1942 – Salget af tobaksfrø fordoblet

De eventyrlige fortjenester er borte, men der er kommen alvor i dyrkningen.

Nu er det tiden, at tobaksplanterne plantes ud, og man vil med interesse følge, hvorledes udviklingen skrider frem inden for tobaksdyrkningen. De gyldne tider var jo forbi med maksimalprisen og afleveringspligten, og vi har derfor spurgt tobaksudvalgets service-kontor, om man her sporer nogen nedgang i tobaksdyrkernes antal.

Ikke pengespekulation, men alvorligt arbejde.

Siden i fjor er priserne jo blevet skåret ned til det halve, svares der – og det vil sikkert får en mængde dyrkere til at falde fra. Men der er vist ingen grund til at beklage dette forhold, for der vil stadig være mange tilbage, og det er ikke de ringeste. Oprindeligt var det jo sådan, at alle styrtede sig over tobaksavl ved udsigten til de meget store fortjenester, der kunne tages hjem – og som for øvrigt også blev taget hjem. Det fristede mange, men det er slet ikke disse folk, der kommer til at betyde noget.

For at tobaksavlen virkelig skal blive en realitet, må vort hovedformål være at opdrage folk til at dyrke og levere ordenlige varer. Det har desværre ikke altid været tilfældet tidligere. Man var ikke klar over, at der skulle være alvor med i spillet, men leverede varerne til fabrikken uden ordentlig forbehandling. Alt skulle jo bruges, og alt blev betalt med svimlende priser. Den mindste del af avlen blev dog brugt til rigtig tobak, idet man i stedet brugte den til at lægge ind i surrogatvarer; men hensigten er dog at fremskaffe en virkelig god tobaksvare. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 29. maj 1942

1941 – Havde man bare plantet tobak!

Der findes i Kolding og på Koldingegnen 14 tobaksmarker, som skal betale afgift af avlen.

Bare man havde plantet tobak! Det er noget, der giver penge i år, som i øvrigt alt nyt, når man har det på det rigtige tidspunkt, inden alle andre også har slået sig på det. Tobaksavlen i år vil give et pænt udbytte pr. arealenhed, ikke så lidt mere, end hvad andre afgrøder giver. Det er vist ikke anslået ret meget ved siden af, hvis man regner med at en skæppe land med veludviklede tobaksplanter kan give halvanden tusinde kroner.

Vi havde i går lejlighed til at se en tobaksmark i Gravens hos gdr. Jens Jacobsen, Bøgely, på halvanden skæppe land. Jacobsen har her sammen med Charles Sørensen, Aagaard Mølle, plantet 3.000 planter først i juni måned. De har groet udmærket og også klaret sig igennem tørken, og nu i efteråret er der kommet vældig skub i tobaksplanterne, som er mellem 1 og 1,50 m. høje med mange store og brede blade ned ad stammerne. Man har begyndt afplukningen af de nederste blade, som er ophængt på snore til tørring oppe under loftet i et skur med godt gennemtræk. Man regner med, at der bliver 50-100 gram tørret tobak på hver plante, og i øjeblikket kan der fås 10-12 kr. pr. kg., men der fables om langt højere priser senere hen. Der skal nok blive i hvert fald et par hundrede kilo tobak på Bøgelys tobaksmark. Det er at Virginia-sorten. Planterne har kostet ca. 80 kr. […]

I Kolding er det vurderingsmand, forstander Soll, Sct. Jørgens Hospital, der har tilsyn med tobaksmarkerne. Der er tilmeldt seks, nemlig fra handelsgartner Pallesen, disponent K. L. Christiansen, Lykkesgaard, husejer J. A. Jensen, Ørnevej, gartner Carl Bredskov, gartner Erik Lykke Johansen og gartner Axel Christensen. Disse seks tobaksmarker er i alt på 5.000 planter.

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 23. september 1941.