1942 – Dusør for opklaring af brand

Efter politiets undersøgelser ovenpå den store brand i Kolding i går (16. juli 1942) har fastslået, at branden er opstået i to halmstakke, der stod i sidegaden ud for træskohandler Jacobsens ejendom. Udover de tekniske spor, står politiet på “par bund i sagen“.

Politimester Thalbitzer i Kolding, har den 17. juli, indtrykket annonce i Koldingbladene, “hvori der udloves en Dusør på 300 Kroner til den, der kan give sådanne oplysninger, at de fører til Brandens Opklaring”. Der vil i dag komme teknisk assistance til politiet fra København.

Kilde: 300 kroner i dusør for opklaring af Kolding-Branden, Fredericia Socialdemokrat, 17. juli 1942

1940 – Læserbrev fra J.B. Jacobsen

Som averteret skal Rationeringskortene i Kolding afhentes i Morgen, Søndag: men man spørger sig selv: er det virkelig nødvendig? Kunde der ikke vises så megen Respekt for Søndagen, at Udleveringen blev henlagt til en Hverdag. Af økonomiske Grunde kan Søndagen jo ikke være valgt, da Uddelingen om Søndagen er dyrere end på en Hverdag. Der er ikke engang givet dem, som ikke ønsker at hente Kortene på en Søndag, Lejlighed til at komme om Mandagen, idet det i Bekendtgørelsen hedder, at man så skal vente helt til den 10. April, uanset om man kan undvære Kortene eller ej. Det forekommer mig, at det er en Udvikling i den forkerte Retning, der her er anslået.
J.B. Jacobsen

Indsendt læserbrev til Kolding Folkeblad fra byrådsmedlem og træskohandler J.B. Jacobsen
  • Læs mere om byrådsmedlem for Venstre 1937-1954 og træskohandler J.B. Jacobsen, født 1879, på Koldingwiki.dk (åbner ny fane)

Kilde: Kolding Folkeblad, 9. marts 1940, side 6