på hospitalet.
De første internerede ankom til Horserød-lejren den 21. august. Rygterne har nævnt meget større tal, helt op til 500. Der har været taget i alt 269 personer i forvaring: men deraf er de 153 igen løsladt. I dette tal er ikke medregnet de personer, som dimitteredes samme dag, de blev forhørt. I anledning af de 116 personers internering er afsagt dommerkendelser. De 115 har appelleret til Højesteret, hvor deres sager vil blive behandlet.

De internerede kommunister har oprindelig siddet i Vestre Fængsel eller arrester rundt om i provinsen. Det drejer sig, som justitsministeren oplyste i Rigsdagen, om folk, om hvilke man må mene, at de også i fremtiden vil udøve kommunistisk virksomhed. Horserød-lejren, som ligger en mils vej vest for Helsingør, blev som bekendt bygget under sidste krig og ligner lejren ved Hald. […]

Kilde: Uddrag, Nationaltidende, 2. september 1941.

1941 – Forbud mod kommunistisk virksomhed

Af hensyn til statens velfærd i forhold til fremmed magt. De foretagne nødretsforanstaltninger overfor kommunisterne den 22. juni gøres lovgyldige.

Justitsminister Thune Jacobsen mødte i dag i Rigsdagen for første gang i sin egenskab af minister, og han debuterede om at fremsætte et forslag til lov med forbud mod kommunistiske foreninger og kommunistisk virksomhed. I lovforslaget heddet det bl.a.: Alle kommunistiske foreninger og sammenslutninger forbydes, og de bestående kommunistiske sammenslutninger vil straks være at opløse. Kommunistisk virksomhed af enhver art er forbudt. Overtrædelse af disse bestemmelser straffes med bøde, hæfte eller fængsel i indtil 8 år. Personer, hvis adfærd har givet særlig grund til at antage, at de vil deltage i kommunistisk virksomhed eller agitation, kan efter justitsministerens bestemmelse eller hans godkendelse tages i forvaring af hensyn til statens sikkerhed eller dens forhold til fremmede magter.

Anholdte skal fremstilles for en ret inden 24 timer.

Lovforslaget bestemmer, at enhver, der tages i forvaring i henhold til denne lov inden 24 timer skal fremstilles ved Københavns Byret, der ved kendelse beslutter, om forvaringen skal opretholdes. Såfremt det ikke inden 24 timer kan nås at fremstille vedkommende for Københavns Byret, skal han fremstilles for en nærmere ret, men beslutning skal tages af Københavns Byret. Appel herfra kan ske til Højesteret. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Social-Demokrat, 20. august 1941