1943 – Danske statsborgere dømmes ved tysk krigsret

Ritzaus Bureau “erfarede” fornylig fra “pålidelig kilde”, at to danske statsborgere var idømt henholdsvis 10 og 5 års tugthus for at have opfordret værnemagten til sabotage. Vi kan oplyse, at de dømte er to Fredericia-borgere, nemlig den 48-årige arbejdsmand Johannes Kolling og den 35-årige Former Christian Olsen.
I meddelelsen lod man samtidig skinne igennem, at dødsdom i fremtiden ikke var udelukket, at da regeringen ikke har taget afstand herfra må vi formode, at den er indforstået hermed. Hvor oprørende det end er, kommer det i og for sig ikke overraskende. Regeringen Scavenius har påtaget sig at befordre den tyske udvikling her i landet, og nazisme kan ikke trives uden mord.

Vi omtaler andet steds i bladet, hvorledes lov og ret bogstavelig talt er ophævet her i landet i dag. Tyske Gestapofolk arresterer med eller uden danske politifolks viden eller assistance danske statsborgere og hensætter dem i tysk arrest, uden grundlovsforhør til konstatering af deres forbrydelse, uden anklageskrift, uden forsvarer – kort sagt uden iagttagelse af de simpleste former for retspleje i et civiliseret samfund. Hvad man før ville have erklæret for utænkeligt sker faktisk i dag: mennesker forsynder i Danmark. De hensættes i tysk fængsel og dermed afsondret fra omverdenen, selv fra deres nærmeste familie. Hvad de anklages for oplyse ikke. Hvorledes de behandles kan man kun gisne sig til ud fra sit kendskab til nazismens almindelige metoder. […]

Kilde: Uddrag af det illegale blad: Frit Danmark, Januar 1943, nr. 9, 1. årgang.

1942 – To danskere i tysk tugthus

Straffe på 10 og 5 års for at uddele opfordringer til mytteri

Ritzaus Bureau har torsdag fra ansvarlig dansk side modtaget følgende:

To danske statsborgere er den 18. november 1942 dømt henholdsvis 10 og 5 års tugthus for at have uddelt kommunistiske flyveblade i hvilke den tyske værnemagt på tysk opfordres til at rette våbnene mod foresatte, til at gøre mytteri og til at nægte militærtjeneste.

Dommen er afsagt af den tyske krigsret, og afsoningen, der skal finde sted i tysk fængsel, er påbegyndt.

Strafbare handlinger af denne art, der er rettet mod den tyske værnemagt, vil medføre meget strenge straffe, eventuelt dødsstraf og den, der foretager sabotage eller lignende handlinger over for den tyske værnemagt, må være forberedt på de alvorligste følger.

Kilde: Kolding Folkeblad, 25. november 1942

1942 – 15 nordmænd skudt for forsøg på flugt

Skaffet sig motorbåd, to maskingeværer og store mængder ammunition for at sejle til England.

17 norske statsborgere er ved dom afsagt af SS- og politiret Nord dømt til døden den 9. maj, mens en fik 10 års fængsel. De havde aftalt at rejse fra Norge til England. Til dette formål havde de købt en motorbåd med brændstof samt forskellig udrustning. De blev arresteret før afrejsen.

Ved samme dom blev 6 af de dømte endvidere yderligere en gang dømt til døden, fordi de havde skaffet sig to maskingeværer med store mængder ammunition. Desuden er tre norske statsborgere dømt til 15 års tugthus og tre til 10 års tugthus for at have hjulpet de Englandsfarere, der er dømt til døden. Endelig blev en norsk statsborger dømt til 15 års tugthus fordi han ved at sælge sin både havde muliggjort rejsen. Våbnene og motorkutteren blev inddraget.

Som følge af ansøgning om benådning har rigskommissær Terboven den 20. maj ændre dødstraffen for de to norske statsborgere til livsvarigt tugthus, fordi disse to ikke var fyldt 20 år, da overtrædelsen fandt sted, og fordi de ikke var delagtige i opbevaringen af våbnene. Ansøgning om benådning for de 15 andre dødsdømte blev afslået ud fra principielle overvejer. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 22. maj 1942

1941 – Tre nordmænd henrettet

Sendte radiotelegrammer til den norske regering i England og planlagde militære aktioner mod tyskerne.

Oslo. RB til NTB.

De norske borgere, politikonstabel Øyvind Ask, stud.med. Andreas Bertnes og ingeniør Johann Midttun, alle fra Sandefjord, er dømt til døden af den tyske krigsret for spionage og forræderi til fjendens fordel. Dommen er efter at være blevet stadfæstet blevet fuldbyrdet ved skydning. To andre nordmænd er dømt til hver 8 års tugthus, fordi de har været i besiddelse af en ulovlig radiosender. En nordmand er blevet frikendt på grund af manglende bevis. De dødsdømte har, hedder det i motiveringen, sluttet sig sammen for fra Norge at sende den tidligere norske regering i England krigsvigtige meddelelser og meddelelser, som ville betyde trussel og skade for den tyske forsvarsmagts interesse. I dette øjemed havde de i hemmelighed opsat en radiosender og flere gange telegraferet til England. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 5. december 1941.